schuurbeque_boeye_henri

Middelburg 1 juli 1858 - Laag-Soeren 22 september 1931

Jonkheer Henri François Schuurbeque Boeye 1858-1931

Henri François Schuurbeque Boeye had een tweelingzus, trouwde in 1891 met Grietje van Heloma (1865-1920) en werd in 1922 opnieuw in de echt verbonden met Florentina Cornelia Vincence Rethaan Macaré (1872-1929). Schuurbeque Boeye werd op 1 februari 1895 benoemd tot burgemeester van de gemeente Wormerveer, met gelijktijdige toekenning van eervol ontslag als burgemeester van Nieuwendam. Op 7 augustus 1898 verruilde hij Wormerveer voor Ermelo.

Vrijdagavond 8 februari 1895 werd de nieuw benoemde burgemeester in een Raadsvergadering te Wormerveer geïnstalleerd. De heer Boekenoogen sprak als waarnemend burgemeester de heer Schuurbeque Boeye toe, heette hem hartelijk welkom, wees hem op de welvarende toestand van de gemeente, op de verdienstelijke ambtenaren die hem steunden, zei hem de medewerking van de stad en de Wethouders toe en wenste dat zijn optreden aan de bloei der gemeente bevorderlijk zou zijn.

De nieuw benoemde titularis dankte de spreker en aanvaardde met de verzekering, dat hij van zijn kant alle krachten zou inspannen om Wormerveer te doen bloeien en met de wens naar de steun van de Wethouders, de Raad en de Secretaris, zijn ambt. De Burgemeester werd vervolgens met algemene stemmen benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • schuurbeque_boeye_henri.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/03/16 21:30
  • door zaanlander