wormer_jisp_en_nek_heemraadschap

Waterstaatkundige eenheid van het oude land tussen de Starnmeer, de Beemster, de Wijde Wormer, de Enge Wormer en de Zaan, eeuwenlang een zelfstandig bestuurd heemraadschap, sinds de jaren '80 deel uitmakend van het waterschap De Waterlanden.

Het heemraadschap is door een omringdijk omsloten, waartoe in 1630 het besluit werd genomen. Oorzaak was dat de oude landen dreigden te overstromen als gevolg van het opmalen van water uit de omliggende droogmakerijen. De Schaalsmeer behoort niet tot het gebied. Het heemraadschap heeft een belastbare oppervlakte van 1884,5 hectare, waarvan de voormalige banne Wormer ongeveer 982 hectare meet, de voormalige banne Jisp bijna 664 hectare en de voormalige banne Nek ruim 231 hectare. Er is ook 7,5 hectare buitenland.

Het gebied wordt bemalen door het elektrische gemaal Ceres. staande aan de Poel in Wormer en uitslaande op de Zaan, en de zogenoemde Nekkermolen. uitslaande op het Noordhollands kanaal. Binnen het gebied liggen Poel, Zwet en Merken, samen ongeveer 200 hectare water; de oppervlakte ervan is door landafslag in de loop der tijd steeds groter geworden.

In de omringdijk bevinden zich vier schutsluizen. te weten de Bartelsluis aan de Zaan. de Jispersluis aan het Noordhollands kanaal. de Oostknollendammersluis aan de Knollendammer vaart (Starnmeer-ringvaan) en de Poelsluis. nabij het gemaal Ceres aan de Zaan.

  • wormer_jisp_en_nek_heemraadschap.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/07 17:52
  • door 3.89.73.6