Coöperatieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCoöperatie

Economisch samenwerkingsverband van verbruikers of producenten. In de Zaanstreek werden vooral de coöperaties van verbruikers belangrijk, maar er ontstonden ook productie-coöperaties Door middel van gemeenschappelijke inkoop of bedrijfsuitoefening trachtten de deelnemers hun economische belangen te behartigen. Daarbij moet worden opgemerkt dat naast het economische doel idealisme een minstens zo belangrijke drijfveer voor de samenwerking was. In de 20e eeuw kwamen met name de land e…
van aannemers te Wormerveer. De coöperatie werd op 20 april 1920 opgericht door acht voor zichzelf beginnende timmerlieden (Jan Spreeuw, Frederik Stam, Wouter Gorter, Frederik Bot, Willem Woerdeman, Anton Schollee, Cornelis Klinkenberg, en Hendrik Spreeuw) onder de naam 'Zaanse Coöperatieve Bouwersbond'. Vanaf de oprichtingsdatum tot 1940 werden steeds grotere bouwwerken in zowel woning-plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoningbouw

Gemeentelijke woningbedrijven en Woningcorporaties hebben een onschatbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het wonen in onze streek. Hun betekenis laat zich reeds afleiden uit de omvang van het woningbezit dat zij beheren. Hun invloed op de bouw- en woontechnische kwaliteit van de woningvoorraad was, en is nog steeds, groot. Daarnaast hebben zij via belangenbehartiging het overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting beïnvloed. Dat beleid was anderzijds overigens i…
als utiliteitsbouw uitgevoerd in het gehele land. In de oorlogsjaren kwam het bedrijf voor een groot deel stil te liggen, maar direct na 1945, mede als gevolg van de toen heersende woningnood, volgde een stormachtige ontwikkeling.

In 1947 werd de naam gewijzigd in nv Wormerveerse Aannemings Maatschappij (later in bv omgezet). Jongere vennoten traden toe. Alleen al in de Zaanstreek werden duizenden woningen gerealiseerd, doch ook daarbuiten zijn grote werken uitgevoerd. De bedrijfsfinanciering geschiedde en geschiedt nog steeds met eigen kapitaal. Door de in de jaren '80 teruglopende markt in de sociale woningbouw (huurwoningen) richt het bedrijf zich sindsdien ook op utiliteitsbouw, premie- en verkoopwoningen en renovatie en groot onderhoud in opdracht van woningcorporatiesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoningcorporaties

Verzamelnaam van wettelijk erkende woningbouwverenigingen en woningstichtingen. Deze instellingen houden zich bezig met het bouwen, beheren, verhuren en exploiteren van woningen.

In de Zaanstreek vond in Krommenie op 18 december 1907 de oprichting plaats van de eerste woningbouwvereniging: de Vereniging tot de bouw van woningen De Volkswoning. In de jaren daarop groeide het aantal woningcorporaties gestaag. Uit vorenstaande benamingen blijkt reeds, dat voor woningcorporaties…
. In 1991 waren 40 medewerkers in dienst.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wormerveerse.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/01/09 14:36
  • door nescio