Papierwarenbedrijf en grafische industrie in Koog aan de Zaan (Stationsstraat), voortzetting van de Zaanlandsche Stoomdrukkerij aldaar. De Zaanlandsche Stoomdrukkerij werd op 1 oktober 1881 opgericht door Evert Nicolaas Smit Ez. (1860-1914) en was voor de Zaanstreek vooral van belang door de uitgave van de Nieuwe Zaansche Courant.

De naam van het bedrijf werd, nadat Evert en Willem Smit als zoons van de oprichter tot de directie waren toegetreden, in 1904 gewijzigd in nv Zaanlandsche Stoomdrukkerij v/h E.N. Smit Ez. In 1925 richtte deze de nv Zaanlandsche Uitgeversmaatschappij v/h EN. Smit Ez. te Zaandam op, als uitgeverij van het Nieuwsblad De Zaanlanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlander, De

In de Zaanstreek, tot 1992, verschijnend ochtendblad, onderdeel van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar. Het blad werd opgericht door J.C. Peereboom in Wormerveer, die in november 1886 het Algemeen Advertentieblad De Zaanlander, weekblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan en Krommenie liet verschijnen. De edities van 1886 tot 1922 zijn
. Ook het in diepdruk vervaardigde en rijk geïllustreerde weekblad 'De Zaan' werd door deze uitgeverij verspreid, alsmede het landelijke Handelsbelangen.

Door de persoonlijke belangstelling van de heren Smit werd in De Zaanlander steeds veel aandacht gegeven aan de Zaanse geschiedenis. De artikelen van bijvoorbeeld Pieter Boorsmaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoorsma, Pieter

Koog aan de Zaan, 10 oktober 1871 - 19 september 1951 Het Pink Pieter Boorsma stamde uit een arbeidersgezin, was sociaal zeer bewogen en gold politiek gezien als anarchist. Als jongeman was hij bevriend met F. Domela Nieuwenhuis. De overlevering wil dat zij tijdens een staking bij het oliebedrijf Het Hart en De Zwaan ’s nachts getweeën in een lantaarnpaal vóór het huis van de directeur van het bedrijf klommen en leuzen riepen. Zijn opvattingen vertolkte hij later in een aantal …
, Sipke Lootsmaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLootsma, Sipke

Roordahuizen, 9 januari 1888 - Zaandam 15 mei 1940 Sipke Lootsma 1888 - 1940 Leraar geschiedenis, archiefonderzoeker en publicist. Hij was de eerste die de geschiedschrijving van de Zaanstreek wetenschappelijk benaderde.

Sipke Lootsma werd 9 januari 1888 geboren in Roordahuizen als zoon van Rients Klazes Lootsma en Aaltje Westra. In 1906 legde Lootsma het akte-examen Vrije- en Orde-Oefeningen der Gymnastiek met succes af. In 1907 gevolgd door het akte-examen Lager Onderwijs. Op…
en W.P. Tipplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTip, drs. Willem Pieter

Westzaan 1944

Lid van Provinciale Staten en de gemeenteraad van Westzaan voor de CHU en van de gemeenteraad van Zaanstad voor het CDA. Na het voltooien van zijn studie economie in 1969 werd Willem Tip zeer actief in zijn geboortestreek. Hij werd bestuurslid van de
werden na plaatsing in de krant vaak in boekvorm uitgegeven. Naast de vervaardiging van de krant ontwikkelde zich een afdeling handelsdrukwerk en vooral een afdeling verpakkingen met als latere langdurige specialisatie de productie van koffie- en theezakken.

Als een van de eerste bedrijven nam 'de Zaanlandsche' hiervoor een moderne diepdruk rotatiemachine in gebruik. Nadat de productie van de in hoogdruk vervaardigde kranten om technische en economische redenen was gestaakt - De Zaanlander werd ondergebracht bij de Verenigde Noordhollandse Dagbladen, de redactie naar Wormerveer verplaatst - ging het bedrijf zich geheel toeleggen op de verpakkingsindustrie.

Sinds 1986 is de Zaanlandse Verpakkingsindustrie een werkmaatschappij van Zaanlandse Beheer bv te Haarlem. Bij het bedrijf waren in 1991 15 personen werkzaam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanlandse2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)