Naam van een 'literair cultureel tijdschrift' waarvan aan het eind van de Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
(1944 en 1945 ) vier afleveringen verschenen. Het stond onder redactie van Fred van Enske (pseudoniem van Anton Oosterhuis), Siem Sjollema, Klaas Woudtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudt, Klaas

Koog aan de Zaan, 13 mei 1923 - 19 december 2012

Uitgever, publicist, bestuurder van een groot aantal verenigingen en stichtingen. Klaas Woudt was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de oprichting, de redactie en de vervaardiging van het tijdschrift
en Mart Woudt en bevatte gedichten, proza en enkele essays.

Het blad was opvallend mooi geïllustreerd met onder meer litho's van de toen 20-jarige en later als graficus bekend geworden Ru van Rossemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRossem, Rudolf Harold van (Ru)

(Amsterdam, 1924 - Tilburg, 2007)

Beeldend kunstenaar, graficus (gravures, etsen, litho's en houtsneden, alsmede gecombineerde technieken). Ru van Rossem groeide op in Zaandam. In 1943 werd hij ingeschreven als leerling van de (latere) Rietveld-academie te Amsterdam. In 1944 verschenen zijn eerste etsen en gravures; belangrijk was toen zijn illustratieve aandeel in het literair-culturele tijdschrift
. Medewerkers aan Zaans Groen waren onder anderen Marcus Bakkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakker, Marcus

Zaandam 20 juni 1923 - 24 december 2009 Marcus Bakker in z'n jonge jaren Communistisch voorman, lid Tweede Kamerfractie CPN van 1956 tot in 1982 waarvan lang als fractievoorzitter, voorts tal van andere partij-functies. Marcus Bakker werd geboren te Zaandam aan het
en Ber Hulsingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulsing, Uut en Ber

Zaandams echtpaar, dat direct na de Tweede Wereldoorlog landelijke bekendheid kreeg door te gaan meewerken aan het toen befaamde G.G.-cabaret, 't G(aat) G(oed)-cabaret van de toneelkunstenaar Jan Musch, dat in de illegaliteit ontstond. Het cabaret was door de acteur Jan Musch en Rolien Numan opgezet naar het voorbeeld van
. De naam werd bedacht door Ties Stuurmanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStuurman, Tineke (Ties)

(Koog 1918-2001)

Beeldend kunstenaar, vooral aquarellen, maar ook schilderijen, tekeningen en litho's. Ties Schaap-Stuurman was leerlinge van de Normaalschool voor tekenleraren in Amsterdam. In haar naturalistische aquarellen legt zij - naast bloemen, portretten en stillevens - in hoofdzaak het (Zaanse) landschap vast. Zij woonde en werkte in Koog, later in Zaandam.
, een tekenares die aan het blad verbonden was.

Literatuur:

  • dr. P. Calis, Het ondergronds verwachten, schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945, Amsterdam 1989 1)
  • Dirk de Jong, Het vrije boek in onvrije tijd, Leiden 1958 2)
  • Lisette Lewin, Het clandestiene boek, Amsterdam 1983 3)

1)
Hoofdstuk 7 over Zaans Groen online te lezen
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaans_groen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)