architectuur

Bouwstijl, bouwkunst, de kunst en de leer van het ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken. Zie ook: Bouwen in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBouwen in de Zaanstreek

Het streekeigene van de Zaanstreek is in het bijzonder tot uiting gekomen bij het bouwen. Dit werd veroorzaakt doordat, in tegenstelling tot de rest van Nederland, in het gebied tussen Amsterdam en Alkmaar, waarbinnen de Zaanstreek is gelegen, de bodem een te geringe draagkracht had om zware stenen gebouwen te kunnen dragen. Vanaf het begin van de permanente bewoning van de Zaanstreek in de 11e eeuw tot aan het jaar 1901, toen het bouwen van hout in het gehele land werd …
.

Voor de 17e- en 18e-eeuwse houtbouw in de Zaanstreek geldt dat deze, ondanks allerlei verschillen, zoveel overeenkomsten vertoont dat van een Zaanse bouwstijl kan worden gesproken. Deze specifieke stijl wordt gezien als een belangrijk aspect van de eigen Zaanse cultuur in vroeger eeuwen.

Ook in een verder verleden werden Zaanse bouwwerken onder architectuur, hier in de betekenis van bouwkunst, uitgevoerd, maar pas in de 20e eeuw werd het min of meer regel dat voor belangrijke bouwopdrachten het ontwerp wordt gemaakt door een architect, die ook de bouw begeleidt. Aanvankelijk waren ontwerp en uitvoering doorgaans in een hand; de 17e- en 18e-eeuwse bebouwing in de Zaanstreek is daardoor goeddeels anoniem gebleven. Dit geldt zeker de toen toegepaste houtbouw, maar ook van grotere uit steen opgetrokken gebouwen is vaak de ontwerper niet bekend.

Uitzonderingen op deze regel zijn onder meer het raadhuis, eerder rechthuis, van Jisp, getekend door de befaamde Jan Adriaensz. Leeghwaterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLeeghwater, Jan Adriaensz.

De Rijp 1574 - Amsterdam 1650 Jan Adriaensz Leeghwater 1574-1650, de gravures uit de tijd tonen hem als een pienter uit de ogen kijkende, vrolijke man met fraaie puntknevel. Jan Adriaensz Leeghwater, schrijver, letterkundige, architect, landmeter, molenmaker, molenmeester, timmerman, uitvinder, ingenieur en befaamd waterbouwkundige die van groot belang is geweest bij de
(1575- 1650) en het rechthuis te Westzaan uit 1782 dat door Johannes Samuel Creutz, eerder directeur der Stadswerken te Amsterdam, werd ontworpen. In de 19e eeuw tekende de Zaandamse stadsarchitect Ludovicus Johannes Imminkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigImmink, Ludovicus Johannes

's-Gravenhage, 30 maart 1822 - Zaandam, 23 september 1869

Bouwkundige, in 1849 benoemd tot stadsarchitect van Zaandam. Ludovicus Johannes Immink heeft in de twintig jaar dat hij in de Zaanstreek werkzaam was een duidelijk stempel gezet op de toenmalige bouwkundige ontwikkeling. Naar de geest van de tijd ontwierp hij over het algemeen brede stenen panden van twee tot drie verdiepingen, gedekt met flauw hellende tentdaken. Soms was de kamerhoogte op de begane grond kle…
een aantal beeldbepalende panden, zoals de villa, later het gebouw van de Kamer van Koophandel en Kunstuitleen, aan de Westzijde 39 uit 1866, het Luthers Weeshuis aan de Vinkenstraat uit 1861 en de voormalige Synagogeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSynagoge

Sjoel waar de Nederlands Israëlitische Gemeente Zaandam bijeenkwam voor godsdienstoefeningen en onderricht in de joodse wetten, gevestigd aan oorspronkelijk de Rozengracht, nadien het Kuijperspad, later aan de Gedempte Gracht. Sinds 1974 is de Sjoel niet meer als zodanig in gebruik.
aan de Gedempte Gracht, alle te Zaandam.

Het stadhuis aldaar werd ontworpen door W.A. Scholten, stadsarchitect van Purmerend (1848). Doordat sinds het einde van de 19e eeuw in toenemende mate het belang van bouwen onder architectuur werd ingezien, nam ook het aantal Zaanse architecten en architectenbureaus geleidelijk toe. Enkele namen van in 1988 of vroeger in de Zaanstreek gevestigde architecten zijn:

 • Mart J. Stamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStam, Martinus Joännes

  Wormerveer 1 juni 1886 - 1957

  Aannemer-architect te Wormerveer. Martinus Stam was de zoon van Dirk Maartenszoon Stam (1855-1925). Tijdens zijn studie aan de Technische Hochschule te Stuttgart voor civiel-ingenieur en architect legde hij zich vooral toe op de studie van het jonge vak betontechniek. In Nederland teruggekeerd ijverde hij met Kapt. der Genie P.W. Scharroo in 1915 voor de bouw van een betonfabriek in Utrecht die echter in Maastricht zou komen. Na samenwerking…
  ,
 • Jacob Schipperplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchipper, Jacob

  Zaandam, 19 december 1915 - Zaandijk, 20 juli 2010

  Architect BNA te Zaandam Jaap Schipper ontving zijn opleiding aan de HTS te Haarlem in 1935 en de Academie van Bouwkunst te Amsterdam in 1942. In 1935 werd hij als stedebouwkundig tekenaar bij de gemeente Velsen aangesteld, vervolgens van 1943-45 als stedebouwkundige bij de Dienst Noordoostpolder Werken te Zwolle en van 1946 tot 1948 als assistent van Ir. W. van Tijen aan de herbouwplannen van Velsen en IJmuiden. In 1948-'49 w…
  ,
 • Wim C. Zonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZon, Wim

  Zaandam, 6 juli 1929 - Koog aan de Zaan, 27 april 1987

  Willem Cornelis (Wim) Zon, Architect HBO-BNA en stedenbouwkundige SHO-BNS in Koog aan de Zaan en Amsterdam. Wim Zon bouwde in Koog aan de Zaan het laboratorium voor nv Oliefabrieken T. Duyvis Jz. aan de Schipperslaan en enkele woonhuizen aan de Museumlaan. In Zaandam werd een complex woonhuizen in Zaanse trant, met hout beklede gevels, gerealiseerd aan de
  ,
 • Wim Kruiswijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKruiswijk, Willem

  Zaandam 20 oktober 1936 - Zaandam 14 juni 1993

  Architect BNA. Willem Kruiswijk vestigde zich na zijn opleiding aan de Academie van bouwkunst in Amsterdam als zelfstandig architect in Koog aan de Zaan. Hij ontwierp vele in en buiten de Zaanstreek gerealiseerde bouwwerken met een even persoonlijke als doordachte en verzorgde vormgeving.
  ,
 • Ger Husslageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHusslage, Ger

  Koog aan de Zaan, 23 maart 1923 - Broek in Waterland, 29 december 1999

  Architect HBO-BNA aanvankelijk te Amsterdam en sinds 1976 tot 1999 woonachtig in Broek in Waterland. Husslage behaalde in 1943 het diploma MTS afdeling bouwkunde in Amsterdam en in 1944 de diploma's betonconstructeur en staalconstructeur aan het eveneens in de hoofdstad gevestigde Hoger Technisch Instituut (HTI). In 1946 verkreeg hij de Nijverheidsakte N III bouwkunde in Den Haag, in 1951 en 1953 volgden de d…
  ,
 • bureau Feitsma Kruit Goedhartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFKG architecten aan de Zaan

  FKG architecten aan de Zaan, vóór 2001 bekend als Feitsma, Kruit en Goedhart Architecten BNA te Koog, bouwden na de oorlog in de Zaanstreek en andere delen van Noord-Holland:

  * circa 2500 woningen in complexen woningwetwoningen, HAT-eenheden en bejaardenwoningen,
  ,
 • Hans Valkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigValk, Hans

  Westzaan, 1937 Architect Hans Valk Hans Valk, architect in Westzaan. Hij ontving zijn opleiding aan het instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, het Hoger Technisch Instituut en de Gerrit Rietveld Academie, allen te Amsterdam. Tijdens een dienstbetrekking bij het Landeskirchenamt van de Evangelische Lutherse Kerk in Braunschweig volgde hij gastcolleges aan de T.H. in de Duitse stad.
  .

Literatuur

S. de Jong en J. Schipper, Gebouwd in de Zaanstreek. Wormerveer 1986.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/architectuur.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
 • (Externe bewerking)