bovenkruier

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Arend, de Bonteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArend, de Bonte

  Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in november 1719 aan Cornelis de Bont. De molen heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering. Hij werd in 1905 gesloopt, waarna een stoomhoutzagerij met dezelfde naam op zijn erf werd gebouwd.
 • Balkenzagerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBalkenzager

  Windmolens tot het zagen van planken en ribben uit boomstammen, als vroegste en lange tijd ook belangrijkste tak van nijverheid in de Zaanstreek. Zoals bekend werd de zagerij met behulp van molens (uitvinding van Cornelis Corneliszoon van Uytgeest) hier het eerst toegepast; voordien werden alle balken, stammen enzovoort met de hand verzaagd. Het totale aantal zaagmolens in de Zaanstreek heeft volgens opgave van
 • Barend Roestplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBarend Roest

  Houtzaagmolen te Westzaandam, bovenkruier, zie: de Bonte Ekster

  molen houtzaagmolen
 • Beer, de Grauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeer, de Grauwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, achtkante Bovenkruier. De in 1604 voor rekening van Dirck Sybrandtsz gebouwde balkenzager wordt beschouwd als de eerste bovenkruier onder de houtzaagmolens. In juni 1834 werd de molen getroffen door bliksem, hij verbrandde echter niet. Hij werd in april 1891 tot stellinghoogte afgebroken en naar Beesel in Limburg vervoerd, waar hij, onder dezelfde naam, als korenmolen werd herbouwd. Daar werd hij in 1944 door oorlogshandelingen verwoest, waarna res…
 • Beer, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeer, de Jonge

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, achtkante Bovenkruier, meestal `t Beertje genoemd. De balkenzager was aanwezig in 1817. ln 1859 werd hij geheel herbouwd. Reeds in december van dat jaar (vijf maanden na de voltooiing van de herbouw) werd hij door brand verwoest. Verrnoede brandstichting is nooit bewezen. De molen werd opnieuw herbouwd, maar ging injuni 1893, na blikseminslag, wederom door brand verloren. Hij heeft gestaan ten oosten van de Zuiddijk, tussen het Sluispad en het Weerpa…
 • Beer, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeer, de Oude

  Houtzaagmolen te Westzaandam, achtkante Bovenkruier. zie: de Grauwe Beer

  molen houtzaagmolen
 • Bleker, de ( I )plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBleker, de ( I )

  Houtzaagmolen en oorspronkelijk volmolen te Oostzaandam achtkante bovenkruier, ook de Klamp genoemd. De windbrief werd gegeven in januari 1646 aan Pieter Jansz. Bleecker. In 1726 werd de molen in een assurantie-contract opgenomen ten name van Klas Klamp Kleijndert. Dit is de eerste vermelding als zaagmolen (
 • Blijdschap, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlijdschap, de

  Meelmolen te Assendelft. De bovenkruier had minstens twee voorgangers. De eerste. vrijwel zeker een standaardmolen` wordt voor het eerst vermeld in 1411, vermoedelijk is hij in de Spaanse tijd verwoest.In augustus 1578 kwam de toestemming om een nieuwe meelmolen te bouwen; jaar en wijze van verdwijnen van deze zijn niet bekend, maar vermoedelijk was hij al in 1664 vervangen door de bovenkruier. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de tegenwoordige
 • Dood, de Bleekeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDood, de Bleeke

  Meelmolen te Zaandijk, eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De windbrief werd gegeven in september 1656. Beginnende branden in januari 1911 en in juni 1922 werden tijdig geblust. In 1931 werd een elektromotor in de molen geplaatst en werden de roeden verwijderd; drie jaar later volgde de volledige onttakeling. In 1950 werd de meelmolen eigendom van Vereniging de
 • Dromer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDromer, de

  Watermolen te Oostzaan. De grote achtkante bovenkruier werd gebouwd in 1651. Hij heeft gestaan aan het eind van de Watering, bij het Barndegat, en werd gesloopt in juni 1914.
 • Eendracht, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEendracht, de

  Houtzaagmolen te Koog, bovenkruier.

  molen houtzaagmolen
 • Gebroeders, de Zesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGebroeders, de Zes

  Houtzaagmolen te Westzaandam, bovenkruier, bijgenaamd Het Rottennest. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1726, hij was toen eigendom van Pieter Rot. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Watering, in het verlengde van de
 • Haas, de.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaas, de.

  Houtzaagmolen te Wormerveer, bovenkruier. De balkenzager werd na 1819 gebouwd. Hij heeft gestaan aan het begin van de Noorddijk, aan weg en Zaan, en werd in 1888 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
 • Halfje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHalfje, het

  Houtzaagmolen te Koog, bovenkruier, zie: De Jonge Hovenier, de
 • Hengst, de Zwarte (Westzaandam)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHengst, de Zwarte (Westzaandam)

  Houtzaagmolen en oorspronkelijk oliemolen te Westzaandam. achtkante bovenkruier. De windbriet` werd gegeven in september 1669. ln 1717 werd hij omgebouwd tot balkenzager. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Blauwepadsloot, tussen de Watering en de tegenwoordige spoorlijn, en werd tussen 1800 en 1806 gesloopt.
 • Karn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKarn, de

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, bovenkruier, later paltrok.

  De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1711. Waarschijnlijk in 1743 werd de bovenkruier gesloopt. Vermoedelijk op hetzelfde erf is daarna een paltrok-balkenzager gebouwd, waarvan de eerste vermelding dateert uit januari 1790. Bovenkruier en paltrok stonden ten zuiden van de Zuidervaldeursloot, aan en ten westen van de Gouw. De Kam werd vóór januari 1808 door brand verwoest.
 • Kat, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKat, De

  Houtzaagmolen in Oostzaandam. bovenkruier.

  Molen De Kat is een oorspronkelijk in 1781 gebouwde achtkante bovenkruier met stelling, die sinds de herbouw in 1960 tot verfmolen is ingericht. Hij heeft gestaan aan of nabij de Knie. Hij werd in 1759 gesloopt en herbouwd als pelmolen
 • Kattegat, het Oosterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKattegat, het Ooster

  Houtzaagmolen, later oliemolen en tenslotte verfmolen te Oostzaandam, achtkante bovenkruier. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in februari 1694 aan Huybert Hendricksz. Kat. In 1743 werd hij verzekerd als oliemolen. In 1855 veranderde hij opnieuw van bestemming en ging hij verfhout malen. Hij heeft gestaan ten westen van de Zuiddijk, ten noorden van de
 • Korf, De Groteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKorf, De Grote

  Houtzaagmolen in Westzaandam, bovenkruier, oorspronkelijk De Korver genoemd.

  De windbrief van de balkenzager werd gegeven in november 1679 aan Pieter Pietersz. Korver. De molen stond aan en ten oosten van de Zuiderwatering. De molen werd in april 1843 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. In oktober 1866 brandde hij opnieuw af. De eigenaar kocht toen
 • Liefde, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, achtkante bovenkruier, bijgenaamd De Pik. De balkenzager werd gebouwd omstreeks 1855. Hij heeft gestaan nabij het tegenwoordige NS-station, en werd gesloopt in mei 1904.

  molen houtzaagmolen
 • Liefde, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de

  Pelmolen te Westzaandam, achtkante bovenkruier. De windbrief werd gegeven in juni 1699. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Watering en ten noorden van de Papenpadsloot, en werd gesloopt omstreeks 1800.

  molen pelmolen
 • Liefde, de Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLiefde, de Gekroonde

  Verfmolen, tabakstamper, mosterdmolen, weer verfmolen en tenslotte houtzaagmolen te Westzaandam, achtkante bovenkruier, bijgenaamd De Plutspot, De Poep, De Poepin, De Nieuwe Poep en De Oude Poep. De eerste vermelding van de lattenzager dateert uit 1708. Zijn bijnaam Plutspot kreeg hij in verband met zijn misvormde model. Hij heeft gestaan ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, tussen het
 • Olieslagerij en -fabricageplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOlieslagerij en -fabricage

  Belangrijke drager van de Zaanse economie, ontstaan in het begin van de 17e eeuw, na 1930 grotendeels verdwenen.

  Algemeen

  Een olieslagerij was een inrichting waarin door persen olie of vet werd gewonnen uit grondstoffen van plantaardige of dierlijke herkomst. Door pletten of malen, bevochtigen en verwarmen werd het materiaal in de vereiste conditie gebracht. Als men daar vervolgens druk op uitoefende, scheidde de olie zich af van de vaste bestanddelen, die dan als …
 • Onderkruierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderkruier

  Soms gebruikte aanduiding van molentypen waarvan bij het op de wind zetten de gehele molenromp wordt gedraaid ('gekruid', Zaans: 'verkroden'). De naam onderkruier ontstond om de tegenstelling aan te geven met de bovenkruier, dat in de Zaanstreek het meest gangbare type werd en waarvan alleen de kap met het wiekenkruis wordt gekruid. Tot de onderkruiers wordt in de eerste plaats de
 • Paltrokplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPaltrok

  Molentype, alleen toegepast voor de houtzagerij. De paltrokken, waarvan er meer dan 200 in de Zaanstreek zijn geweest, kenmerken zich door een aan drie zijden open werkvloer (zaaggrond), een geteerd (dus donker) uiterlijk en het feit dat bij het kruien de gehele molenmassa over een rolring wordt rondgedraaid; de paltrok is hierdoor een onderkruier in tegenstelling tot de
 • Pink, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPink, het

  Oliemolen te Koog, in eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De windbrief werd gegeven in oktober 1620. Hij werd gebouwd als wipmolen; in 1751 werd deze vervangen door een achtkante bovenkruier. Oorspronkelijk had deze een met hout beklede kap, deze werd vervangen door rietbedekking nadat de molen in maart 1876 door storm zwaar was beschadigd. In november 1903 werd de molen opnieuw door storm beschadigd.
 • Rietvink, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRietvink, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1681. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Nieuwe Haven, ten oosten van de tegenwoordige spoorlijn. Hij werd in 1816 door brand verwoest; in zijn plaats werd elders een gelijknamige
 • Rietvink, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRietvink, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, Bovenkruier.

  De balkenzager werd gebouwd na het verbranden van de paltrok De Rietvink, echter op een andere plaats, namelijk aan en ten noorden van de Dijksloot. Hij werd in juli 1876 door brand verwoest.
 • Ros Beijaardplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRos Beijaard

  Pelmolen te Westzaandam, achtkante Bovenkruier, zie: De Rosbaijer.
 • Rosbaijer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRosbaijer, de

  [De Rosbaijer. Bron: Beeldbank Gemeente Archief Zaanstad]Pelmolen te Westzaandam, oorspronkelijk volmolen, achtkante bovenkruier; de naam is een verbastering van Ros Beijaard.

  De Windbrief werd gegeven in mei 1649. Omstreeks 1694 werd hij ingericht tot pelmolen. Rond 1883 brak zijn as en stortte het vooreind met roeden naar beneden. Na tien jaar werd hij hersteld en ingericht tot het malen van houtmeel. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Mallegatsloot, ten westen van de t…
 • Rozenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

  Houtzaagmolen en later mosterdmolen te Koog, Bovenkruier. De Windbrief van de veerzager werd gegeven in juni 1723. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Veersloot, ten westen van de tegenwoordige spoorlijn, in het verlengde van de Julianastraat, en werd in december 1814 (hij was toen mosterdmolen) door brand verwoest.
 • Slaper, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlaper, de

  Watermolen te Oostzaan. De grote achtkante bovenkruier werd gebouwd in 1651. Hij heeft gestaan aan het eind van de Watering, bij het Barndegat, en werd in oktober 1878 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij werd gesloopt in juni 1914.

  watermolen molen oostzaan
 • Standerdmolenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStanderdmolen

  Type windmolen, in Nederland het oudste type, dat mogelijk al vanaf de 12e eeuw als korenmolen in bedrijf is geweest. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de `open` en de gesloten' standerdmolen (ook: standaardmolen); gesloten standerdmolens hebben voor zover bekend niet in de Zaanstreek gestaan.
 • Teek, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTeek, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam. achtkante Bovenkruier. zie: De Jonge Timmerman.
 • Vaandel, Het Groeneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVaandel, Het Groene

  Houtzaagmolen en later snuifmolen in Westzaandam. Achtkante bovenkruier. Zie Het Groene Vierendeel.
 • Veerzager of lattenzagersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeerzager of lattenzagers

  Kleine zaagmolens, meestal bovenkruiers, maar ook wipmolens. waarin planken worden verzaagd tot allerlei soorten latten. Men zaagde enkele latten of panlatten, dubbele latten, rinkellatten en tengels in verschillende dikten en breedten. Met 'veren' werden de dunne latten aangeduid die werden gebruikt om de naden tussen vloer- en zolderplanken te dichten. Deze planken waren vroeger nog niet van ploeg en mes voorzien, maar aan beide zijden van groeven, waarin de losse ve…
 • Velsen, Gerrit vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVelsen, Gerrit van

  Houtzaagmolen te Westzaandam. zeskante Bovenkruier. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in juni 1698. maar de molen was al ouder. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Zuiderwatering. en werd gesloopt tussen 1775 en 1777.
 • Viskorf, De Gekroondeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigViskorf, De Gekroonde

  Houtzaagmolen in Westzaandam, achtkante Bovenkruier.

  De eerste vermelding van de vermoedelijke balkenzager dateert uit maart 1720, eigenaar was toen Jan Cornelisz. Korf. De molen werd in 1751 door twee Amsterdamse kooplieden gekocht en afgebroken om naar Riga te worden vervoerd. Toen de Staten Generaal daar geen toestemming voor wilde geven, werd hij door de kooplieden weer van de hand gedaan. Wat er verder met de afgebroken molen is gebeurd, is niet bekend. De laatste ve…
 • Vlijt, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVlijt, De

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Bovenkruier.

  De balkenzager werd in 1862 gebouwd op de plaats van de verbrande bovenkruier De Zes Gebroeders, De, aan en ten westen van de Watering, in het verlengde van de Parkstraat. De molen werd gesloopt in 1878 en vervangen door een gelijknamige stoomhoutzagerij.
 • Vool, het Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVool, het Jonge

  Houtzaagmolen te Westzaandam, kleine achtkante Bovenkruier, bijgenaamd Antje of Peet Ant. De eerste vermelding van de wagenschotzager, en later balkenzager, dateert waarschijnlijk uit 1711; hij werd toen het vooltje genoemd. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Vaart, en werd in 1894 gesloopt. Van het sloopmateriaal werd de onderbouw van een korenmolentje in Hoofddorp gemaakt.
 • Vrijheid, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrijheid, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, achtkante Bovenkruier. De Windbrief van de wagenschotzager, en later balkenzager, werd gegeven in november 1724. Hij heeft gestaan aan de Westzanerdijk, en werd in 1746 gesloopt.
 • Zwaan, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwaan, De

  Houtzaagmolen in Westzaandam, Bovenkruier. De balkenzager was reeds in 1680 aanwezig. De molen stond aan de Westzanerdijk, ten westen van de Gouw, en werd aan het eind van de 18e eeuw afgebroken.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/bovenkruier.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
 • (Externe bewerking)