Zaandam, 1834 - Zaandijk, 1905

Jan Adriaanszoon Dekker, progressief-liberaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrijzinnig Democratische Bond

In 1901 opgerichte landelijke politieke partij, voortzetting van de eerder (1888) ontstane Radicale Bond, waarin zich - ook in de Zaanstreek meer vooruitstrevende liberalen hadden georganiseerd. De vrijzinnig democraten waren weliswaar een liberale overtuiging toegedaan, maar konden zich niet verenigen met de invloed van de conservatieve vleugel in de toenmalige Liberale Unie. Met hun sociale opstelling stonden zij dicht bij de sociaaldemocraten, die zij echter bes…
gemeenteraadslid en wethouder, tevens locoburgemeester te Koog, van beroep handelaar in vooral peulvruchten, werd in 1891 namens de liberale kiesvereniging 'Kiesrecht is Kiesplicht' in de raad van Koog gekozen, gelijktijdig met de SDAPplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
-kandidaat Paul Leguitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLeguit, Paul

Zaandijk, 8 oktober 1856 - Koog aan de Zaan, 24 november 1937

Paulus (Paul) Leguit, zoon van Cornelis Leguit, timmermansknecht in de molenbouw, en Dieuwertje de Jong, was de eerste socialist in een Zaanse gemeenteraad. Paul Leguit was raadslid te Koog aan de Zaan van 1891 tot 1901, waarvan de laatste vier jaar tevens wethouder. In 1905 kwam hij, zij het kort, in de raad terug. Als zovelen van de eerste socialisten was Leguit niet onbemiddeld. Als smid verdiende hij een goede boter…
. Uit protest tegen hun verkiezing traden de vijf overige conservatief-liberale ondernemers als raadsleden uit de raad, waarna zij met overweldigende meerderheid werden herkozen. De sfeer in de gemeenteraad was hiermee evenwel voor de volgende zes jaren gezet; Dekker en Leguit lagen voortdurend overhoop met de conservatieve raadsmeerderheid.

Bij de verkiezingen van 1897 werden Dekker en Leguit herkozen, terwijl voorts nog een SDAP'er en een progressief liberaal in de raad werden gekozen. De progressieven hadden nu een raadsmeerderheid; Dekker en Leguit werden wethouder. Dekker kreeg de portefeuille Openbare Werken en werd tevens loco-burgemeester. De progressieven raakten hun raadsmeerderheid kwijt toen de gemeenteraad van Koog werd vergroot tot elf zetels. Dekker verhuisde in 1904 naar Zaandijk en overleed een jaar later.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dekker5.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)