Zaandam, 1917 - Zaandam, 7 augustus 1980

Harry Esser 1917-1980

Henri Jacobus (Harry) Esser, gehuwd met Helena Margaretha Leentje Vergouw (1915-2006), KVP-Wethouder van Zaandam van 1964 tot 1969 en van Zaanstad (PPR) van 1974 tot 1978. Esser, een fabrieksarbeider die via de Katholieke Arbeidersbeweging op de KVP-lijst voor de gemeenteraad was gekomen werd in 1958 raadslid te Zaandam. In 1964 volgde hij, tussentijds, partijgenoot Jacobus Johannes Meulenkamp als wethouder op. In 1966 werd hij herbenoemd.

De vijf man sterke KVP-fractie in de Zaandamse gemeenteraad gaf eind januari 1969 bij aanvang van de begrotingsbehandeling bij monde van KVP_fractievoorzitter Th. Reumer aan, dat zij en bloc heeft bedankt voor het lidmaatschap van de KVP. De raadsleden stellen hun zetels niet ter beschikking en gaan evenmin naar een andere partij, maar blijven een onafhankelijke fractie vormen.

Wethouder H.J.H. Esser, die deel uitmaakt(e) van de KVP-fractie, wilde de raad erover laten beslissen, of hij in het college van B. en W. kon blijven. De raad besloot hem zijn wethoudersfunctie te laten behouden. Namens PvdA, CPN en PSP werd het uittreden van de heren Reumer c.s. uit de KVP toegejuicht. Alleen de protestants-christelijke fractie liet een afkeurend geluid horen.

Blijkens een uitvoerige verklaring van Reumer berust hun besluit op gevoelens van ontevredenheid en teleurstelling over de ontwikkelingen in de KVP. Vooral na 'de nacht van Schmelzer' hadden zij gehoopt op een groei in de richting van vernieuwing en duidelijkheid. In deze verwachting is men teleurgesteld, terwijl men bovendien ernstige kritiek heeft op politieke beleidsbeslissingen op nationaal niveau, waarvoor de KVP als regeringspartij mede verantwoordelijkheid draagt. Beslissingen over het woningbouwbeleid, de kwestie van de kleutergelden en de extra 225 miljoen voor de NAVO vormden de grootste struikelblokken in de optiek van het vijftal. De KVP-wethouder Esser trad in 1969 toe tot de Politieke Partij Radikalen, voor welke partij hij ook in de Ontwikkelingsraad kwam.

In oktober 1973 werd een tussentijdse gemeenteraadsverkiezing gehouden wegens de samenvoeging van Zaandam, Koog aan de Zaan, Westzaan, Wormerveer, Krommenie en Assendelft, maar van spanning was weinig te merken. Harry Esser analyseert daarover in een vraaggesprek met Hans Kops van Het Parool.

In 1974 werd Esser wethouder voor de PPR in Zaanstad.

Bij zijn afscheid in 1978 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/esser.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)