Voormalige naam van het gedeelte van de noordkant van de Gedempte Gracht na de Vinkedwarsstraat in Zaandam-west. Het Geldelozepad werd ook Zeilpad of Seylpad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt. Met de demping van de sloot tussen het Geldelozepad, het Kuyperspad en het Zilverpad in 1856-1858 kwam een einde aan de naam van dit reeds in de 15e eeuw aanwezige pad en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.

Naar verluidt ontstond de naam Geldelozepad omdat daar overwegend arme mensen woonden, in tegenstelling tot het Zilverpad, aan de overzijde van de sloot, dat welgestelde bewoners zou hebben.

Op 22 juni 1753 werd voor notaris Pieter Leur een padreglement opgemaakt voor de ingelanden en ygenaars mitsgaders opgesetene van 't Zijl of Geldeloose pat tot Westsaandam myn notaris bekent, dewelke verclaarden tot voorkominge van disordres en om te hebben een goede en geschikte reglement met malcanderen te hebben gemaakt het navolgende reglement en patsordre waarna een ieder ygenaar en ingeland op 't selve Zyl of geldeloose pat sig in 't toecomende stiptelyk sal hebben te gedragen.

  • geldelozepad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/06/13 16:04
  • door jan