- 12 mei 1672

Pieter Ghijsen of Gijsen, aanvankelijk Ghijsbertsz., vooraanstaand houtkoper, reder en als scheepmaker één van de grootste scheepsbouwers te Zaandam in de eerste helft van de 17e eeuw. Ghijsen was één der eersten in de Zaanstreek die zich grootschalig met houthandel en scheepsbouw bezig hielden. Jaarlijks liepen tien tot twaalf schepen van de helling. Hij bezat als grootindustrieel drie werven in Westzaandam, de grootste ervan bevond zich in de Molenbuurt later de Westzijde, ongeveer ter hoogte van de huidige Spoorbrug Hoornselijn en de bijbehorende houtzaagmolen De Dikkert om de zware eiken delen te zagen die in aanmerking kwamen om er zeewaardige schepen van te bouwen. Ook had hij een belang in tenminste één oliemolen.

Zijn nageslacht was eveneens actief in de houthandel, maar hield zich tot het einde van de 18e eeuw ook met Walvisvaart bezig. De familienaam Ghijsen luidde aanvankelijk Ghijsbertsz; Ghijsen was een zoon van Ghijsbert Jansz en droeg, met enkele broers, daarom eerst nog het patroniem Ghijsbertsz. In navolging van zijn broers en naar de mode van die dagen veranderde hij deze achternaam in Ghijsen. In Zaandam is de Pieter Ghijsenlaan, tussen de voormalige spoordijk naar de Hembrug en de balkenhaven langs de vestiging van Bruynzeel naar hem vernoemd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ghijsen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/11 12:11
  • door jan