honigadriaan

was de jongste zoon van Cornelis Honig Czn (zie voor familiegeschiedenis: Honig, ondernemersgeslachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig(h)

Ondernemersgeslacht te Zaandijk, speelde vanaf het begin van de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek een zeer actieve rol in het bedrijfsleven, oorspronkelijk vooral in de

* papierfabricage, allengs ook als * walvisreders, * verfmalers, * olieslagers, *
) en begon in 1872 met de uit de erfenis verkregen molens het Pinkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPink, het

Oliemolen te Koog, in eigendom van Vereniging de Zaansche Molen. De windbrief werd gegeven in oktober 1620. Hij werd gebouwd als wipmolen; in 1751 werd deze vervangen door een achtkante bovenkruier. Oorspronkelijk had deze een met hout beklede kap, deze werd vervangen door rietbedekking nadat de molen in maart 1876 door storm zwaar was beschadigd. In november 1903 werd de molen opnieuw door storm beschadigd.
en de Kieftplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKieft, de

Houtzaagmolen in Oostzaandam, paltrok.

De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1726. Hij heeft gestaan achter het St. Cathrijnepad. De molen werd gesloopt in 1758.
als firma Adriaan Honig Cz. in de olieslagerij, uit welke activiteiten de oprichting van nv Oliefabrieken het Hart en de Zwaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHart en De Zwaan, voorheen Adriaan Honig, Oliefabrieken Het

Oliefabrieken te Zaandam, in de jaren '60 van de 20e eeuw verdwenen. De grondslag voor het bedrijf werd gelegd door Adriaan Honig Cz., die na het overlijden van zijn vader Cornelis Honig Cz. de molens Het Pink en De Kieft te Koog erfde. Hij begon hiermee in 1872 onder de naam firma Adriaan Honig Cz. voor eigen rekening te werken. Door zijn grote energie en door de toenemende vraag naar geproduceerde koeken was hij in staat de zaak uit …
zou voortkomen. In het volgende jaar huwde hij Aagje Kluyver.

Hij was Hoofdingeland van de polder Westzaan en het College der Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland. Van 1890 tot 1897 had hij zitting in de gemeenteraad van Koog. In 1899 brak een staking uit in Het Hart en De Zwaan (de eerste grote staking in de Zaanstreek, zie: Stakingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStaking

Het tijdelijk neerleggen van het werk als protest of om zekere eisen af te dwingen, met name op het gebied van lonen of arbeidsvoorwaarden. In de industriële Zaanstreek is meer gestaakt dan in meer landelijke gebieden. De stakingen hadden met name plaats in de Zaanse gemeenten waar de industrie sterk vertegenwoordigd was; in Oostzaan, Wormer, Jisp, Westzaan en Assendelft waren nooit omvangrijke stakingen. De meeste en grootste stakingen hadden in Zaandam en Wormerveer plaats. Niet alle…
). die steun kreeg vanuit de gehele Zaanstreek. Na veel demonstraties en acties, waaraan ook de hout- en havenwerkers deelnamen, stemde Honig erin toe met een deputatie te spreken. iets wat hij steeds halsstarrig had geweigerd. De eisen van het personeel werden ingewilligd en na dertien weken stilstand ging de fabriek weer aan de gang.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/honigadriaan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)