honigadriaan

was de jongste zoon van Cornelis Honig Czn (zie voor familiegeschiedenis: Honig, ondernemersgeslacht) en begon in 1872 met de uit de erfenis verkregen molens het Pink en de Kieft als firma Adriaan Honig Cz. in de olieslagerij, uit welke activiteiten de oprichting van nv Oliefabrieken het Hart en de Zwaan zou voortkomen. In het volgende jaar huwde hij Aagje Kluyver.

Hij was Hoofdingeland van de polder Westzaan en het College der Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland. Van 1890 tot 1897 had hij zitting in de gemeenteraad van Koog. In 1899 brak een staking uit in Het Hart en De Zwaan (de eerste grote staking in de Zaanstreek, zie: Staking). die steun kreeg vanuit de gehele Zaanstreek. Na veel demonstraties en acties, waaraan ook de hout- en havenwerkers deelnamen, stemde Honig erin toe met een deputatie te spreken. iets wat hij steeds halsstarrig had geweigerd. De eisen van het personeel werden ingewilligd en na dertien weken stilstand ging de fabriek weer aan de gang.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/honigadriaan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)