ijpolders

De zeven polders, met een gezamenlijke oppervlakte van 5800 hectare, die ontstonden tengevolge van de drooglegging van het IJ. Tengevolge van het graven van het Noordzeekanaal zijn deze polders zowel ten noorden als ten zuiden van deze vaarweg gelegen. Tot de Zaanstreek behoren:

De polders ten zuiden van het Noordzeekanaal bevinden zich voor een deel op het gebied van het vroegere IJ dat eerder tot de Zaanstreek werd gerekend. Dit betreft het huidige Recreatiegebied Spaarnwoude, de Houtrakpolder bij Haarlemmerliede en Spaarnwoude, een deel van het havengebied van Amsterdam en Tuindorp Oostzaan. Ook de voormalige eilanden Den Hoorn en Ruigoord lagen op Zaans gebied. In de Zaanstreek kregen de lJpolders een agrarische bestemming. Hierdoor wordt er in de streek aan akkerbouw gedaan, vooral uien-, aardappelen- en suikerbietenteelt.

Een deel van de polder Nauerna is in de jaren '80 door de provincie Noord-Holland aangewezen als vuilstortplaats. In 1988 kreeg de Zaandammerpolder de bestemming van industriegebied onder de naam Bedrijvengebied Westerspoor Zuid; het zuidoostelijk deel kreeg de naam Zuiderhout.

Zie ook: Landschap 10 en Natuur in de Zaanstreek 5.3.6.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ijpolders.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)