inkwartiering

Het tijdelijk onderbrengen van troepen bij burgers. De Zaanstreek heeft slechts een paar keer met inkwartiering te maken gehad; met name in de Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

De Franse tijd in Nederland duurde van 1795 tot 1813 en was een periode van grote veranderingen. Nederland werd bezet door Franse troepen onder leiding van Napoleon Bonaparte, wat leidde tot economische en politieke veranderingen. De Zaanstreek werd hard getroffen door de Franse bezetting, vooral door het Continentaal stelsel dat de handel en economie negatief beïnvloedde. Ondanks alle veranderingen bracht de Franse tijd ook nieuwe ideeën met zich mee, zoals wetten die gelijkheid vo…
. Reeds kort na de bezetting door het Franse leger van januari 1795 moest Oostzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzaandam

Voormalige naam van de bewoningsconcentratie ten oosten van de Zaan nabij de Dam, tot 1795 behorend tot de gemeente Oostzaan, tussen 1795 en 1811 min of meer een zelfstandige gemeente en sinds 1811 deel uitmakend van de stad Zaandam. Oostzaandam behoorde tot de
op 16 februari 160 man uit het regiment van Plettenberg onderbrengen.

Het overwegend Oranjegezindeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPatriottentijd

Periode tussen 1780 en 1787 waarin de republiek der Nederlanden op de rand van een burgeroorlog stond, beëindigd door een inval van de Pruisische troepen, die het stadhouderlijk gezag herstelden. In de Patriottentijd stonden Patriotten en Orangisten tegenover elkaar. De patriotten verweten stadhouder Willem V de slechte situatie in het land. Deze was niet in de laatste plaats ontstaan door de desastreus verlopen
Krommenie moest aan 600 man van de Mecklenburgse troepen onderdak bieden en Westzaandam op 25 februari aan 60 Carmagnoles. Wormerveer kreeg op 27 februari een bezetting van 50 huzaren.

De Mecklenburgers bleven langere tijd in de Zaanstreek; de anderen verdwenen na circa een maand. In april 1795 werden 200 Mecklenburgers uit Krommenie over Koog en Zaandijk verdeeld. In de zomer van 1795 vertrokken de laatste Mecklenburgers uit de Zaanstreek.

In oktober 1799, tijdens de Engels-Russische invasieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEngels-Russische Invasie

Inval van Engelse en Russische troepen tussen Petten en Callantsoog, in het kader van de strijd tegen Napoleon. Op 27 augustus 1799 landden alleen Engelsen op de Noord-Hollandse kust, in september landde ook een Russische troepenmacht. De Engelsen verwachtten een volksopstand; aangezien deze uitbleef en het verzet tegen hun troepen fel was, liep de onderneming uit op een fiasco. Op 19 oktober werd de capitulatie getekend.
, werden in Krommenie en Krommeniedijk 400 Fransen ingekwartierd. In Wormer, Krommenie en Krommeniedijk werden tussen 27 oktober en 2 november, kort na de invasie, 1100 man Franse troepen ondergebracht; een deel hiervan werd op 30 oktober verplaatst naar Wormerveer. De laatste inkwartiering was ook de grootste: ruim 1200 Zwitsers en 200 Fransen. Zij werden van 25 april tot 28 april in Zaandam ingekwartierd na de Opstand 1813plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOpstand 1813

Ernstige ongeregeldheden in de Zaanstreek, voornamelijk in Zaandam, tegen de Franse Conscriptie; het oproer eindigde met het fusilleren van zes vermeende leiders. Aanleiding was de extra conscriptie die in 1813 aan het Hollandse volk werd opgelegd. Alle mannen tussen de 20 en de 40 jaar, ook de getrouwde, moesten zich laten inschrijven, een aantal jongens van welgestelde ouders diende zich bovendien aan te melden voor een erewacht. De gemoederen liepen hoog op.
van 1813.

Tijdens de mobilisatie van september 1939 tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 zijn incidenteel Nederlandse soldaten in de Zaanstreek ingekwartierd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er een enkele maal sprake geweest van inkwartiering van kleine aantallen Duitse soldaten, onder meer in Wormer.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/inkwartiering.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)