koker1

Meelmolen in Oostzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOostzaandam

Voormalige naam van de bewoningsconcentratie ten oosten van de Zaan nabij de Dam, tot 1795 behorend tot de gemeente Oostzaan, tussen 1795 en 1811 min of meer een zelfstandige gemeente en sinds 1811 deel uitmakend van de stad Zaandam. Oostzaandam behoorde tot de
, ook De Kokermolen genoemd.

De windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
werd gegeven in september 1589. Hij was waarschijnlijk een wipmolen (waar kokermolen een andere naam voor is). Hij werd in mei 1735 door brand verwoest, waarna een grote achtkante bovenkruier op zijn plaats werd gezet. Hij heeft gestaan aan weg en Zaan, aan de noordkant van het Grote Glopplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGlop

In de vroegere Zaanse volkstaal algemeen gebruikte aanduiding voor de onderbreking van een gesloten rij.

Een glop kon voorkomen in de bebouwing, maar bijvoorbeeld ook in een bomenrij, terwijl van een kind dat tanden wisselde wel werd gezegd dat het een glop in zijn mond had. Gloppen in de bebouwing konden ontstaan door de sloop van een of meer huizen. In verschillende Zaanse dorpen waaronder Wormerveer en Oostzaan kwam het woord glop ook voor in straatnamen.
, en werd in januari 1910 door brand verwoest.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/koker1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)