muziekonderwijs

Onder muziekonderwijs wordt verstaan alle onderwijs in de kennis en de vertolking van muziek. Muziekonderwijs in allerlei vormen treft men aan bij het privé-muziekonderricht, op muziekscholen voor amateurs, op conservatoria als beroepsopleiding en bij musicologische opleidingen aan universiteiten. Vanaf de vroegste tijden bestond er al privémuziekonderricht. Deze opleiding vond meestal plaats bij kerkkapellen en -koren. De zangknapen genoten er theoretisch en praktisch zangonderricht en bekwaamden zich daarnaast in het bespelen van het orgel of een ander instrument.

Langzamerhand verdwenen deze koorscholen, waardoor er een leemte ontstond in het muziekonderwijs. Privé-initiatieven trachtten hierin te voorzien door het oprichten van zang- en muziekscholen. Op den duur werden deze door de overheid erkend en gesubsidieerd en zelfs overgenomen. Momenteel is in Nederland bij wet geregeld dat er in het basisonderwijs muziekles (zang) moet worden gegeven. In de praktijk hangt de kwaliteit van dat onderwijs af van de leerkracht die het geeft. In Zaanstad ontvangen de leerkrachten daarbij de ondersteuning van muziekconsulenten van de Gemeentelijke Muziekschool Zaanstreek, vanaf 1991 deel uitmakend van het Centrum voor de Kunsten FluXus. In het voortgezet onderwijs wordt het wettelijk voorgeschreven vak schoolmuziek gegeven door bevoegde schoolmuziekdocenten. Bij sommige scholen is het mogelijk het vak muziek in het eindexamenpakket op te nemen.

  • muziekonderwijs.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/13 07:28
  • door zaanlander