Onder muziekonderwijs wordt verstaan alle onderwijs in de kennis en de vertolking van muziek. Muziekonderwijs in allerlei vormen treft men aan bij het privé-muziekonderrichtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrivé-muziekonderwijs

Over privé-muziekonderwijs in het verleden in de Zaanstreek is in de archieven nauwelijks iets te vinden. Dit is begrijpelijk omdat alles zich in de privé-sfeer afspeelde. Aangenomen mag worden dat instrumentaal onderwijs aan amateurs (uit de gegoede stand) gegeven werd door gevorderde amateurs, door onderwijzers met een akte muziek en door enkele professionele musici die in de streek woonden. Bekend is dat door het muziekgezelschap Tot Nut en Vermaak in november 1855 aan …
, op muziekscholenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMuziekscholen

Als voorlopers van de Volksmuziekschool, die in 1947 werd opgericht, kunnen de Volkszangscholen beschouwd worden. Uit het eind van de vorige eeuw is vooral bekend de volkszangschool van meester Albert Bakker. De roem van deze onderwijzer leefde voort tot ver in deze eeuw, zozeer zelfs dat de school aan de Stadswerf tot aan het moment van verbranden in de bezettingstijd nog altijd Bakkerschool werd genoemd:
voor amateurs, op conservatoria als beroepsopleiding en bij musicologische opleidingen aan universiteiten. Vanaf de vroegste tijden bestond er al privémuziekonderricht. Deze opleiding vond meestal plaats bij kerkkapellen en -koren. De zangknapen genoten er theoretisch en praktisch zangonderricht en bekwaamden zich daarnaast in het bespelen van het orgel of een ander instrument.

Langzamerhand verdwenen deze koorscholen, waardoor er een leemte ontstond in het muziekonderwijs. Privé-initiatieven trachtten hierin te voorzien door het oprichten van zang- en muziekscholen. Op den duur werden deze door de overheid erkend en gesubsidieerd en zelfs overgenomen. Momenteel is in Nederland bij wet geregeld dat er in het basisonderwijs muziekles (zang) moet worden gegeven. In de praktijk hangt de kwaliteit van dat onderwijs af van de leerkracht die het geeft. In Zaanstad ontvangen de leerkrachten daarbij de ondersteuning van muziekconsulenten van de Gemeentelijke Muziekschoolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolksmuziekschool

In 1947 sprak de sectie muziek van de toenmalige Zaandamse Gemeenschap haar bezorgdheid uit over het teruglopende ledental bij de muziek- en zangverenigingen en over het gebrek aan theoretische kennis (onder andere noten lezen) bij de leden en aspirantleden van de verenigingen. Een commissie bestaande uit de wethouder van onderwijs
Zaanstreek, vanaf 1991 deel uitmakend van het Centrum voor de Kunsten FluXusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFluXus

Het FluXus-logo uit 2001 De Zaanstreek maakt in 2001 kennis met een nieuwe stroming: FluXus, Centrum voor de Kunsten waar behalve muziekonderwijs, -beoefening en -uitvoering, ook in ruime mate cursussen en workshops met betrekking tot beeldende kunsten en theaterkunstuitingen op het (les)programma staan. Het centrum richt zich tevens op fotografie, dans, musical, proza en poëzie.
. In het voortgezet onderwijs wordt het wettelijk voorgeschreven vak schoolmuziek gegeven door bevoegde schoolmuziekdocenten. Bij sommige scholen is het mogelijk het vak muziek in het eindexamenpakket op te nemen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/muziekonderwijs.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)