pietersz_hendrik

Westzaner Hendrik Pietersz, Heyndrik Pietersz of Heynric Pieterszoon, bijgenaamd oud-Heyn, Oudtheyn of Oud-Hein, stichter van Zaandijk, voor het eerst vermeld door de predikant van het dorp Jacob Borstius (1612-1680) en vervolgens overgenomen door Soeteboom, Loosjes en anderen. Loosjes schreef in 1794 over Zaandijk:

'Dit gedeelte van de Zaan begon omtrent het einde van de vijftiende Eeuwe eerst betimmerd te worden: als wanneer zekere Hendrik Pietersz Oud-Hein, op den 20 September 1494 bij Schepenen van Westzanen verlof verzogt, en verkreeg, om te deezer plaatse eene Wooning te bouwen. Gemelde Man hadt vijf zoonen, die zich allen daar tevens neergezet hebben; weshalven de Buurt, bij hun bewoond, in de aanvang en nog lang daar naar de Vijf Broeders genaamd werdt'.

Dr. M.A. Verkade voegde hieraan later toe dat de plaats van vestiging blijkbaar zó gunstig was dat er 60 jaren later al 15 andere woningen aan waren toegevoegd. Mr. Dirk Vis tenslotte beschrijft in Vis a Saandyk dat het Zaandijkse geslacht Vis afstamt van Oud-Hein. Niet ongebruikelijk is dat de spelling in de verschillende genoemde bronnen afwijkend is; dikwijls wordt de naam ook geschreven als Heynric Pieterszoon alias Oudtheyn. Door de gevonden vergunning tot bebouwing is Zaandijk het enige Zaandorp waarvan de stichtingsdatum nauwkeurig bekend is.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/pietersz_hendrik.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)