schermer

In de 18e en 19e eeuw belangrijk rooms-katholiek koopmansgeslacht in Wormerveer.

Jan Adriaensz Schermer was in Wormer begonnen met de verfmolen De Karnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKarn, de

Oliemolen en later verf- en snuifmolen in Wormer.

De eerste vermelding dateert uit 1654. Tussen 1704 en 1720 werd hij ingericht als verf- en snuifmolen. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Middelveersloot (later Kamsloot). De molen werd in 1835 gesloopt.
en kocht in 1703 daarbij oliemolen De Rozenboomplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

Oliemolen en later verfmolen te Wormerveer. Hij werd gebouwd in 1690 aan de Noorddijk en de Zaan, en werd in 1830 gesloopt. Op zijn plaats werd later een gelijknamige houtzaagmolen neergezet (zie aldaar).

oliemolen molen
aan de Noorddijk te Wormerveer.

Zijn zoon, Simon Schermer, bracht de zaken tot grote bloei. Naast de fabricage van droge verfstoffen bedreef hij de handel in chemicaliën. waaronder potasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPotasbranderij

Potas is de oude naam voor kalium-carbonaat, dat aanvankelijk uit hout - of plantenas werd gebrand , geloogd en in zuivere toestand in potten werd bewaard. Potas werd gebruikt door de blekerijen, vooral die ten behoeve der zeildoekfabricage.

Jacob Honig Jsz. Jr. stelde het ontstaan van de Zaanse potasbranderij na 1680, maar dr. Regtdoorzee Greup-Roldanus, bekend door haar studie over de Haarlemse blekerijen, meende dat al vóór 1650 potas in de Zaanstreek werd gebrand. In 1700 we…
en weedasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeedas

Weedas of weedasch is een zekere as-soort, die voornamelijk bij het blauw verven van weefsels werd gebruikt, om in de weedekuip de alkalische stof te leveren die nodig is om de weedekleurstof via een chemische reactie als verfstof werkzaam te maken. Weedas werd ook nog bij andere scheikundige processen gebruikt, o.a. in de zeepziederij, bij het bleken van linnen en in de glasnijverheid.
.

In 1760 richtte hij met zijn zoons Jan Schermer en Cornelis Schermer de firma Simon Schermer & Zonen op.

Een andere zoon, Theodorus Schermer, meestal Dirk genoemd, ontwikkelde zich onder de naam firma Haantjes en Schermer tot een belangrijke kaashandelaarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaashandel

Belangrijke handelstak, vooral in Wormerveer in de 17e, 18e en 19e eeuw. Daarna door de oprichting van (coöperatieve) kaasfabrieken van minder belang.

Reeds in de 16e eeuw stond de Zaanstreek bekend als een gebied met een grote zuivelproductie. De Italiaanse geleerde Lodovico Guicciardini meldde in een beschrijving van Nederland dat er alleen al in Assendelft 4000 melkgevende koeien waren met een jaarproductie van 5.840.000 liter. Auteur R. Kooijman (zie literatuuroverzicht) becijfe…
.

Zowel de kaashandel als de verfstoffen- en chemicaliënhandel zijn vervolgens tot in de 19e eeuw door nog twee opeenvolgende generaties Schermer voortgezet. De potas- en weedashandel is in 1836 door Jan Dekkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Jan

Handelsonderneming en aanvankelijk ook (chemische) industrie te Wormerveer; familie-onderneming vanaf eind 18e eeuw, in 1991 onderdeel van Naarden International te Naarden.

In 1774 richtte Jan Gerbrandsz. Dekker gehuwd met Guurtje Cornelisd. Schenk, samen met zijn zwager Lammert Trip gehuwd met Claartje Jansd. Schenk, de firma Trip & Dekker op, maar in 1778 besloot hij onder eigen naam door te gaan met zijn 'handel in potasch en weedasch', met daarnaast een trashandel. De tras werd…
overgenomen.

De kaashandel is pas in 1903 opgeheven. Simon Schermer Jansz.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchermer, Simon

Wormerveer, juli 1747 – Wormerveer 7 november 1810

Simon Schermer, Republikeins gezind, unitariër, Rooms-Katholiek en koopman was een Nederlands politicus in de periode 1796-1801. Geboren als oudste van drie kinderen van koopman Jan Schermer en Catharina van Scherpenhof, werd hij op 29 juli 1747 te Wormer gedoopt. Op 23 oktober 1768 huwde hij Antje Kistemaker, die hem vijf kinderen schonk.
, kleinzoon van de hiervoor genoemde Simon Schermer, was van 1798 tot 1810 lid van de Eerste Kamer der toenmalige Bataafse Republiek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schermer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)