schilp

(Haarlem 1893-1969)

Socialist, vakbondsactivist. Dirk Schilp groeide op in Wormerveer. Op 12-jarige leeftijd ging hij werken bij Machinefabriek P.M. Duyvisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis, bv Machinefabriek P M

Machinefabriek te Koog. Het bedrijf werd opgericht als P. M. Duyvis & Co in november 1885 door ir. Pieter Mattheus Duyvis te Koog en Dirk Willem Stork (mede directeur van Stork & Co te Hengelo) als stille vennoot. Pieter was de zoon van Teewis Duyvis, eigenaar van zes oliemolens en een pelmolen. Zijn vader was tevens de oprichter van de firma T. Duyvis Jz Stoomoliefabriek, die uiteindelijk zou uitgroeien tot de bekende nootjesfabriek.
; hier kwam hij in aanraking met de arbeidersbewegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.
. Tijdens de Eerste Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEerste Wereldoorlog

Reeks van conflicten die uitgroeiden tot een oorlog, waarbij tussen 1914 en 1918 vele landen betrokken raakten. Het primaire conflict betrof Oostenrijk-Servië. Op 28 juni 1914 werden de Oostenrijkse aartshertog-troonopvolger Franz Ferdinand en diens echtgenote door een Serviër vermoord. Het was de lont in een kruitvat. Oostenrijk had een bondgenootschap met het Duitse keizerrijk, Rusland stond achter Servië. Na een maand, op 1 augustus, brak reeds de oorlog tussen Duitsland …
werd hij lid van het dagelijks bestuur van de afdeling Zaandam van de Bond van Losse Rijkswerklieden (als vakman was hij als dienstplichtige in de Artillerie Inrichtingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArtillerie Inrichtingen (AI)

Producent van munitie te Zaandam, aan het Noordzeekanaal ten oosten van de voormalige Hembrug op de zuidwestelijke hoek van de Voorzaan. De productie van de munitie werd in de jaren 1885-1889 vanuit Delft naar Zaandam overgebracht. Op 1 januari 1973 werd het staatsbedrijf omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam Eurometaal nv.
tewerkgesteld). Na de opheffing van deze bond (1918) werd hij het tweede gesalarieerde bestuurslid van de Federatieve Bond van Overheidspersoneel in Openbare Dienst. Een jaar later werd hij vice-voorzitter van PAS1)-Amsterdam. Na zijn vertrek uit de Zaanstreek bleef Schilp actief in de arbeidersbeweging. Voor zijn vakbondsactiviteiten zat hij enkele malen in de gevangenis (onder andere in 1931, bij de textielstakingen in Twente).


1)
Plaatselijk Arbeiders Secretariaat. Zie Vakverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schilp.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)