schilp

(Haarlem 1893-1969)

Socialist, vakbondsactivist. Dirk Schilp groeide op in Wormerveer. Op 12-jarige leeftijd ging hij werken bij Machinefabriek P.M. Duyvis; hier kwam hij in aanraking met de arbeidersbeweging. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij lid van het dagelijks bestuur van de afdeling Zaandam van de Bond van Losse Rijkswerklieden (als vakman was hij als dienstplichtige in de Artillerie Inrichtingen tewerkgesteld). Na de opheffing van deze bond (1918) werd hij het tweede gesalarieerde bestuurslid van de Federatieve Bond van Overheidspersoneel in Openbare Dienst. Een jaar later werd hij vice-voorzitter van PAS1)-Amsterdam. Na zijn vertrek uit de Zaanstreek bleef Schilp actief in de arbeidersbeweging. Voor zijn vakbondsactiviteiten zat hij enkele malen in de gevangenis (onder andere in 1931, bij de textielstakingen in Twente).


1)
Plaatselijk Arbeiders Secretariaat. Zie Vakverenigingen
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schilp.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)