Haarlem, 28 april 1886 - Blaricum, 1 december 1955

dr. mr. Hubart Gerhard Scholten, gemeentesecretaris van Zaandam, tijdens de oorlog ontslagen wegens zijn Deutschfeindlichen Einstellung, ereburger van Zaandam. Hubart Scholten werd 19 april 1916 tot commies-redacteur ter secretarie van de gemeente Zaandam aangesteld en op 26 oktober 1917 als gemeentesecretaris van Zaandam benoemd; voordien was hij onderwijzer en leraar staatshuishoudkunde en handelsgeschiedenis te Haarlem.

Juni 1932 werd een jeugdherberg geopend aan de Westerkerkstraat, oftewel Parkstraat te Zaandam. Voor een belangrijk deel is dit te danken aan het werk van het bestuur der stichting Jeugdherbergen in de Zaanstreek, waarvan dr. H. G. Scholten, voorzitter; A. Dubbink, secretaris en mej. E. B. Bolman penningmeesteres zijn. Tot dan toe was er aan de Zaan van jeugdherbergen wel enige sprake, maar het was toch heel primitief. De geopende herberg bevat twee slaapzalen: één van 16 bedden voor de jongens en een van 8 bedden voor de meisjes. Verder is er een dagverblijf en een keuken. De tijdelijke herbergvader is de conciërge van het nabij gelegen badhuis van Het Witte Kruis.

Na zijn benoeming, hield hij de gemeentelijke financiën op orde, zoals uitgedrukt door burgemeester In 't Veld. Toen In 't Veld tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ontslagen door de Duitsers, weigerde Scholten samen te werken met NSB-burgemeester Van Ravenswaay. Hij werd op 7 juli 1941 ontslagen en op wachtgeld gezet. Loco-secretaris Gerrit Blom nam z'n functie waar. Van juli 1942 tot december 1943 verbleef Scholten als gijzelaar in het Interneringskamp in St. Michielsgestel.

Eind mei 1945 maakt Scholten deel uit van de Zuiveringscommissie die is samengesteld tot zuivering van het personeel der Gemeentediensten te Zaandam.

Na de oorlog volgde onmiddellijk zijn herbenoeming als gemeente-secretaris. Op 12 juli 1946 komt Scholten voor op de lijst van PvdA-leden die in aanmerking komen voor de verkiezing van het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Scholten nam in 1945 ook het voorzitterschap van onder meer de Vereniging tot Exploitatie en Beheer van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek weer op zich, evenals het curatorschap van het Zaanlands Lyceum. Na zijn pensionering was hij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de PvdA.

Toen Scholten dertig jaar in dienst was bij de stad werd hij tot ereburger van Zaandam benoemd. Hij was Officier in de Orde van Oranje Nassau, ook in verband met zijn maatschappelijke functies. In Zaandam is de Dr. H. G. Scholtenstraat naar hem vernoemd.

Zie ook: Tweede Wereldoorlog 3

  • scholten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/03/31 22:23
  • door zaanlander