(Haarlem, 28 april 1886 - Blaricum, 1 december 1955)

Hubart Gerhard Scholten was gemeentesecretaris en ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van Zaandam. Hubart Scholten werd 19 april 1916 tot commies-redacteur ter secretarie van de gemeente Zaandam aangesteld en op 26 oktober 1917 als gemeentesecretaris van Zaandam benoemd; voordien was hij onderwijzer en leraar staatshuishoudkunde en handelsgeschiedenis te Haarlem.

Na zijn benoeming in Zaandam was hij verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën. Toen burgemeester In 't Veldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeld, Joris in 't

Dubbeldam, 5 juli 1895 - Den Haag, 15 februari 1981

mr. dr. Joris in 't Veld, burgemeester van Zaandam (1937-1941 en 1945-1948), Eerste Kamerlid (voor en na de Tweede Wereldoorlog en 1952-1964), minister van wederopbouw en volkshuisvesting (1948-1952), hoogleraar in Leiden (1957-1965), Rector Magnificus Vrije Universiteit in Amsterdam (1959-1960), lid Raad van State (1964-1970).
tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ontslagen door de Duitsers, weigerde Scholten samen te werken met NSB-burgemeester Van Ravenswaayplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRavenswaay, Cornelis van

Amsterdam 19 september 1897 – 's-Gravenhage 3 september 1955

Cornelis van Ravenswaay was van 1941 tot 1945 een nationaalsocialistisch politicus. De voormalig zakenman en gepensioneerde legerkapitein had zich niet uit politieke overtuiging bij de Nationaal-Socialistische Beweging NSB aangemeld, maar uit ambitie burgemeester te worden. In april 1941 werd hij benoemd tot burgemeester van Zaandam. Hij ontpopte zich als radicaal voorvechter van de Nieuwe Orde, van plan om o…
. Hij werd op 7 juli 1941 ontslagen en op wachtgeld gezet. Loco-secretaris Gerrit Blom nam z'n functie waar. Van juli 1942 tot december 1943 verbleef Scholten als gijzelaar in het Interneringskamp in St. Michielsgestel.

Eind mei 1945 maakt Scholten deel uit van de Zuiveringscommissieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiveringscommissie

Op 23 mei 1945 brengt het Militair Gezag te Zaandam ter kennis dat een zuiveringscommissie is samengesteld tot zuivering van het personeel der Gemeentediensten te Zaandam. De Commissie rekent op aller medewerking, opdat het vertrouwen in de overheidsdiensten, geschokt in de afgelopen jaren, weer volledig wordt hersteld door verwijdering van die elementen, die tot vermindering van dit vertrouwen hebben aanleiding gegeven.
die werd samengesteld tot zuivering van het personeel der Gemeentediensten te Zaandam.

Na de oorlog werd hij direct weer als gemeente-secretaris benoemd. Op 12 juli 1946 sas Scholten verkiesbaar voor de PvdA voor de Eerste Kamer.

Scholten nam in 1945 ook het voorzitterschap van onder meer de Vereniging tot Exploitatie en Beheer van de Openbare Leeszaal en Bibliotheekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBibliotheek

Boekenverzameling, ook de plaats waar zo'n verzameling is opgesteld. Er bestaan particuliere, niet openbaar toegankelijke bibliotheken, waaronder die van bedrijven, verenigingen en instellingen met beperkte toegankelijkheid, en openbare bibliotheken.
weer op zich, evenals het curatorschap van het Zaanlands Lyceumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlands Lyceum

Openbare scholengemeenschap in Zaandam, sinds 1963 gevestigd aan de Vincent van Goghweg.

In het Zaanlands Lyceum werden een Havo-, een Atheneum- en een Gymnasiumafdeling samengebracht. Het Lyceum kwam in 1920 tot stand door omzetting van de in 1866 opgerichte HBS. In 1963 werd de Handelsdagschool toegevoegd.
. Na zijn pensionering was hij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de PvdA.

Toen Scholten dertig jaar in dienst was bij de stad werd hij tot ereburger van Zaandam benoemd. Hij was ook Officier in de Orde van Oranje Nassau. In Zaandam is de Dr. H. G. Scholtenstraat naar hem vernoemd.

Zie ook: Tweede Wereldoorlog 3plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/scholten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/21 09:08
  • door 88.99.0.249