Voormalige houthandel te Zaandam, opgericht in 1804 door Antje van Eys, weduwe van H. Stadlander en haar schoonzoon J.B. Middelhoven. Zij begonnen het bedrijf op een terrein aan de Oostzijde te Zaandam, later bekend als het Land van Middelhoven, als voortzetting van de activiteiten van de overleden koopman H. Stadlander. Ook diens kaarsenmakerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaarsenmakerij

Tak van nijverheid, die weliswaar in de Zaanstreek is bedreven, maar waarvan nauwelijks gegevens zijn overgeleverd.

Jacob Honig Jsz. Jr. noemde de kaarsenmakerij alleen terloops als bestaansbron. Aan het Zuideinde van Westzaan was van 1694 tot omstreeks 1850 een kaarsenmakerij annex bierstekerij (groothandel in bier) gevestigd. De oprichter was Jan Jansz. Gorter (1669-1723). Kaarsen werden eertijds van bijenwas gemaakt. Misschien is de kaarsenmakerij uit de Zaanstreek verdrongen…
en smeer-smelterij werden nog enkele jaren voortgezet.

Stadlander bezat in 1778 reeds houtzaagmolen De Jonge Katplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKat, De Jonge

Houtzaagmolen in Oostzaandam, paltrok.

De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit januari 1711. hij was toen eigendom van Outger Kat. Hij heeft gestaan op het Westerkattegat, het tegenwoordige Eiland. De molen werd gesloopt in het begin van de 19e eeuw.
. Hij kocht in 1786 De Goede Hoopplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de Goede

Houtzaagmolen te Oostzaandam, achtkante bovenkruier, ook De Oude Hoop of De Gekroonde Hoop genoemd, bijgenaamd Het Rasphuis. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit 1681, maar hij was waarschijnlijk al eerder in bedrijf. Hij heeft gestaan tussen de Gouw en de Weer, aan en ten noorden van de Kerksloot en werd in 1898 gesloopt.
, in 1789 De Bijlplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBijl, de

Houtzaagmolen te Oostzaandam, achtkante bovenkruier. De windbrief van de balkenzager is niet bekend; de eerste vermelding dateert uit mei 1710. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Zuidervaldeursloot, en werd in augustus 1876 door brand verwoest.
en De Veldvliegerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeldvlieger, De

Houtzaagmolen in Oostzaandam, Paltrok.

De Windbrief van de balkenzager, oorspronkelijk wagenschotzager, werd gegeven in september 1663. De molen stond aan en ten westen van De Gouw, De achter het Molenpad. Hij werd in de jaren zeventig van de 19e eeuw gesloopt en vervangen door een gelijknamige stoomhoutzagerij.
en deed De Jonge Kat van de hand. Tenslotte kocht hij in 1794 De Valkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigValk (Westzaandam), De

Houtzaagmolen in Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager, en later balkenzager, dateert uit 1695.

In 1742 werd de molen door storm zwaar beschadigd, waarna De Bleker op zijn plaats werd herbouwd. De naam Valk bleef gehandhaafd. De molen werd gesloopt in 1900.
. De weduwe Stadlander overleed in 1820. Het bedrijf werd nadien door Middelhovens voortgezet.

In de jaren rond 1870 ging Stadlander & Middelhoven S & M ook over tot het importeren van kapbalken uit landen rond de Oostzee. Voor het zagen beschikte S & M over vier molens in het Oostzijderveld en over twee molens in het Westzijderveld. In 1911 kreeg het bedrijf de beschikking over een eigen balkenhavenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBalkenhaven

Haven bij houtzaagmolen of houtzagerij waar ongezaagd hout werd bewaard. Ook: de eigennaam van het deel van de Nieuwe Haven te Zaandam dat voor dit doel was ingericht. In het verleden wemelde het in de Zaanstreek van de balkenhavens; iedere houtzaagmolen (en later machinale houtzagerij) stond aan het water en bezat minstens een haven(tje). Zeer bekend was de balkenhaven ten westen van het eiland in de
aan de overzijde van de Gouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGouw, De

Naam van verschillende vaarsloten in de Zaanse polders, die lopen in Noord-Zuidrichting, dus min of meer evenwijdig aan de Zaan. Er zijn twee gouwen in de Zaanstreek aanwezig. Ten westen van de Zaan loopt de Gouw tussen Zaandam en Westzaan, ten oosten van de Zaan loopt de Gouw dwars door de bebouwing van Oostzaandam, van de Zuidervaart ten westen van de wijken Poelenburg, Peldersveld, Hoornseveld, door Kogerveld, tot de Nagouw in het Kalf.
. Er werd al gebruik gemaakt van een deel van de Balkenhaven in de zeehaven van Zaandam, waar een hectare water was gehuurd. Tussen 1911 en 1926 werd S & M meerdere keren gemoderniseerd. Belangrijk was een uitbreiding van het werfcomplex in 1926, toen het Nieuwe Land werd gekocht en als werf ingericht. Een dubbelspoor voerde over een ophaalbrug daarheen, voor de aanvoer van hout uit de zagerij.

In het begin van de jaren '20 werd de structuur gewijzigd in een importerend moederbedrijf met een aantal verkooppunten in het land. Reeds in 1918 was te Arnhem de Zaanlandse Houthandel opgericht. Daarna volgden de Zaanlandse Houthandel te Breda, Mulder's Houthandel te Medemblik, de overname in 1934 van de nv Groninger Houthandel J. Beishuizen en in 1935 de vorming onder eigen naam van de Afdeling Amersfoort. Tot 1930 had de aan- en afvoer van hout uitsluitend over water plaats, daarna kwam de afvoer per auto langzaam op gang.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog had het bedrijf te kampen met een sterk verminderende houtvoorraad. In die periode werd onder meer triplex-surrogaat voor Linoleum Krommenie later Forbo Krommenieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigForbo Krommenie bv

Fabrikant van linoleum en vinyl, handel in linoleum, vinyl, tapijt, onderhouds-, plak- en egaliseermiddelen, afwerkingsproducten zoals plinten, profielen en lasdraden; statutaire zetel in Krommenie, feitelijk gevestigd te Assendelft.
) verkocht, dat bij dit bedrijf was vervaardigd. De loodsen deden dienst als opslagplaatsen. Het kantoor te Arnhem ging tijdens De Slag bij Arnhem verloren.

Na de oorlog herstelden de zaken zich. In 1973 had de oprichting van het verkoopbedrijf Stadlander en Middelhoven Hout plaats; in datzelfde jaar werd Kroonenberg Bouwstoffen bv (plaatmaterialen en bouwstoffen) te Zaandam overgenomen. In 1977 verhuisde Stadlander & Middelhoven naar het Industrieterrein te Wormerveer. In 1981 fuseerde Stadlander & Middelhoven met Simonsz Weetelingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSimonsz Weeteling nv

Houthandel te Zaandam, ontstaan in 1965 door een fusie tussen houthandel v/h H. Simonsz & Zoon en eenmansbouwbedrijf J. Weeteling te Zaandam.

Duizenden Zaankanters waren 18 juni 1967 getuige van een enorme vuurzee, die woedde in vier loodsen van de hout- en eterniethandel Weeteling N.V., een dochteronderneming van de houthandel Simonsz N.V. Omstreeks half negen werd de brand ontdekt in een partij hout die op een dekschuit lag. In een mum van tijd sloeg het vuur over naar …
te Zaandam tot Simonsz & Middelhovenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSimonsz & Middelhoven Bouwspecialiteiten bv

Houthandel te Wormerveer, ontstaan uit een fusie van de houthandels v/h H. Simonsz & Zoon te Zaandam en de Wed. Stadlander & Middelhoven bv te Wormerveer, in 1985 opgegaan in Donker & Middelhoven).

economie
, buiten dit samenwerkingsverband bleven de vestigingen van beide bedrijven buiten de Zaanstreek.

  • Zie voorts onder: Simonsz & Zoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSimonsz & Zoon., Houthandel nv v/h H

    Houtzagerij en houthandel te Zaandam; in 1965 na een fusie omgezet in Simonsz Weeteling en in 1981 na een fusie in Simonsz & Middelhoven. De houthandel werd gesticht door Johannes Simonsz (1790-1870), eerst gehuwd met Anna Maria Ebmeijer (gest. 1833) en daarna met de welgestelde burgemeestersdochter Aafje Dekker (gest. 1886), zoon van Hendrik Simonsz (1758- 1827) en Elisabeth Rijger (1760-1795). Johannes Simonsz had eerst een levensmiddelenhandel, voerde ee…
    .
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stadlander.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)