Drukkerij A. Stuurman NV, voormalige drukkerij te Zaandam, kwam voort uit de in 1753 gevestigde drukkerij H. Jukkers de Roode te Zaandam, die in 1793 werd voortgezet door Wed. H. Jukkers de Roode en Zoon Zaandam, die in 1801 op haar beurt werd opgevolgd door J. Jukkers de Roode, stadsdrukker te Zaandam.

In 1839 verdween de naam De Roode. Nieuwe eigenaren werden G. Dekker en K. T. van Spanjen Koppenol, stadsdrukkers te Zaandam. Hun samenwerking eindigde in 1851, waarna het bedrijf werd voortgezet door G. Dekker Gz. Deze begon in 1867 met de uitgave van het Nieuws- en Advertentieblad de Zaanlandsche Courantplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandsche Courant

1868 - 1945

Liberaal blad, sedert 1887 onder de naam 'Zaanlandsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan, Oostzaan enzovoort'. De aanleiding voor de oprichting van de liberale weekkrant was het verlies van een liberale kandidaat van een vrijzinnig democraat, bij de zomerverkiezingen van 1867.
. In 1890 werd de drukkerij overgenomen door A. Stuurman en werd de naam van het bedrijf Drukkerij A. Stuurman v/h G. Dekker Gz. in 1917 werd dat Firma A. Stuurman. Eigenaar was toen H.P. Stuurman sr. zoon van A. Stuurman en vader van H.P. en A.J. Stuurman, die hem naderhand opvolgden. Stuurman vestigde de drukkerij aan de Westzijde 37 en de Herengracht 1.

Tevens werd in 1917 een Nieuws- en Advertentieblad overgenomen, waarvan de naam een jaar later werd veranderd in Gemeenteblad Zaandam de 7000plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe 7000

1919 - 1941

De 7000, Zaanlandsche Courant, gratis advertentie-weekblad in Zaandam, genoemd naar de oorspronkelijke oplage van het blad. De 7000 verscheen in oktober 1919 voor het eerst, als voortzetting van het toen drie jaar oude Gemeenteblad Zaandam.
. Dit blad werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers verboden. Omdat H.P. en A.J. Stuurman toch een blad wilden uitgeven stelden zij zich in verbinding met de Firma Siezen en Smit te Purmerend, uitgever van De Waterlander en de Noord-Amsterdammer. Gesticht werd de Provinciale Noordhollandse Courant; De Waterlander verdween. Fr. Smit, zoon van de uitgever Smit, werd in de directie van Stuurman opgenomen. De Provinciale Noordhollandse Courant werd in 1943 door de Duitsers verboden.

Na de oorlog nam de oud-boekhouder van De Waterlander, W. Tromp, het initiatief om voor de omgeving van Purmerend toch weer een krant te laten verschijnen. Hij stelde zich daartoe in verbinding met Fr. Smit. In het leven geroepen werd de Nieuwe Noordhollandse Courant NNC; Tromp werd in de directie van Stuurman opgenomen. In de jaren zeventig begon Stuurman ook met de uitgave van een huis-aan-huis-blad voor Purmerend en omstreken; mede uit nostalgische overwegingen kreeg dat de naam De Waterlander. Ook direct na de oorlog kreeg Stuurman de order voor het drukken van De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
. Later zou Stuurman De Typhoon ook gaan uitgeven. In 1953 kwam de drukkerij officieel in handen van A. Stuurman en diens broer H.P. Stuurman en kreeg het bedrijf de naam A. Stuurman nv.

In 1967 verwierf drukkerij Stuurman de uitgave-rechten van het huis-aan-huis verschijnende weekblad De Krommenieërplugin-autotooltip__default dat vanaf 1932 met een onderbreking in de oorlog, door drukkerij Knijnenberg Beheer bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKnijnenberg Beheer bv

Grafisch bedrijf en boekhandels in Krommenie en Heemskerk.

Het bedrijf ontstond uit een boekbinderij, annex winkel, die op 17 november 1873 door Aart Knijnenberg werd begonnen. In 1902 begon zijn zoon Cornelis een drukkerij in de zaak van zijn vader. Het bedrijf groeide gestaag, zodat er in 1905 aan de Zuiderhoofdstraat 74 een nieuw pand in gebruik kon worden genomen.
te Krommenie werd uitgegeven. A. Stuurman ging in 1971 met pensioen, zijn broer H.P. Stuurman verliet in 1977 het bedrijf. Na de fusie in 1969 van De Typhoon met de holding Damiate Pers te Haarlem werd in 1973 de krantendrukkerij in Zaandam opgeheven. Dag- en nieuwsbladen werden vanaf dat moment in Haarlem gezet en gedrukt. In maart 1984 werd drukkerij Stuurman, waar op dat moment nog zeven mensen werkten, door Damiate Holding gesloten en volgde liquidatie.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stuurman3.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 18:58
  • door jan