tentjachtjes

Replica van een tentjachtje in het Honig Breethuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Breethuis

Papierfabrikeurswoning, rijksmonument in gebruik als museum aan de Lagedijk 80 te Zaandijk, sinds 1940 in bezit van de gemeente Zaandijk en sedert 1974 in bezit van de gemeente Zaanstad. Het pand werd rond 1710 gebouwd door de Zaandijker
. Foto: Jan Lapère

Vroegere plezierjachtjes, die door een of twee roeiers werden voortbewogen en die vooral gekenmerkt werden door hun zeer ruime kajuit. Doordat in deze kajuit een groot aantal ramen was aangebracht werden ze ook 'glazenjachtjes' genoemd. De doorgaans met veel verguld en gekleurd snijwerk versierde tentjachtjes waren een modeverschijnsel, in het laatste kwart van de 18e eeuw en hebben zich tot omstreeks 1850 weten te handhaven. De welgestelde koopmansfamilies lieten zich er op mooie dagen in rondvaren: het was ook gebruik om met deze vaartuigen naar de Zaandammer kermisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKermis

Jaarlijks terugkerend volksfeest, oorspronkelijk ontstaan rond de mis die elk jaar bij het gedenkfeest van de kerkwijding werd opgedragen (kerkmis). Zij werd gevierd op de naamdag van de schutspatroon van de Katholieke kerk. Daar de kerken doorgaans verschillende beschermheiligen hadden, vielen de kermissen in de dorpen ook op verschillende data.
te gaan.

Adriaan Loosjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLoosjes, Adriaan

Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767

Adriaan Adriaanszoon Loosjes, houtkoper, predikant aan de Fries Doopsgezinde gemeente te Westzaandam, vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave 's-Gravenhage 1968.
vermeldde in 1794 dat vooral de koopmansvrouwen zich ervan bedienden. Hij voegde aan zijn opmerkingen over de 'tentjachtjes met glazen' toe: 'Deze vervullen de plaats van Koetzen.'

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/tentjachtjes.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)