tentjachtjes

Replica van een tentjachtje in het Honig Breethuis. Foto: Jan Lapère

Vroegere plezierjachtjes, die door een of twee roeiers werden voortbewogen en die vooral gekenmerkt werden door hun zeer ruime kajuit. Doordat in deze kajuit een groot aantal ramen was aangebracht werden ze ook 'glazenjachtjes' genoemd. De doorgaans met veel verguld en gekleurd snijwerk versierde tentjachtjes waren een modeverschijnsel, in het laatste kwart van de 18e eeuw en hebben zich tot omstreeks 1850 weten te handhaven. De welgestelde koopmansfamilies lieten zich er op mooie dagen in rondvaren: het was ook gebruik om met deze vaartuigen naar de Zaandammer kermis te gaan.

Adriaan Loosjes vermeldde in 1794 dat vooral de koopmansvrouwen zich ervan bedienden. Hij voegde aan zijn opmerkingen over de 'tentjachtjes met glazen' toe: 'Deze vervullen de plaats van Koetzen.'

  • tentjachtjes.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/05/06 09:27
  • door jan