weiver

Naam van verschillende buurten, meestal aan het einde van het dorp, dwars van de hoofdweg en de verbindingsweg vormende naar een naburig dorp. In de Zaanstreek vindt men een aantal Weivers:

 • in Westzaan tussen de Kerkbuurt en de Middel,
 • in Krommenie tussen de Zuiderhoofdstraat, vroeger Zuidend, en de Nauernasche Vaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Vaart

  Kanaal met een lengte van 8,5 kilometer tussen de Tochtsloot bij Westknollendam en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal bij Nauerna.

  Het kanaal is in 1633 aangelegd. Daarbij is de loop van het doodlopende water 't Twiske gebruikt. Het werd aangelegd om voldoende afwateringsmogelijkheden voor de Schermerboezem te verkrijgen, toen de Schermer werd ingepolderd. Men koos de gemakkelijkste oplossing door gebruik te maken van het al aanwezige Twiske en van de eveneens aanwezige Naue…
  ,
 • in Wormer en Jisp tussen het Oosteinde van Wormer en de Dorpsstraat van Jisp,
 • te Oostzaan tussen het Haaldersbroek, Kalf en Oostzaan.

Laatstgenoemde Weiver liep langs de sloot met dezelfde naam. Deze sloot kwam, na samenkomst met de Wateringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWatering

Naam van twee vaarwegen, tussen Zaandam-Oost en Oostzaan en tussen Zaandam-West/Koog-Zaandijk en Westzaan. Deze laatste Watering loopt ook dwars door Noordwest-Wormerveer. Beide waterwegen lopen evenwijdig aan de Gouw en min of meer evenwijdig aan
, op vijf punten in de Zaan uit. Op dit estuarium is Plan Kalfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPlan Kalf

Woonwijk te Zaandam (oost) tussen de Kuil en de Poel, Haaldersbroek, de Wijde Wormer en het recreatiegebied Jagersveld. Plan Kalf werd voornamelijk in de jaren `70 uitgevoerd, nabij de oude buurtschap `t Kalf. De wijk bestaat uit laagbouw en een aantal flats van enkele lagen hoog. Plan Kalf werd voorzien van een wijk- en een winkelcentrum, alsmede een sporthal (De Tref). Eind 1990 woonden er 7934 personen in de wijk.
gebouwd.

Tussen de Haalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaal, de

Buurt en straat te Oostzaan, lopend vanaf het Noordeinde in de richting van Purmerend. De oorsprong van de naam is niet met zekerheid te geven. Waarschijnlijk is Haal een verbastering van hadel of halfdeel, maar ook mogelijk is dat de naam herinnert aan een overhaal die ooit ter plaatse aanwezig was. Ofschoon meer voor de hand ligt dat de naam afstamt van halfdeel, roept juist deze verklaring ook meer vragen op.
en de Heulplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeul, de

De Heul, buurtschap in Oostzaan, straat, vroeger een pad, in de weilanden aan de noordzijde van Oostzaan. De Haal en de Heul vormden samen een wijk, waar in het verleden met name het welgestelde deel van de bevolking van Oostzaan woonde. De naam de Heul wordt eerst in de 17e eeuw vermeld, maar het pad bestond al eerder.
in Oostzaan is ook een Weiversloot, evenals bij Wormer/Jisp.

Weivers, ook wel: Wuyvers of Twuyvers, komen in heel Noord-Holland voor. Daar alle Weivers verbindingswegen zijn, zijn de meeste ook kerkepaden. Het zijn dus zeer oude paden. Langs de verschillende Weivers liggen stukken land die dezelfde naam gedragen hebben. Daarnaast hadden twee landerijen, bij het Weerpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeerpad

Voormalig (kerk)pad van de Oostzaner kerk naar de Zuiddíjk te Oostzaandam: te Zaandam draagt een kort deel van dit pad tussen Poelenburg en de sloot de Watering nog steeds deze naam. Te Oostzaan werd de naam veranderd in Kerkstraat en te Zaandam in P.J. Troelstralaan.
tussen Oostzaandam en Oostzaan, de naam Weiver.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/weiver.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 15:21
 • door 83.160.121.127