Naam van verschillende buurten, meestal aan het einde van het dorp, dwars van de hoofdweg en de verbindingsweg vormende naar een naburig dorp. In de Zaanstreek vindt men een aantal Weivers:

  • in Westzaan tussen de Kerkbuurt en de Middel,
  • in Krommenie tussen de Zuiderhoofdstraat, vroeger Zuidend, en de Nauernasche Vaart,
  • in Wormer en Jisp tussen het Oosteinde van Wormer en de Dorpsstraat van Jisp,
  • te Oostzaan tussen het Haaldersbroek, Kalf en Oostzaan.

Laatstgenoemde Weiver liep langs de sloot met dezelfde naam. Deze sloot kwam, na samenkomst met de Watering, op vijf punten in de Zaan uit. Op dit estuarium is Plan Kalf gebouwd.

Tussen de Haal en de Heul in Oostzaan is ook een Weiversloot, evenals bij Wormer/Jisp.

Weivers, ook wel: Wuyvers of Twuyvers, komen in heel Noord-Holland voor. Daar alle Weivers verbindingswegen zijn, zijn de meeste ook kerkepaden. Het zijn dus zeer oude paden. Langs de verschillende Weivers liggen stukken land die dezelfde naam gedragen hebben. Daarnaast hadden twee landerijen, bij het Weerpad tussen Oostzaandam en Oostzaan, de naam Weiver.

  • weiver.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/04 17:46
  • door zaanlander