wormerveerse_gemeenschap

Samenwerkingsorgaan van vrijwel alle Wormerveerse verenigingen in de periode 1946-1986. Initiatiefnemer tot de oprichting van de WG naar voorbeeld van gemeenschappen in andere plaatsen, was burgemeester Albert Slager, die in een brief alle verenigingen te Wormerveer voor een bijeenkomst uitnodigde. Aan het eind van de vergadering traden alle 63 aanwezige organisaties tot de WG toe.

In de jaren '50 kwam de WG tot grotere bloei, onder meer door de organisatie van nationale feestdagen en luilak. Een succes was de jaarlijkse organisatie van de Burgerdag, voor dorpsingezetenen die dat jaar 23 werden en daarmee stemgerechtigd. De WG organiseerde voorts concerten, kinderfeesten, klaverjas- en biljartcompetities, bonte middagen en -avonden, de Sint Nicolaas-intocht, tentoonstellingen, filmvoorstellingen en collectes.

Vanaf het einde van de jaren '50 kreeg de WG maandelijks een pagina in De Zaanlander tot haar beschikking, terwijl in 1965 een eigen gebouwtje kon worden betrokken dat geschikt was voor vergaderingen en de opslag van het archief. De WG kwam in deze periode echter al onder druk te staan. De aandacht voor door de WG georganiseerde activiteiten nam af en de onderlinge contacten tussen de verenigingen in het dorp werden weer losser.

Zeer succesvol werden echter de zomeractiviteiten voor kinderen onder de naam Zoeff. Een nieuw gevaar leek de samenvoeging tot Zaanstad, dus het verdwijnen van Wormerveer als zelfstandige gemeente, terwijl het voorts steeds moeilijker werd geschikte zaalruimte in de eigen plaats te vinden. De Nieuwe Sociƫteit verpauperde en De Jonge Prins werd tot appartementen omgebouwd. Ook werd het steeds moeilijker bestuursleden voor de WG te krijgen.

Uiteindelijk werd in maart 1986 besloten tot opheffing van de WG.

Literatuur: Klaas Woudt, De Wormerveerders en hun gemeenschap, Wormerveer 1986.

  • wormerveerse_gemeenschap.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/09/29 20:05
  • door zaanlander