wormerveerse_gemeenschap

Samenwerkingsorgaan van vrijwel alle Wormerveerse verenigingen in de periode 1946-1986. Initiatiefnemer tot de oprichting van de WG naar voorbeeld van gemeenschappenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeenschap

Aanduiding van overkoepelende organen van het Zaanse verenigingsleven, die na 1945 in de meeste gemeenten ontstonden. De 'gemeenschappen', die ook elders in het land ontstonden, waren een uiting van de in de Tweede Wereldoorlog gegroeide behoefte om sociale scheidslijnen te verminderen. Daarom wilde men tot samenwerking komen van de talloze sociale en culturele organisaties en verenigingen. Bovendien was het oogmerk de 'burgerzin' te bevorderen.
in andere plaatsen, was burgemeester Albert Slagerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlager, Albert

Hellendoorn/Nijverdal, 22 december 1885 - Soest, 24 oktober 1971

Albertus Slager, burgemeester van Wormerveer tussen 1936 en 1950. Albert Slager werkte voor zijn benoeming als burgemeester van Wormerveer 28 jaar lang in Nederlands-Indië. Hij was hoofdambtenaar bij de Deli Spoorwegmaatschappij in Nederlands Indië en vóór zijn benoeming volontair ter secretarie van Abcoude-Baambrugge. Op 18 juli 1936 verwelkomde de Wormerveerse burgerij haar nieuwe magistraat, burgemeester A. Sla…
, die in een brief alle verenigingen te Wormerveer voor een bijeenkomst uitnodigde. Aan het eind van de vergadering traden alle 63 aanwezige organisaties tot de WG toe.

In de jaren '50 kwam de WG tot grotere bloei, onder meer door de organisatie van nationale feestdagen en luilakplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLuilak

Traditioneel volksfeest dat in de Zaanstreek, hier en daar elders, zoals in Amsterdam en Haarlem, nog in sterk afgezwakte vorm vooral door de jeugd wordt gevierd op de zaterdag voor Pinksteren. De kinderen stonden vroeg in de morgen op of gingen helemaal niet naar bed, wekten de zogenaamde langslapers op luidruchtige wijze waarbij liedjes werden gezongen, zoals: Luilak, slaapzak, beddezak, staat om negen ure op; negen ure, hallef tien, kan de luilak nog niet zien.
. Een succes was de jaarlijkse organisatie van de Burgerdag, voor dorpsingezetenen die dat jaar 23 werden en daarmee stemgerechtigd. De WG organiseerde voorts concerten, kinderfeesten, klaverjas- en biljartcompetities, bonte middagen en -avonden, de Sint Nicolaas-intocht, tentoonstellingen, filmvoorstellingen en collectes.

Vanaf het einde van de jaren '50 kreeg de WG maandelijks een pagina in De Zaanlanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlander, De

In de Zaanstreek, tot 1992, verschijnend ochtendblad, onderdeel van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar. Het blad werd opgericht door J.C. Peereboom in Wormerveer, die in november 1886 het Algemeen Advertentieblad De Zaanlander, weekblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan en Krommenie liet verschijnen. De edities van 1886 tot 1922 zijn
tot haar beschikking, terwijl in 1965 een eigen gebouwtje kon worden betrokken dat geschikt was voor vergaderingen en de opslag van het archief. De WG kwam in deze periode echter al onder druk te staan. De aandacht voor door de WG georganiseerde activiteiten nam af en de onderlinge contacten tussen de verenigingen in het dorp werden weer losser.

Zeer succesvol werden echter de zomeractiviteiten voor kinderen onder de naam Zoeff. Een nieuw gevaar leek de samenvoegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSamenvoeging

In de Zaanstreek zijn herhaaldelijk samenvoegingsplannen voorgesteld; een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het bekendst zijn de samenvoeging tot de stad Zaandam in 1811 en die tot Zaanstad in 1974, hierachter apart behandeld. Daarnaast is de samenvoeging van
tot Zaanstad, dus het verdwijnen van Wormerveer als zelfstandige gemeente, terwijl het voorts steeds moeilijker werd geschikte zaalruimte in de eigen plaats te vinden. De Nieuwe Sociëteit verpauperde en De Jonge Prins werd tot appartementen omgebouwd. Ook werd het steeds moeilijker bestuursleden voor de WG te krijgen.

Uiteindelijk werd in maart 1986 besloten tot opheffing van de WG.

Literatuur: Klaas Woudt, De Wormerveerders en hun gemeenschap, Wormerveer 1986.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/wormerveerse_gemeenschap.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)