zaanlandsche4

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Doopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

  Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
 • Gevelstenenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGevelstenen

  Natuurstenen basreliëfs, meestal uitgevoerd in zandsteen, als huiskenmerk aangebracht aan de voorgevels van huizen en gebouwen. In de Zaanstreek kwamen verhoudingsgewijs weinig gevelstenen voor, zeker wanneer hun aantal wordt vergeleken met dat in de steden. De verklaring hiervan is simpel: ze werden aangebracht in gemetselde voorgevels en deze laatste waren in onze omgeving tot ver in de 18e eeuw weinig talrijk. Terwijl in de steden reeds halverwege de 16e eeuw bepalingen van krach…
 • Gortershoek, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGortershoek, de

  Historische buurt te Zaandijk, sedert 1986 Beschermd dorpsgezicht. De begrenzing van het beschermde dorpsgezicht de Gortershoek bestaat uit de Zaan in het oosten, de gemeentegrens met Koog in het zuiden, de achterzijde van de bebouwing van de Lagedijk met de aanzet van enkele paden en wegen in het westen en de Willem Dreeslaan in het Noorden. Met name in het deel tussen de
 • Haardschermenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaardschermen

  Metalen (ijzeren) 'mantels`, meestal in licht gebogen vorm, die geplaatst werden voor het open vuur in de vroegere stookplaatsen om de warmtestraling minder direct te maken en uit het vuur spattende vonken tegen te houden. In de Zaanse koopmanshuizen waren dikwijls fraai beschilderde haardschermen in gebruik; voorbeelden ervan zijn te vinden in het streekmuseum
 • Honig(h)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig(h)

  Ondernemersgeslacht te Zaandijk, speelde vanaf het begin van de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek een zeer actieve rol in het bedrijfsleven, oorspronkelijk vooral in de

  * papierfabricage, allengs ook als * walvisreders, * verfmalers, * olieslagers, *
 • Klederdrachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKlederdracht

  Het dragen van kleding uit vroegere tijden als uiting van gebondenheid aan een bepaalde (streek)cultuur en aanwezige historiciteit. Tegenwoordig wordt de dracht ook aangewend voor folkloristische feesten en voor toeristische doeleinden.
 • Mangelplankenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMangelplanken

  Vroeger bij het 'matigelen' ('gladmaken') van het wasgoed gebruikte smalle (vlakke of bolle) planken, waarmee met kracht over de rollen in de mangelpers werd gewreven. Het werd traditie deze mangelplanken met ornamenten, rozetten, spreuken, versjes enz. te versieren.
 • Mulder, Neeltjeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMulder, Neeltje

  Zaandijk, 1 januari 1833 - 28 november 1912

  Neeltje Mulder, dochter van Gerard Mulder en Aagje Brandenburg, zuster van dokter Jan Mulder. Vanaf haar 22e echtgenote van de toen 39-jarige historicus Jacob Honig Jansz. Jr., die als makelaar en assuradeur ook enige tijd burgemeester van Zaandijk was. Uit Honig's eerste huwelijk met Aagje Kerbert waren drie kinderen geboren, waarvan er één op tweejarige leeftijd was overleden. Neeltje werd, door met Jacob te trouwen, gelijk moeder …
 • Museaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMusea

  In de Zaanstreek is, overwegend in de 20e eeuw, een aantal kleine musea van verschillende aard ontstaan. De meeste ervan zijn afzonderlijk in deze encyclopedie vermeld. In 1989 is, teneinde het verbrokkelde museumpatroon te coördineren en in de toekomst een meer stedelijke allure te verlenen, de Stichting Steun Zaanse Musea opgericht, waarin met een enkele uitzondering alle instellingen samenwerken.
 • Roggeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRogge

  Ondernemersgeslacht, vooral in de scheepsbouw in de 17e en 18e eeuw. Jan Jansz Rogh (1602- 1676), gehuwd met Mary Jans, vestigde zich omstreeks 1630 in Sardam als Meester Scheepmaker. Hij had twee zoons, Jan en Tewis, die beiden in het vak van hun vader werden opgeleid. Jan Jansz Rogh (1637-1696), ook wel Jan Rogge de Jonge genoemd, huwde tweemaal. Van zijn eerste vrouw weten we niets, zijn tweede vrouw heette Dieuwertje IJsbrants. Hij had twee dochters, Guurtje (†1717) en Immitie (†1682)…
 • Sante, Jaap vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSante, Jaap van

  Zaandam 6 juni 1912 - Zaandam 15 maart 1980

  Jacob Willem (Jaap) van Sante, auteur van “Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775” (Wormerveer 1986) en samensteller van de registers van een tiental naoorlogse boeken over de Zaanstreek. Van Sante, leraar wiskunde aan het
 • Smuigerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmuiger

  Oudheidkamer Stookplaats, schouw, in de vroegere Zaanse bouwtraditie. De brede tot aan de zoldering betegelde smuigers worden als specifiek Zaans beschouwd. Ze waren aan de bovenkant voorzien van een naar voren welvende 'kuif` in verband met een zo groot mogelijke warmte-afgifte. De ijzeren vloerplaat op de grond werd ook gebruikt voor voetverwarming. Om de vuurnis werd steeds een haardplaat geplaatst om de tegels van de smuiger te beschermen.
 • Tetroe, Willem Heijndrickszplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTetroe, Willem Heijndricksz

  In de 17e eeuw meester huisschilder te Zaandam. Tetroe is de maker van het schilderstuk De man onder de beer, aanwezig in de Zaanlandsche Oudheidkamer te Zaandijk. Zaandammer Cornelis Gerritszoon, bijgenaamd Jonge Kees, en zijn angstaanjagende avontuur op het poolijs in 1668. Voorval met de ijsbeer
 • Topografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

  Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
 • Zonjee, Jaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZonjee, Jaap

  Uitgeest, 17 februari 1927 - Haarlem, 2 mei 2010

  Jacobus Johannes (Jaap) Zonjee, heemkundig ambtenaar van Zaandam, conservator van de Zaanlandsche Oudheidkamer, eerste gemeente-archivaris van Zaanstad.

  Jaap Zonjee werkte na een opleiding tot middelbaar archief-ambtenaar van 1946 tot 1968 bij het rijksarchief in Haarlem. In laatstgenoemd jaar werd hij heemkundig ambtenaar van Zaandam en conservator van de Zaanlandsche Oudheidkamer. Laatstgenoemde functie vervulde hij tot 1990.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanlandsche4.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
 • (Externe bewerking)