In de Zaanstreek is, overwegend in de 20e eeuw, een aantal kleine musea van verschillende aard ontstaan. De meeste ervan zijn afzonderlijk in deze encyclopedie vermeld. In 1989 is, teneinde het verbrokkelde museumpatroon te coördineren en in de toekomst een meer stedelijke allure te verlenen, de Stichting Steun Zaanse Musea opgericht, waarin met een enkele uitzondering alle instellingen samenwerken.

Deze door particulier initiatief ontstane bundeling wordt gesteund door de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. Door de provincie is de aanstelling van een coördinator ('streekconservator') mogelijk gemaakt, die de opdracht heeft vorm te geven aan een voor de regio (met 150.000 inwoners) passend museumbeleid.

Zowel de vaak krappe huisvesting als de bekendheid en bereikbaarheid van (de meeste) Zaanse musea en zowel de uitbreiding en instandhouding van de verzamelingen als de veiligheid ervan, alsmede inventarisatie, restauratie en klimatisering zijn aandachtsvelden die om vakkennis vragen. De hoop - eigenlijk de verwachting - bestaat dat de samenwerking tussen de musea zal leiden tot de verwezenlijking van een centraal Zaans museum, waarin zoveel mogelijk aspecten van historie en cultuur kunnen worden getoond. Dit met behoud van de (meeste) bestaande kleine vestigingen.

In de Zaanstreek ontstonden de volgende musea of voor publiek toegankelijke verzamelingen:

In de Stichting Steun Zaanse Musea nemen voorts deel: het gemeente-archief van Zaanstad, de Stichting Zaanse Schans en de Vereniging tot Behoud van Monumenten van bedrijf en techniek. In het Regthuys (voormalig gemeentehuis aan de Kerkbuurt) te Westzaan zal door de Stichting KokVoogt een duurzame expositie van bodemvondsten - voornamelijk van middeleeuwse herkomst - worden ingericht. Eveneens te Westzaan geeft de Willem Jansenstichting een duurzame expositie van werk van de kunstenaars Willem en Chris Jansen

  • musea.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/12/02 14:38
  • door kelvin