Oliemolen De Zoeker in Zaandijk en tegenwoordig Zaandam. Eigendom van Vereniging De Zaansche Molen.

De Windbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindbrief

Akte van vergunning tot het bouwen van een windmolen, waarin voorts de bepalingen omtrent het Windrecht waren geregeld.

Windbrieven waren een vereiste voor het bouwen van een molen. Desondanks zijn niet van alle bekende molens ook de windbrieven bekend. Deze zijn vermoedelijk verloren geraakt. In een aantal gevallen was de windbrief van jongere datum dan de molen zelf. De oudst bekende windbrieven met betrekking op de Zaanstreek dateren uit de 16e eeuw.
werd gegeven in april 1667. In 1891 werd hij gerenoveerd en ingericht als verfmolen. Ook werden een petroleummotor en maalstenen geplaatst voor het vermalen van koffiedoppen. In 1914 werd het volledige oliewerk van de gesloopte molen Het Rad van Avontuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRad van Avontuur, Het

Oliemolen in Oostzaandam, meestal Het Rad genoemd.

De molen werd gebouwd in 1648. Hij was uiterlijk afwijkend van de andere industriemolens, namelijk omgeven door een vierkant gebouw met een plat dak, dat dienst deed als stelling. Hij heeft gestaan in Zaandam ten zuiden van de
bijgeplaatst, waarmee cacao-afval werd verwerkt.

In februari 1925 werd de molen door een windhoos zwaar beschadigd. Dankzij vrijwillige bijdragen kon hij weer worden hersteld. In februari 1940 kwam hij stil te staan. Hij verkeerde toen in ernstig verwaarloosde staat. Een nieuwe eigenaar liet hem opknappen en de molen kwam weer in bedrijf. In 1950 werd hij eigendom van de gemeente Zaandijk, die hem in 1968 overdroeg aan Vereniging De Zaansche Molenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaansche Molen, Vereniging De

Vereniging van molenliefhebbers, die zich ten doel stelt molens en met molens samenhangende attributen te bewaren en zo mogelijk aan het publiek ten toon te stellen, dan wel voor het publiek toegankelijk te maken. De Zaansche Molen behoort tot de grotere verenigingen in de streek (2750 leden in 1992) en is eigenaar van het
.

De Zoeker werd in augustus 1968 van zijn standplaats, ten noorden van de Sluissloot en ten westen van de spoorlijn naar de werf van Oliemolen De Windplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWind, de (Oostzaandam)

Oliemolen te Oostzaandam, oorspronkelijke naam Het Vliegend Heit. De eerste vermelding dateert uit mei 1663. Hij heeft gestaan aan de Zaan, buiten de Kalverringdijk, noordelijk van De Kat en ging op 22 november 1914, toen hij al een aantal jaren cacao-afval verwerkte, door brand verloren.
aan de Kalverringdijk verplaatst. Een spectaculaire operatie, waarbij de molen over de bedrading van de spoorlijn werd getild. De achtkante bovenkruier heeft ijzeren roeden met een vlucht van 23 meter. Een deel van de molenschuur is ingericht als woning voor de molenaar.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zoeker.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)