zuiddijk

Hoofdstraat in Zaandam-Oost, lopend vanaf de Dam (Oostzijderkerk) naar het zuiden. Zuiddijk is de nieuwere, vermoedelijk vanaf het einde van de 18e eeuw gebruikte, naam voor de Waterlandse zeedijk, die al vóór 1275 voltooid werd.

In het verleden werd de Zuiddijk 'Seedijk' genoemd. Die oorspronkelijke naam geeft de toenmalige functie van de Zuiddijk aan. De dijk werd aangelegd, omdat het IJ toen al in open verbinding met de Zuiderzee was gekomen. In de 19e eeuw lieten een paar braken achter de Zuiddijk nog zien dat deze een aantal malen moet zijn doorgebroken. Op de plaats van het huidige Verzetsplantsoen was een klein meertje, en even ten zuidoosten daarvan een groter meer, dat wel 'het Meer van Geneve' werd genoemd.

De Zuiddijk loopt nergens meer direct langs het water. De belangrijkste oorzaak daarvan is de aanslibbing sinds de 17e eeuw. Zo is de gehele Vissershopbuurt op aangeslibd land gebouwd. Tot 1883 lagen ook de Ooster- en Westerhem (zie: Hemlandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHemlanden

Stukken buitendijks aan het water gelegen land. In de Zaanstreek zijn vele hemmen of hemlanden geweest. Ze hebben onder meer bij Assendelft en Zaandam gelegen, ook het Grote Koogven of Koger Hem is er een voorbeeld van. De huidige Hemmes is vrijwel nog het enige schiereiland dat als hemland duidelijk herkenbaar is. De Hemmes ligt tussen de Poel en de Kuil, tegenover de Koog, aan het Kalf vast.
) aan de Zuiddijk vast. Wanneer de huidige Burchtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBurcht, De

Buitendijks plein in Oostzaandam in de nabijheid van de ten noorden gelegen Wilhelminasluis omringd door de Zuiddijk, A.F de Savornin Lohmanstraat en de gelijknamige straat Burcht aan de Voorzaan. De naam Burcht wordt voor het eerst genoemd in de 18e eeuw. Vast staat dat de Burcht niet, zoals wel geopperd is, de plek is waar het kasteel van de Heren van
is ontstaan is niet te zeggen. De Burcht was oorspronkelijk aanmerkelijk kleiner. De loskade dateert uit de 20e eeuw.

De Zuiddijk, aan de rand van het Zaandamse centrum, heeft zich in de 20e eeuw tot een der belangrijkste winkelstraten van Zaandam ontwikkeld. Mede dankzij een actieve winkeliersvereniging.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zuiddijk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)