Zwolle 9 juni 1910 – Ermelo 19 juni 1979

Burgemeester van Wormer van 1946 tot in 1975, ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van deze gemeente. Amelius Loggers kwam na een ambtelijke carrière in Opperdoes, Callantsoog, Huizen en Driebruggen, waar hij gemeentesecretaris was, als jonge en partijloze burgemeester naar Wormer. Zijn activiteiten in het verzet in Zuid-Holland waren mede aanleiding tot zijn benoeming. Tijdens zijn burgemeesterschap hadden er in Wormer ingrijpende veranderingen plaats: de restanten van de wegsloot werden gedempt ten gunste van een bredere rijweg, de wijk Plaszoomplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPlaszoom

Woonwijk te Wormer, tussen de Dorpsstraat en het Zwet. De wijk, met aan de noord- en oostkant hoogbouw (en een ijsbaan, korfbalvelden, tennisbanen, een openluchtzwembad en een sporthal) werd in de periode 1967-1972 gebouwd. Begin 1990 woonden er ongeveer 3600 personen.
kwam gereed, 1400 woningen, desondanks bleef er woningnood, en Wormer kreeg een sporthal, een openlucht-zwembad en een nieuwe ijsbaan.

Aangezien Loggers de afhankelijkheid van Van Gelderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGelder Zonen, van

Nederlands papierconcern, waarvan de voormalige papierfabriek Van Gelder Zonen te Wormer, niet alleen deel uitmaakte maar ook de oorsprong vormde. Terwijl elders gevestigde delen van deze onderneming zijn voortgezet, is de fabricage van papier in Wormer bij een algehele sanering in 1981 beëindigd. Zie voor de vroege bedrijfs- en familiegeschiedenis ook
ongewenst vond, beijverde hij zich voor de inrichting van het industrieterrein tussen de Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
en de Nieuweweg. Een belangrijk succes voor Loggers was dat hij Wormer buiten de samenvoegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSamenvoeging

In de Zaanstreek zijn herhaaldelijk samenvoegingsplannen voorgesteld; een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het bekendst zijn de samenvoeging tot de stad Zaandam in 1811 en die tot Zaanstad in 1974, hierachter apart behandeld. Daarnaast is de samenvoeging van
van Zaanstad wist te houden. Loggers was voorstander van de vorming van een gemeente Wormer-Wijdewormer-Jisp; van laatstgenoemde gemeente was hij tussen 1955 en 1961 waarnemend burgemeester.

Loggers vervulde voorts een aantal maatschappelijke functies:

 • voorzitter van het Gewest Noord-Holland/Utrecht en
 • bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (1960-1974),
 • bestuurslid van het Juliana-ziekenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJuliana-ziekenhuis

  Op 29 september 1967 geopend streekziekenhuis voor alle Zaangemeenten, gelegen aan de Oostkant van de Zaan aan de Koningin Julianaweg te Zaandam. Het was een voortzetting van het gemeentelijk ziekenhuis van Zaandam, dat sinds 1919 verdeeld over vele locaties in de Zaanstreek bestond en waarvan in 1931 een voor die tijd groot en fraai pand aan de Frans Halsstraat was opgetrokken, later ook wel het Van Raalten-centrum genoemd wat deels tot appartementen werd verbouwd.
  ,
 • voorzitter van de Zaanse Gemeenschap,
 • de Noordse Balk,
 • het pensioenfonds voor wijkverpleegsters van Het Witte Kruis,
 • de Noordhollandse Sportraad,
 • het Sociografisch Bureauplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSociografisch Bureau Zaanstreek

  Voormalige instelling voor het verrichten van onderzoek op sociaal, economisch en statistisch gebied, het geven van voorlichting op deze terreinen en het samenstellen van een documentatie-archief betreffende het sociale en economische leven in de Zaanstreek. Het per 1 januari 1950 opgerichte bureau berustte op een samenwerking van negen Zaanse gemeenten, Assendelft, Jisp, Koog, Krommenie, Westzaan, Wormer, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk met de
  , alsmede
 • lid van de Adviescommissie provinciaal fonds voor sportaccommodaties.

Bij zijn afscheid van de KNSB werd hij tot erelid van het gewest benoemd. Hij was ridder in de orde van Oranje-Nassau en in 1975 ereburger van Wormer.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/loggers.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
 • (Externe bewerking)