In de vijfentwintig jaar na het verschijnen van de twee delen van de Encyclopedie van de Zaanstreek is er veel veranderd. Zowel in de samenleving als in de manier waarop informatie wordt verspreid. Al die veranderingen bijhouden in een encyclopedie zou ondoenlijk zijn.

Er is in de Zaanstreek in de vijfentwintig jaar veel gebeurd. Te denken valt aan de enorme groei van het Ahold concern en het diepe dal dat daarop volgde door het boekhoudschandaal in 2003. De verantwoordelijken, waaronder Cees van der Hoeven en Michiel Meurs werden juridisch vervolgd en kochten uiteindelijk in 2007 hun veroordeling af. Ahold schikte in de VS voor bijna 1 miljard euro.
In 2015 fuseerde Ahold met Delhaize, waarna er een concern ontstond met een omzet van meer dan 50 miljard euro.

De Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkestraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
ging volledig op de schop en kreeg door het project Inverdanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigInverdan

Inverdan, een oud Zaans woord dat betekent: Afwijkend geplaatst van de bebouwing: meer naar achteren. In Zaandam is deze bijna vergeten term weer afgestoft en wordt sinds 2003 gebruikt als titel voor het ingrijpende en soms grensverleggende stedenbouwkundig herontwikkelingsprogramma voor het centrum van Zaandam. Architect van Inverdan is Sjoerd Soeters.
een volledig ander aanzien. De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
en de Zaanlanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlander, De

In de Zaanstreek, tot 1992, verschijnend ochtendblad, onderdeel van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar. Het blad werd opgericht door J.C. Peereboom in Wormerveer, die in november 1886 het Algemeen Advertentieblad De Zaanlander, weekblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan en Krommenie liet verschijnen. De edities van 1886 tot 1922 zijn
fuseerden tot Dagblad Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDagblad Zaanstreek

Dagblad Zaanstreek ontstond in 1992 nadat de twee grootste Zaanse dagbladen, De Typhoon Dagblad voor de Zaanstreek en De Zaanlander fuseerden. De aandeelhouders van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen waaronder ochtendblad De Zaanlander ressorteerde en van Damiate Holding in Haarlem, uitgeefster van onder meer avondblad De Typhoon, werden het in juni 1991 eens over de fusie.
en werd als editie van het Noordhollands Dagblad uitgegeven door de Telegraaf Media Groep. Bedrijven groeiden of verdwenen, het culturele leven veranderde de Speeldoosplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpeeldoos, de

Schouwburg-concertzaal aan de Vincent van Goghweg in Zaandam, met ongeveer 700 zitplaatsen, opende haar deuren op 2 januari 1970 na een bouwperiode van drie jaar. De officiële opening geschiedde door mr. F.J. Kranenburg, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, door het mechaniek van een speeldoos in werking te stellen. Er was muziek van het Radio Promenade Orkest o.l.v. Jan Schaap.
verdween het Zaantheaterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaantheater

In de jaren 1996-1998 werd in opdracht van de gemeente Zaanstad aan de Nicolaasstraat 3 in Zaandam het Zaantheater gebouwd. Ontwerpers waren de architecten Wim Wester, Paul Carree en Jan Zijlstra. De opening op 11 december 1998 was in handen van oud-Zaandammer en cabaretier
kwam daarvoor in de plaats. Assendelftplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAssendelft

Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. De samenvoeging stuitte bij de bevolking op grote weerstand. Assendelft wenste deze niet en bepleitte samen met Krommenie een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders.
breidde uit met Saendelft, waardoor het inwonertal van de voormalige Zaangemeente verdubbelde.

Naast de al deze veranderingen vond er ook een enorme informatierevolutie plaats, het internet kwam op, mobiele telefoons en later smartphones verschenen in het straatbeeld. Het gevolg hiervan was dat mensen meer email gingen gebruiken i.p.v. van versturen van brieven via de post. Door de opkomst van het internet als primaire informatiebron daalde het aantal lezer van dagbladen.

Het Internet biedt voor een encyclopedie vele voordelen. Informatie kan snel worden verzameld en verspreid. Onderwerpen kunnen makkelijk worden geactualiseerd en nieuwe trefwoorden kunnen worden toegevoegd. Hieraan dankt bijvoorbeeld Wikipedia zijn succes. De Nederlandse versie had in 2003 ongeveer 6000 onderwerpen, in 2015 bedroeg dat aantal 1.8 miljoen.
Omdat het Archief van de gemeente Zaanstad besloten had de papieren versie van de encyclopedie van de Zaanstreek te laten scannen en met OCR om te zetten in doorzoekbare tekst bood de mogelijkheid zich voor deze tekst op te nemen in een wikipedia systeem. Dit biedt naast de mogelijkheid om de encyclopedie op internet te raadplegen, en te doorzoeken op ieder woord in de tekst, ook het grote voordeel de informatie up-to-date te houden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/online_versie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 13:38
  • door jan