In de vijfentwintig jaar na het verschijnen van de twee delen van de Encyclopedie van de Zaanstreek is er veel veranderd. Zowel in de samenleving als in de manier waarop informatie wordt verspreid. Al die veranderingen bijhouden in een encyclopedie zou ondoenlijk zijn.

Er is in de Zaanstreek in de vijfentwintig jaar veel gebeurd. Te denken valt aan de enorme groei van het Ahold concern en het diepe dal dat daarop volgde door het boekhoudschandaal in 2003. De verantwoordelijken, waaronder Cees van der Hoeven en Michiel Meurs werden juridisch vervolgd en kochten uiteindelijk in 2007 hun veroordeling af. Ahold schikte in de VS voor bijna 1 miljard euro.
In 2015 fuseerde Ahold met Delhaize, waarna er een concern ontstond met een omzet van meer dan 50 miljard euro.

De Gedempte Gracht ging volledig op de schop en kreeg door het project Inverdan een volledig ander aanzien. De Typhoon en de Zaanlander fuseerden tot Dagblad Zaanstreek en werd als editie van het Noordhollands Dagblad uitgegeven door de Telegraaf Media Groep. Bedrijven groeiden of verdwenen, het culturele leven veranderde de Speeldoos verdween het Zaantheater kwam daarvoor in de plaats. Assendelft breidde uit met Saendelft, waardoor het inwonertal van de voormalige Zaangemeente verdubbelde.

Naast de al deze veranderingen vond er ook een enorme informatierevolutie plaats, het internet kwam op, mobiele telefoons en later smartphones verschenen in het straatbeeld. Het gevolg hiervan was dat mensen meer email gingen gebruiken i.p.v. van versturen van brieven via de post. Door de opkomst van het internet als primaire informatiebron daalde het aantal lezer van dagbladen.

Het Internet biedt voor een encyclopedie vele voordelen. Informatie kan snel worden verzameld en verspreid. Onderwerpen kunnen makkelijk worden geactualiseerd en nieuwe trefwoorden kunnen worden toegevoegd. Hieraan dankt bijvoorbeeld Wikipedia zijn succes. De Nederlandse versie had in 2003 ongeveer 6000 onderwerpen, in 2015 bedroeg dat aantal 1.8 miljoen.
Omdat het Archief van de gemeente Zaanstad besloten had de papieren versie van de encyclopedie van de Zaanstreek te laten scannen en met OCR om te zetten in doorzoekbare tekst bood de mogelijkheid zich voor deze tekst op te nemen in een wikipedia systeem. Dit biedt naast de mogelijkheid om de encyclopedie op internet te raadplegen, en te doorzoeken op ieder woord in de tekst, ook het grote voordeel de informatie up-to-date te houden.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/online_versie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 13:38
  • door jan