Dokkum 24 februari 1896 - Zaandam 29 januari 1980

Raadslid en wethouder te Zaandam voor de Anti-Revolutionaire Partijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnti-Revolutionaire Partij (ARP)

Eerste georganiseerde politieke partij in Nederland. In 1879 ontstaan door bundeling van de reeds bestaande plaatselijke anti-revolutionaire kiesverenigingen op basis van het door Abraham Kuyper geschreven beginselprogramma. Uitgangspunten van dit programma waren:
. Jan Tilkema kwam op jonge leeftijd naar Zaandam, waar hij houthandelaar zou worden. In 1931 werd hij voor de ARP in de Zaandamse raad gekozen, waarin hij zitting bleef houden tot die raad in 1941 door de Duitsers werd ontbonden.

In de raadsvergadering van 22 februari 1940 wees Tilkema er in een principieel betoog op, dat de tijden buitengewoon ernstig te noemen zijn en dat de kermis zeker niet zou mogen doorgaan. Zowel de R.K. wethouders Kamphuys als Meulenkamp meenden dat er gepast kermis gevierd kon worden een noemden de kermis een belang van de middenstand. Burgemeester In 't Veld voerde als argument aan dat in wel 100 plaatsen de kermis door zou gaan zodat Zaandam in deze gerust kon volgen.

Op 26 april 1943 overleed Jan Tilkema's echtgenote Wilhelmina Tilkema-Windhouwer na een periode van veel lijden op 51-jarige leeftijd in Huize Veldwijk te Ermelo.

Na de oorlog trad Jan Tilkema in het huwelijk met Johanna Westerhof (1902-1980). Hij werd tot 1946 in de noodgemeenteraad gevraagd, in 1949 weer in de raad gekozen voor de Protestants Christelijke Groepering, en vervolgens ook als wethouder geïnstalleerd. Op 4 mei 1956 werd Jan Tilkema aangesteld als lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.

In 1958 deelde Tilkema mee dat B. en W. een stads-busdienst overwoog. De nieuwe wijken in zuid-oost en midden-oost kregen dan een betere verbinding met het centrum en het station. Voorstudie leerde dat de gemeente zo'n dienst de eerste jaren moest subsidiëren met circa ƒ 40.000. Het lag in de bedoeling een particuliere onderneming in te schakelen.

Op 28 juni 1964 verrichtte Tilkema de opening van een composeringsbedrijf aan de Westzanerdijk om het huisafval van 70 a 75.000 inwoners tot compost te verwerken. Eenmaal in een bunker gestort verloopt het proces verder vrijwel automatisch. Eén arbeider verwijderd plastic en glas als het vuil over de lopende band gaat, een magneet verwijderd het ijzer. Burgemeester Franken van Zaandam merkte op dat het bedrijf een goede stap zet tegen de luchtverontreiniging in de Zaanstreek.

Tilkema bleef wethouder tot hij in 1964 omwille van gezondheidsredenen tussentijds aftrad. Bij zijn afscheid werd hij tot ereburgerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEreburgers

Personen die op grond van bijzondere verdiensten door de verschillende Zaangemeenten werden onderscheiden met een erepenning en dientengevolge in het spraakgebruik 'ereburger' werden genoemd.

De in 1974 gevormde gemeente Zaanstad wijkt wat dit betreft af; deze gemeente maakt een duidelijk onderscheid tussen het toekennen van de erepenning en het ereburgerschap. Slechts vier personen
van Zaandam benoemd. Jan Tilkema overleed op 29 januari 1980 te Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/tilkema.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)