woudt_jan_pieter

Zaandijk, 24 februari 1960 - Zaandam, 17 juli 2016

Journalist Jan Pieter Woudt kwam in 1981 als leerling bij De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
in dienst en werkte voornamelijk in de Zaanstreek en geregeld voor het dagblad. Hij was dienstweigeraar en vervulde zijn vervangende dienstplicht door van 1983 tot midden 1991 mee te werken aan de Zaanse Encyclopedie. De laatste drie jaren voerde hij er samen met zijn vader Klaas Woudtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudt, Klaas

Koog aan de Zaan, 13 mei 1923 - 19 december 2012

Uitgever, publicist, bestuurder van een groot aantal verenigingen en stichtingen. Klaas Woudt was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de oprichting, de redactie en de vervaardiging van het tijdschrift
de eindredactie van.
Woudt was jarenlang eindredacteur van het blad Zaans Erfgoedplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVereniging Zaans Erfgoed

Zaans Erfgoed is een vereniging die zich bezig houdt met behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed. Daarnaast streeft de vereniging naar het verbreiden van kennis hierover.

Zaans Erfgoed is in 2004 ontstaan uit een fusie van de verenigingen
, was creatief, taalgevoelig, humoristisch en muzikaal, hij stond aan de wieg van veel Zaanse initiatieven en was één van de oprichters van Zaans Netwerk. Jan Pieter overleed op 56-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van dementie. Zijn woning, een voormalig pakhuis uit de 19e eeuw in de nabijheid van de Zaandijkerkerk, werd naar hem vernoemd als het Woudthuis. Het pand kreeg na de verplaatsing in de kerkbuurt de status van gemeentelijk monument.

Jan Pieter schreef een tiental boekjes over de Zaanstreek waaronder:

 • De Zaanstreek belicht, Wormerveer 1985:
 • Achter de kerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchter de Kerk

  Naam, in de volksmond, van een buurtje te Zaandijk, westelijk, dus gerekend vanaf de de Lagedijk achter de Nederlands Hervormde kerk. Het buurtje was dicht bezet met houten arbeiderswoninkjes en een enkele stolpboerderij. Als een klein eilandenrijk, doorsneden door smalle sloten. De buurtschap ontstond in 1709/1710, toen het land aan weerszijden van de toen gegraven
  gaat nooit verloren, Zaandijk 1988;
 • De Zaanstreek in panorama, Schiedam 1990;
 • Te Deum voor het Zaanlands Lyceum, Zaandam 1990;
 • Raike Ommetjes, Zaanstad 1985; en een onderscheiden promotiecampagne.
 • In 40 dagen de Zaan langs, voor De Typhoon (ADCN 1984).
 • De bedding voor morgen, Zaandijk 2000
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/woudt_jan_pieter.txt
 • Laatst gewijzigd: 2022/02/09 00:07
 • door woudt_jan_pieter