Het Toonkunstorkest, orkest van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaatschappij tot bevordering der Toonkunst

Landelijke vereniging, gesticht in 1829, met als doel het steunen van het praktisch en wetenschappelijk muziekonderwijs, het in stand houden van plaatselijke koorverenigingen en een bibliotheek.

De Maatschappij tot bevordering der Toonkunst is de oudste Nederlandse vereniging van muziekliefhebbers. In een tijd waarin het muziekleven laag werd gewaardeerd, heeft de vereniging daadwerkelijk bijgedragen aan de bloei van het Nederlands muziekleven onder m…
. Reeds in 1920 bestond de Zaanse Orkest vereniging onder leiding van G.A.W. Lindeman, in 1926 opgevolgd door Piet Swager. In 1930 werd Piet van Meverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMever, Piet van

Zaandam 27 januari 1899 - Zaandam 11 mei 1985

Pieter Adriaan (Piet) van Mever, dirigent en componist, Zaandammer van geboorte, studeerde reeds op negenjarige leeftijd viool. Hij werd opgeleid voor onderwijzer, maar zijn liefde voor de muziek kreeg steeds meer de overhand en spoedig na het behalen van de hoofdacte zegde hij het onderwijs vaarwel. Hij studeerde viool bij Louis Zimmermann, concertmeester van het Concertgebouworkest. Naar vrijwel alle gebieden van de toonkunst ging…
benoemd, die ook het Zaans Kamer Orkest (ZKO)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaans Kamer Orkest (ZKO)

In november 1936 door Piet van Mever opgericht en uit werkloze beroepsmusici bestaand orkest. Het orkest bestond uit 24 beroepsmusici waaronder ongeveer vijftien Zaankanters. De overige orkestleden kwamen uit omliggende gemeenten. Het orkest werd opgericht dankzij het vijftigjarig bestaan van Wormerveers Mannenkoor. Bij dat jubileum moest een werk uitgevoerd worden waarbij begeleiding nodig was. Toen de directeur zich tot Piet van Mever wendde om raad, zag hij de grote …
dirigeerde. De Zaanse Orkestvereniging begeleidde onder andere de uitvoeringen van het Toonkunstkoor van Bachs Mattheus Passion. In 1937 scheidde een deel van de leden zich af en ging als Zaandams Symfonieorkest verder onder leiding van Johan van den Boogertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoogert, Johan van den

Zaandam, 23 november 1913 - Amsterdam, mei 1988

Pianist Johan van den Boogert werd op 23 november 1913 te Zaandam geboren. Hij studeerde tot 1936 aan het Amsterdams Conservatorium waar hij het solistendiploma voor piano behaalde. In hetzelfde jaar verwierf hij de „Ehrenpreis
.

Na de Tweede Wereldoorlog vonden beide verenigingen elkaar weer en gingen ze verder als orkestafdeling van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaatschappij tot bevordering der Toonkunst

Landelijke vereniging, gesticht in 1829, met als doel het steunen van het praktisch en wetenschappelijk muziekonderwijs, het in stand houden van plaatselijke koorverenigingen en een bibliotheek.

De Maatschappij tot bevordering der Toonkunst is de oudste Nederlandse vereniging van muziekliefhebbers. In een tijd waarin het muziekleven laag werd gewaardeerd, heeft de vereniging daadwerkelijk bijgedragen aan de bloei van het Nederlands muziekleven onder m…
afdeling Zaandam en omstreken. De eerste dirigent van 1945 tot 1946 was Frits Sickingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSicking, Frederikus Johannes (Frits)

Wormerveer 8 mei 1889 - Amsterdam 4 oktober 1980

Frits Sicking, dirigent van Zaanlands Mannenkoor, klein mannenkoor De Zaankanters, Wormerveers Mannenkoor, de gemengde koren Johannes Verhulst te Krommenie en St. Caecilia te Wormerveer, en Toonkunstkoor en -orkest. De jaarlijkse uitvoering van Bach's Matthaüs Passion onder Sicking's leiding genoten grote faam.
. De vereniging kwam tot bloei onder de dirigenten Roelof Krol (1947-1954) en Paul Geugjes (1955-1967). Het orkest werd daarna gedirigeerd door Hans Waanders. Het orkest droeg op dat moment de naam Toonkunstorkest.

Vanaf 1974 tot laatste concert op 27 maart 1992 is Rieuwert Blok de artistiek leider. Op dat moment waren er twee symfonieorkesten actief. In 1992 werd Rieuwert Blok opgevolgd door Chris Jobse. Op 4 oktober 1997 gaf Jobse zijn laatste concert. Harriet Wams nam de directie over tot 17 april 1999.

Vanaf 1999 tot 2003 werd het orkest gedirigeerd door Geerten Kooi. Na een kort intermezzo nam Coen van 't Hof in 2004 het dirigeerstokje over. Zijn eerste concert was 29 november 2004 en zijn laatste concert 12 april 2008. Guido Müller, de huidige dirigent, volgde hem op.

Het koor, waar ooit alles mee begon, werd in 1976 opgeheven door een gebrek aan mannenstemmen. De orkestafdeling is nog steeds springlevend onder de huidige naam. Het Zaans Symfonieorkest is aangesloten bij de Federatie voor Amateur Symfonie Orkesten (FASO). In 2010 bestond het Zaans Symfonie Orkest 90 jaar.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/toonkunstorkest.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)