voster_maarten

(Zaandam, 20 mei 1952 – 28 december 2019)

Maarten Voster presenteert de plannen voor de bouw van een scheepswerf in 2018

Maarten Voster is vooral bekend geworden als voorzitter van Stadsdeel Westerpark in Amsterdam en als voorzitter van Stichting de Zaanse Schansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStichting de Zaanse Schans

De Stichting Zaanse Schans is opgericht 1 oktober 1961 door zeven Zaangemeenten: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk. Het doel was de bevordering en totstandkoming van een typisch Zaanse Woonbuurt op een gebied in het uitbreidingsplan Zaanse Schans van de gemeente Zaandam.
(2010 – 2016).
Voster studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en was in zijn studiejaren actief in de Zaanse Studenten Verenigingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Studenten Vereniging (ZSV)

Vereniging ten behoeve van 'spoorstudenten', met een eigen gebouw aan de Parkstraat in Zaandam. De ZSV werd opgericht in 1949 ten behoeve van in de Zaanstreek wonende en naar universiteitssteden pendelende studenten. De vereniging is in levensbeschouwing en politiek opzicht neutraal.
. Hij nam deel aan acties tegen bebouwing van het Westzijderveldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzijderveld

Historische naam voor het onbebouwde deel van de polder Westzaan, tussen de bebouwing van, in het westen Westzaan en in het oosten Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer. Door de aanleg van de woonwijken Houtveld, Houtwerf, Westerwatering, Westerkoog en Rooswijk, en het bedrijvengebied
en was mede-organisator van enkele op het basisonderwijs gerichte milieuprojecten. In 1977 studeerde hij af op de economie van ontwikkelingslanden. Als dienstplichtig militair werd hij actief in de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen (VVDM) om daarna over te stappen naar het FNV Jongerencontact. In Limburg - zijn standplaats voor de VVDM was Valkenburg - ontmoette hij zijn vrouw Lia van Ham. Zij gingen in Amsterdam wonen en kregen een dochter.

Bestuur en politiek

Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkte Voster aan projecten om jongeren aan werk te helpen. Hij werd secretaris van de eerste commissie Polak, die in 1983 de beleggingsfraude bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds onderzocht. In Amsterdam werd hij in 1990 de eerste PvdA-voorzitter van Stadsdeel Westerpark, met 40.000 inwoners. Dat bleef hij tot 2000, toen hij na tien jaar met grote inzet zijn werk had gedaan tussentijds aftrad.

Voorzitter Zaanse Schans

Hij verhuisde in 2010 met zijn vrouw naar Zaandam en werd gevraagd om voorzitter te worden van het nieuw gevormde stakeholder-bestuur van Stichting de Zaanse Schans. Ondanks zijn bestuurlijke ervaring werd hij niet meteen door alle partijen op de Schansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Schans

Sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw ontwikkeld buurtje met woningen en andere gebouwen, vrij toegankelijk en ontworpen om de ooit in de Zaanstreek ontstane bouwstijl en -trant voor de toekomst te behouden. De Zaanse Schans ontwikkelde zich aanvankelijk onbedoeld tot mondiaal bekende toeristische bestemming met jaarlijks bijna twee miljoen bezoekers in 2016. Het buurtje verrees in een hoek van de Kalverpolder, begrensd door Kalverringdijk en Leeghwaterweg. Het terrein heeft een …
met open armen ontvangen.In het bestuur ontwikkelde hij belangrijke initiatieven, waaronder de discussie over de toekomst van de steeds meer toeristen trekkende Schans. In 2015 gestart, eindigde deze discussie in 2020 met de vaststelling van de Ontwikkelstrategie Zaanse Schans door het bestuur van de Schans en door de gemeenteraad van Zaanstad. Ook werd met het Wevershuis na jaren weer een pand aan de Schans toegevoegd en werd de grondslag gelegd voor een te bouwen Vermaningplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
. Door zijn beminnelijke aard en grote werkkracht slaagde hij erin om, ondanks de tegengestelde belangen die op de Zaanse Schans en binnen het bestuur aanwezig waren, de groei van de Zaanse Schans in goede banen te leiden.

Een fluitschip op de Burcht

In 2016 werd bij Voster longkanker geconstateerd en dat was voor hem aanleiding om af te treden als voorzitter van de Stichting. Toen de behandeling goed leek aan te slaan werd hij actief als trekker van het project-Vermaning. Ook nam hij deel aan de activiteiten van de Werkgroep Maritiem van de Vereniging Zaans Erfgoedplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVereniging Zaans Erfgoed

Zaans Erfgoed is een vereniging die zich bezig houdt met behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed. Daarnaast streeft de vereniging naar het verbreiden van kennis hierover.

Zaans Erfgoed is in 2004 ontstaan uit een fusie van de verenigingen
, met als doel het ontwikkelen van een werf op de Burchtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBurcht, De

Buitendijks plein in Oostzaandam in de nabijheid van de ten noorden gelegen Wilhelminasluis omringd door de Zuiddijk, A.F de Savornin Lohmanstraat en de gelijknamige straat Burcht aan de Voorzaan. De naam Burcht wordt voor het eerst genoemd in de 18e eeuw. Vast staat dat de Burcht niet, zoals wel geopperd is, de plek is waar het kasteel van de Heren van
in Zaandam waar een houten fluitschipplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFluitschip

17e-eeuws scheepstype voor de grote vaart, driemaster met als meest voorkomende lengte ongeveer 30 meter.

Fluitschepen werden in een aanzienlijk aantal gebouwd op de Zaandamse werven. Naar wel eens is opgemerkt kan het overwicht van de Hollandse zeevaart in de 17e en een deel der 18e eeuw in flinke mate worden toegeschreven aan de aanwending van dit scheepstype, dat in verhouding tot de elders gangbare schepen sneller en wendbaarder was. Later ging deze voorsprong overigens weer ten…
zou kunnen worden gebouwd. Met veel enthousiasme probeerde hij bestuurders en bewoners voor dit idee te winnen. Eind december 2019 is hij overleden.

Piet Oudega

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/voster_maarten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/26 08:45
  • door jan2