vrouwenverdriet

Buurtschap Vrouwenverdriet. Foto: Jan Lapère

Buurtschap in de voormalige gemeente Assendelft, tussen de Vaartdijk en de Provincialeweg Zaandijk-Buitenhuizen, ongeveer ter hoogte van de watertorenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWatertoren Assendelft

De Watertoren van Assendelft is gebouwd in 1886 om de Zaanstreek van helder stromend water te voorzien. De hoogte was toen 31,4 meter met een reservoir van 540 m³. De architect was D. de Leeuw. In 1922 is de toren verhoogd naar ruim 41,85 meter. Op de torenschacht is toen een hoogreservoir aangebracht van gewapend beton met een inhoud van 1200 m³.
, aan het einde van de Communicatiewegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunicatiewegen

Verbindingswegen. ontsluitingswegen tussen de verschillende woonkemen. Tot halverwege de 19e eeuw waren er nauwelijks verharde verbindingswegen. Het verkeer binnen en naar de waterrijke Zaanstreek was voor een groot deel vaarverkeer. De eerste communicatieweg - van Westzaan via Assendelft naar Heemskerk en verder naar Beverwijk ~ was een gevolg van particulier initiatief. De broers
. Het buurtje heeft zijn naam waarschijnlijk te danken aan een vroeger daar gelegen herberg. Volgens J.B. de Boer van der Leyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer van der Ley, J.B. de

1836 - Breda december 1899

Schrijver van enkele boekjes over de Zaanstreek, De Geschiedenis der Zaanlanden, aan kinderen verhaald (twee delen, Zaandijk 1874). Het behelst de geschiedenis van de jaren 1581 tot 1874, in het bijzonder de historie van de opkomende bloei, welvaart en roem van de Zaanstreek. Er wordt duidelijk gemaakt, hoe de bewoners aan hun voornaamste takken van nijverheid zijn gekomen; welk aandeel zij hebben gehad in de lotswisseling der Zeven Provinci…
waren er tijdens het graven van de Nauernasche Vaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Vaart

Kanaal met een lengte van 8,5 kilometer tussen de Tochtsloot bij Westknollendam en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal bij Nauerna.

Het kanaal is in 1633 aangelegd. Daarbij is de loop van het doodlopende water 't Twiske gebruikt. Het werd aangelegd om voldoende afwateringsmogelijkheden voor de Schermerboezem te verkrijgen, toen de Schermer werd ingepolderd. Men koos de gemakkelijkste oplossing door gebruik te maken van het al aanwezige Twiske en van de eveneens aanwezige Naue…
zogenoemde polderjongens in keten gehuisvest en zou de naam Vrouwenverdriet zijn ontstaan doordat dezen hun loon in de herberg verdronken. Zou dit juist zijn, dan moet de naam al in 1634 bekend zijn geweest.

Een kleine honderd jaar later komen echter pas de eerste schriftelijke vermeldingen voor, bijvoorbeeld 'op de mole bij de Sluijs aent Vrouwe verdriet' (1727). De Vrouwenverdrietsluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenverdrietsluis

Sluis te Vrouwenverdriet tussen de Nauernasche Vaart en de Sluissloot waarmee men onder andere toegang krijgt tot de Delft, de hoofdafwatering van de polder Assendelft. De sluisdeuren worden bediend met behulp van staartbalken aan de zuidelijke deuren. Deze deuren beschikken ook over de rinketten die met smeedijzeren hefbomen geopend kunnen worden. De noordelijke deuren worden met behulp van een schippershaak geopend en gesloten.
bestond al in 1565 en werd door de Assendelvers vooral als spuisluis gebruikt. Hij verbond de polder met het Twiskeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTwiske, het

Naam van twee voormalige grensscheidingen tussen bannen. Het Twiske dat liep van de Wijde Wormer naar de Oostzaner Overtoom lag tussen de banne Oostzaan en de bannen Landsmeer en Purmerland. Het Twiske van Krommenie naar het IJ via Nauerna scheidde de banne Westzaan en de banne Assendelft. De naam van beide wateren geeft deze functie ook aan: 'twisken' betekende in het Middelnederlands 'tussen' volgens het Duitse 'zwischen'.
, later dus met de Nauernasche Vaart, en is met name voor recreatief verkeer nog steeds in gebruik. Een voormalige draaibrug over de Nauernasche Vaart verbond Vrouwenverdriet met het Watermolenpad in Westzaan. In het buurtschapje stond van 1731 tot 1892 watermolen De Studentplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStudent, de

Watermolen te Assendelft. Hij werd gebouwd in 1731. heeft gestaan aan de Nauemase Vaart. ongeveer tegenover het Watermolenpad. en werd gesloopt in 1892.
.

In de jaren dertig van de vorige eeuw waren er klachten van bewoners over de stank die een in Vrouwenverdriet gevestigde beendermeelfabriek verspreidde.

Bij Vrouwenverdriet is een weerstation gevestigd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vrouwenverdriet.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)