werkgroep_historie_oud-west_zaandam

De werkgroep is in 1986 door Wim Westerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWester, Wim

28 augustus 1947 - december 2003

Architect

Wim Wester won de de eerste prijs van de prijsvraag uitgeschreven door gemeente Zaanstad voor een nieuw theater, het latere Zaantheater. Voor de bouw van het theater werd een samenwerkingsverband ACT (Architecten Combinatie Theater Zaanstad) opgericht met zijn collega-architect Paul Carree en het architectenbureau Schipper Verbeek Zijlstra, dat de tweede prijs won. Hij was een van de oprichters van de werkgroep Historie Oud-West Zaandam…
en Henk Veenstra opgericht als werkgroep van wijkoverleg Oud-West. Later kwam Ada Hannaart de werkgroep versterken.
De werkgroep deed onderzoek naar de padenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
en straten in Westzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaandam

Westzaandam, vroegere naam voor het ten westen van de Zaan gelegen deel van Zaandam, dat deel uitmaakte van de Banne van Westzanen. Het dorp is, in tegenstelling tot Oostzaandam, nooit zelfstandig geweest, en dat terwijl het in de loop der geschiedenis in economisch opzicht en wat betreft het aantal inwoners belangrijker werd dan zijn 'overbuur'. De oorzaak van de aanvankelijke, tot 1811 in stand gebleven scheiding tussen West- en Oostzaandam was eenvoudigweg dat de dorpen in versc…
, van Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkenstraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
tot Vincent van Goghwegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVincent van Goghweg

Vincent van Goghweg, belangrijke verkeersweg te Zaandam tussen de Provincialeweg en de Westzijde, in oostelijke richting aansluitend op de Prins Bernhardbrug. Het eerste deel van de Vincent van Goghweg, van Westzijde tot Vaart, werd in 1938 aangelegd als J.A. Laanweg.
.

Aanvankelijk richtte de werkgroep zich op het schrijven van artikelen voor de wijkkrant. Na verloop van tijd was er zo veel archiefmateriaal verzameld dat zij er een boekje van uitgaven. Dit werd het eerste padboekje: het Wijnkanspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijnkanspad

Pad te Westzaandam, tussen de Herengracht en de Botenmakersstraat, westelijk lopend van de Westzijde. Hoe het pad aan de naam gekomen is, is niet achterhaald. Zeker is dat het een oud pad is,hoewel tot nu toe geen reglement van het pad gevonden is. Wel werd in 1722 gesproken van een bestaand reglement.
.
Het tweede boekje Het Volksparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolkspark

Cornelis Corver van Wessem Park in Zaandam-West, tussen de Provincialeweg en de Vaart, westelijk van de naar het park vernoemde Parkstraat. In 1889 schonk houthandelaar Cornelis Corver van Wessem (1826-1897) het Volkspark vanwege de viering van zijn 40-jarig huwelijk. Hij werd zelf verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud.
werd uitgegeven naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van wijkoverleg Oud-West.
In 1993 verscheen het Hollandsepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHollandse pad

Doodlopend pad te Zaandam. vanaf de Westzijde. Het padreglement werd vastgesteld in 1622. Het pad werd in 1889 door de gemeente overgenomen. De naam Hollandse Pad werd in oude tijden 't Pad genaamd Holland genoemd. Oorspronkelijk liep aan de zuidzijde van dit pad een sloot, zoals blijkt uit het Reglement van dit pad, waarin Padmeesters verbieden „assche ofte andere vuijligheit
en Ossepad.
Het laatste boekje, het Bakkerspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakkerspad

Naam van voormalige paden te Westzaandam en Zaandijk. In 1671 werd van het 'Jan Barentsz Backerspat in de Molenbuyrt' (te Westzaandam) een reglement vastgesteld. Barentsz Jansz. Backer was de eerste bewoner. Andere namen voor dit pad waren Barent de Backerspat, Keesje Stuurmanspad, Meester Cornelis Stuurmanspad, Jan Koenepad, Jan Maartenspad. De namen verwijzen naar de bewoners van het pad en naar de bakkerij die aan het pad gevestigd was. Aan het einde van het pad lagen de houtzaag…
, verscheen in 1996.
Het vijfde padboekje over het Stuurmanspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStuurmanspad

Oud. doodlopend pad vanaf de Westzijde. ten zuiden van de Langestraat te Zaandam. Aan de noordzijde ervan liep een sloot. die in 1866 door de bewoners aan de gemeente Zaandam werd overgedragen. Het pad was aanmerkelijk ouder. maar een padreglement is niet gevonden. De naam luidde aanvankelijk Keesje Stuurmanspad.
is door het overlijden van Wim Wester nooit verschenen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/werkgroep_historie_oud-west_zaandam.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 15:35
  • door jan