dampad

Pad, tegenwoordig meer een steeg tussen de Dam en de Rozengracht. In 1656 werd een reglement voor het Jacob Mensenven of -pad vastgesteld, het huidige Dampad. Vroeger stond het pad ook wel bekend als: Damstraat.

Sipke Lootsma veronderstelt dat de aanleg van het pad samenhing met de bloei van de walvisvaart. Aan het einde van de 19e eeuw behoorden de bewoners van het pad tot de laagst aangeslagenen in de plaatselijke belastingen. In 1863, 1866 en 1874 werden delen van het pad aan de gemeente overgedragen. De sloot werd tussen 1910 en 1922 gedempt.

In het eerste kwart van de twintigste eeuw maakten bewoners van het Dampad soms deel van het landelijk nieuws uit. Een kleine greep uit het lief en leed van toen:

 • 1900: Door vrienden bestolen Zekere J.D., wonende aan het Dampad te Zaandam, werd einde december bestolen voor een waarde van circa f 250 aan papieren geld, gouden en zilveren voorwerpen waaronder een horloge en zilveren lucifersdoosje. Aan de ijverige nasporingen van de politie mocht het gelukken een groot gedeelte terug te vinden en nu bleek, dat enige van zijn vrienden, waarmede hij verteringen had gemaakt, hem van één en ander hadden beroofd. Waarschijnlijk om hun zaak goed te praten, beschuldigden de ontrouwe vrienden de bestolene van onzedelijke handelingen en 't is vermoedelijk daaraan toe te schrijven dat D. gisteren zelfmoord heeft gepleegd.
 • 1901: Brand in de boerderij Zondagavond 10 november, half zes ontstond te Zaandam brand in de boerderij van C. Russelman bij het Dampad. Alles werd een prooi der vlammen, alleen het vee bleef gespaard. Ook het belendende huis, bewoond door C. Tromp en P. de Vries, werd aangetast, doch bleef grotendeels behouden. Een 11-tal spuiten verrichtten het blussingswerk. Verzekering dekt de schade.
 • 1915: Brutale inbraak Zaterdagavond 13 maart 1915 heeft te Zaandam wederom een brutale inbraak plaats gehad bij de N. Gras, barbier en sigarenhandelaar aan het Dampad. Vermist wordt een bedrag van ongeveer f 500,- aan papier- en zilvergeld. De dieven schijnen het woonhuis te zijn binnengekomen terwijl de klanten in de scheersalon door Gras en z’n echtgenote werden geholpen. De daders zijn onbekend.
 • 1918: Bakkerij afgebrand Te Zaandam is op 9 februari 1918 de bakkerij van P. Schagen aan het Dampad door onbekende oorzaak zo goed als geheel afgebrand.
 • 1918: Inbraak met geweldpleging Bleven de laatste tijd de inbraken beperkt tot alleenstaande fabrieken of ledige gebouwen, thans schijnt men brutaler op te gaan treden. In de nacht van woensdag 27 maart op donderdag 28 maart hebben twee personen ingebroken in een perceel op het Dampad, bewoond door de 86-jarige mej. Meijer, die men, terwijl ze sliep, zodanig mishandelde, dat de vrouw hevige verwondingen opliep. Daarna werden de laden van kasten en tafel doorzocht, doch er werd niets van belang gevonden, zodat men zonder buit moest vertrekken. De politie, die reeds vroeg in de morgen aanwezig was, stelt een ernstig onderzoek in naar de bedrijvers van deze laffe daad.
 • 1919: 40.000 kg lijnolie lekt in de Zaan Op de Binnenzaan te Zaandam kantelde 8 juni 1919 ter hoogte van de broodfabriek De Ruyter van de firma Verkade en Comp, een met 40.000 kg ongeraffineerde lijnolie geladen tankschuit, met het gevolg, dat de schuit zonk en de gehele hoeveelheid over het water vloeide. Spoedig werd de olie door de noordelijke richting van de wind naar de kant van de Dam gedreven. Door het zoveel mogelijk dichthouden van de sluizen wist men de olie nog voor een groot deel te beletten verder weg te vloeien.
  Aan Damkade was de Zaan één groot vlak olie. Van alle kanten kwamen mannen en jongens om in potten, emmers en tobben een deel van de kostbare een dikke, geelbruine smeuïge olielaag stonden af te romen om deze in vaten te vergaren tot de politie er een eind aan maakte.
  Aan het Dampad hadden twee mannen een grote tobbe vol geschept, waarmee zij op weg naar huis waren, toen op het ogenblik, dat het doel bereikt was, de bodem uit de tobbe zakte en de gehele hoeveelheid over de straat vloeide. Vanwege de vervoerder van de olie, Pieter Bon, werden een aantal personen aangesteld, om zoveel mogelijk van de olie op te vangen, met welk werk de gehele nacht werd voortgegaan. De partij olie werd geschat op een halve ton gouds waarvan een betrekkelijk klein deel is terug verkregen.
 • 1924: Jubilerende Bakker Op 4 augustus 1924 heeft men de heer S. Hooij, Dampad, op waardige wijze gehuldigd wegens zijn 40-jarige trouwe dienst als bakker bij de heer Wesseling, voorheen Kessels, aan de Westzijde. De heer Hooij werd namens de Patroonsbond een zilveren medaille met diploma overhandigd; de patroon, de heer Wesseling, reikte de jubilaris een enveloppe met inhoud uit. De heer Th. Hooij uit Haarlem bedankte als zoon patroon en Bond voor het geschonkene. Het was een aangename dag voor de jubilaris, die tevens het oudste lid van de Rooms Katholieke Volksbond is.
 • 1927: Kolendampvergiftiging Wees voorzichtig met kachelafsluitingen. Te Zaandam heeft zich een geval voorgedaan van vergiftiging door kolendamp uit een haard. Toen zondagmorgen de getrouwde dochter van het echtpaar M. Snijders, aan het Dampad 18 een bezoek aan haar ouders wilde brengen, vond zij de deur gesloten. Menende dat haar vader en moeder uit waren, heeft zij hierop geen acht geslagen, doch toen zij 's middags terug kwam vond zij nog steeds hst huis gesloten. De schoonzoon is toen door een raam naar binnen gegaan en vond beiden nog te bed liggen en in bewusteloze toestand.
  De ontboden geneesheer constateerde vergiftiging door kolendamp. Bij onderzoek is gebleken, dat de afsluiting van de haard niet goed functioneerde. De haard was geheel gevuld, doch in de loop van de nacht uitgegaan, na eerst vermoedelijk de kamer met kolendamp te hebben gevuld. Beiden zijn direct naar het ziekenhuis overgebracht. Maandagavond waren zij nog bewusteloos, alleen was de polsslag van de vrouw tamelijk normaal: zij was ook al even tot bewustzijn gekomen. Men hoopt, dat zij het leven zal behouden. Erger was de heer Snijders er zelf aan toe, die bovendien longontsteking heeft gekregen. Hij is vannacht overleden.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dampad.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
 • (Externe bewerking)