maria_magdalena_kerk

De Maria Magdalenakerk aan de het Papenpad in Zaandam is een voormalige Oud-Katholieke kerk. De kerk heeft tot 1978 dienst gedaan. In dat jaar werd het gebouw overbodig omdat de oudkatholieke parochie van Zaandam samenging met die van Krommenie.

In 2019 werd de kerk verkocht aan het violistenechtpaar Mathieu van Bellen en Maria Milstein. De kerk wordt, onder de naam Muziekhaven, een locatie waar jonge musici in alle rust kunnen repeteren. De voormalige pastorie krijgt een aantal kleinere repetitieruimtes en er komen een aantal verblijfsruimtes, zodat er gedurende langere periodes gestudeerd en gerepteerd kan worden. De kerk is een rijksmonument.

In 1695 werd het gebouwd aan het Jacob Dirkxpad, dat niet veel later het Papenpad ging heten. De kerk was een schuurkerk dwz. een schuilkerk die na de reformatie van buitenaf niet als Katholieke kerk herkenbaar mocht zijn. In 1725 werd het gebouw toegewezen aan de Rooms Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie, geleid door Cornelius Steenoven, de eerste aartsbisschop van Utrecht die alleen erkend werd in de Oud-Katholieke traditie. Paus Benedictus XIII deed Steenoven daarop in de ban wat leidde tot de Utrechtse kerkscheuring. Dit was het ontstaan van de Oud-Katholieke Kerk ook wel Jansenisme genaamd. Het duurde tot de Franse Tijd voordat in 1798 de vrijheid van godsdienst gewaarborgd werd en de (Oud)katholieken hun geloof openlijk mochten belijden.

In 1806 zijn de galerijen van de Papenpadkerk verwijderd en in 1809 werd het orgel, eveneens een Rijksmonument, stammend uit 1714, overgenomen van de Amsterdamse schuilkerk De Paauw. De pastorie werd in 1927 sterk gewijzigd; het plan bestond om een nieuw gebouw neer te zetten, vanwege de bouwvallige staat. Dankzij Monumentenzorg en enkele geldschieters werd het gebouw gered. In het gebedshuis bevinden zich meerdere beelden, waaronder die van Willibrord en Bonifatius, beiden op het tabernakel geplaatst. Andere elementen zoals het meubilair, altaar met schilderstuk, kandelaars, preekstoel en meer vertonen barokke trekken. In 2010 is het orgel weer door Hans van Rossum in oorspronkelijke toestand terug gebracht.

Bronnen:

Website Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Stichting Muziek haven

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/maria_magdalena_kerk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)