maria_magdalena_kerk

De Maria Magdalenakerk aan de het Papenpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPapenpad, Papenpadsloot en -sluis

Straat, sloot en sluis te Zaandam (west), lopend van de Zaan naar het Westzijderveld. Straat, sloot, sluis en kerk zijn vernoemd naar het woord Paap, een deels in onbruik geraakt mild scheldwoord voor een katholiek persoon. Het woord was van oorsprong een scheldwoord voor de paus. Het is dan ook een verbastering van Papa, oftewel paus. Niet alleen de paus, maar ook de lokale geestelijke werd dorpspaap, parochiepaap of mispaap genoemd. Later werd het de benaming…
in Zaandam is een voormalige Oud-Katholieke kerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOud-katholieken

Geloofsrichting ontstaan door een scheuring in de katholieke kerkgemeenschap. In de Zaanstreek kregen de Oud-Katholieken een redelijke aanhang, er zijn thans kerken te Zaandam en Krommenie. In 1703 werd bisschop Petrus Code vanuit Rome op verzoek van de Jezuïeten uit zijn ambt ontzet. Hij hield in Nederland echter veel aanhangers. Na bijna een eeuw van onrust, handelend over een geschil tussen de kapittels van Utrecht en Haarlem enerzijds en Rome anderzijds, vond tenslotte in 17…
. De kerk heeft tot 1978 dienst gedaan. In dat jaar werd het gebouw overbodig omdat de oudkatholieke parochie van Zaandam samenging met die van Krommenieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOud-Katholieke schuilkerk Krommenie

De kerk van de Parochie van de HH Nicolaas en Maria Magdalena aan de Noorderhoofdstraat 131 in Krommenie is een Rijksmonument. Aan de ligging van de kerk, verborgen achter huizen, is te zien dat de Oud-Katholieke Kerk een schuilkerk is. De kerk achter de rustieke Zaanse gevel aan de Noorderhoofdstraat 131 als deel van een boerderij in Krommenie en daterend uit het begin van de 17e eeuw is daarvan een voorbeeld.
.

In 2019 werd de kerk verkocht aan het violistenechtpaar Mathieu van Bellen en Maria Milstein. De kerk wordt, onder de naam Muziekhaven, een locatie waar jonge musici in alle rust kunnen repeteren. De voormalige pastorie krijgt een aantal kleinere repetitieruimtes en er komen een aantal verblijfsruimtes, zodat er gedurende langere periodes gestudeerd en gerepteerd kan worden. De kerk is een rijksmonument.

In 1695 werd het gebouwd aan het Jacob Dirkxpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
, dat niet veel later het Papenpad ging heten. De kerk was een schuurkerk dwz. een schuilkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchuilkerken

Toen de Hervorming in 1572 vaste voet in de Zaanstreek had gekregen, werd het aan de Katholieken verboden godsdienstoefeningen te houden. Voordien waren het juist de Protestanten geweest aan wie godsdienstvrijheid was ontzegd. Vóór en na 1572 zijn gelovigen niettemin in het geheim bijeen gekomen, op zolders van pakhuizen, in afgelegen woningen, boerderijen enzovoort. De niet direct als zodanig herkenbare
die na de reformatie van buitenaf niet als Katholieke kerk herkenbaar mocht zijn. In 1725 werd het gebouw toegewezen aan de Rooms Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie, geleid door Cornelius Steenoven, de eerste aartsbisschop van Utrecht die alleen erkend werd in de Oud-Katholieke traditie. Paus Benedictus XIII deed Steenoven daarop in de ban wat leidde tot de Utrechtse kerkscheuring. Dit was het ontstaan van de Oud-Katholieke Kerk ook wel Jansenisme genaamd. Het duurde tot de Franse Tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

De Franse tijd in Nederland duurde van 1795 tot 1813 en was een periode van grote veranderingen. Nederland werd bezet door Franse troepen onder leiding van Napoleon Bonaparte, wat leidde tot economische en politieke veranderingen. De Zaanstreek werd hard getroffen door de Franse bezetting, vooral door het Continentaal stelsel dat de handel en economie negatief beïnvloedde. Ondanks alle veranderingen bracht de Franse tijd ook nieuwe ideeën met zich mee, zoals wetten die gelijkheid vo…
voordat in 1798 de vrijheid van godsdienst gewaarborgd werd en de (Oud)katholieken hun geloof openlijk mochten belijden.

In 1806 zijn de galerijen van de Papenpadkerk verwijderd en in 1809 werd het orgel, eveneens een Rijksmonument, stammend uit 1714, overgenomen van de Amsterdamse schuilkerk De Paauw. De pastorie werd in 1927 sterk gewijzigd; het plan bestond om een nieuw gebouw neer te zetten, vanwege de bouwvallige staat. Dankzij Monumentenzorg en enkele geldschieters werd het gebouw gered. In het gebedshuis bevinden zich meerdere beelden, waaronder die van Willibrord en Bonifatius, beiden op het tabernakel geplaatst. Andere elementen zoals het meubilair, altaar met schilderstuk, kandelaars, preekstoel en meer vertonen barokke trekken. In 2010 is het orgel weer door Hans van Rossum in oorspronkelijke toestand terug gebracht.

Bronnen:

Website Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Stichting Muziek haven

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/maria_magdalena_kerk.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)