pel

Omstreeks 1660 gaandehouder van de eerste Hollandse pelmolen (zie: Pellerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPellerij

Naam van zowel bedrijfstak als de inrichting waarin dit bedrijf wordt uitgeoefend; het ontdoen van het kroonkafje, meestal dop (pel) genoemd, en de vruchtwand en zaadhuid van onder andere granen, zonder de korrel te breken. In de Zaanstreek is in vroeger eeuwen gerst gepeld, met gort als product. Gerst is niet eenvoudig te pellen, aangezien de dop is vergroeid met de korrel. Vanaf het midden van de 19e eeuw werd rijstpellerij belangrijk. De pellerij had een grote omvang in de Zaanstree…
), die aan de Zaan in Koog stond. Zijn eigenlijke naam was Pieter Adriaansz van Someren, de naam Pel ontstond als bijnaam en ging op zijn nageslacht over. Volgens Loosjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLoosjes, Adriaan

Westzaandam 15 april 1689 - 20 maart 1767

Adriaan Adriaanszoon Loosjes, houtkoper, predikant aan de Fries Doopsgezinde gemeente te Westzaandam, vooral bekend geworden als auteur van Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauerna, uitgegeven Haarlem 1794; heruitgave 's-Gravenhage 1968.
en J. Honig Jsz. Jr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
werd De Oude Pelmolen (die later onder de naam De Pelikaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPelikaan, De

Oliemolen in Krommenie.

De windbrief werd gegeven in juni 1632. De molen stond aan de Heiligeweg, ten westen van de Indijk. Hij werd vermoedelijk tussen 1664 en 1680 gesloopt.

oliemolen molen
tot oliemolen is verbouwd) in 1639 door een om geloofsredenen gevluchte Duitser ingericht. Hoewel de pellerij aanvankelijk een weinig winstgevende bedrijfstak moet zijn geweest, stond een zoon van Pieter Pel, Adriaan Pietersz. Pel, als vermogend koopman en fabrikant te Zaandijk bekend, wiens nageslacht geparenteerd raakte aan het geslacht Visplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVis, ondernemersgeslacht Zaandijk

* Wormerveer * Zaandijk * Heyme Vis

Vis

Ondernemersgeslacht uit Zaandijk in de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw.

De belangen van de familie Vis bij de oliehandel en -fabricage begonnen bij Gerrit Jansz Vis (1676-1759), zoon van Jan Pietersz Vis (1626-1706) en Letske Anskes (1637-1720), die aanvankelijk samen met zijn oudste broer, Jan Jansz Vis (1658-1709) een stijfselmakerij annex handel dreef. Daarnaast was hij deelgenoot in een handelscompagnie, dreef hi…
te Zaandijk.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/pel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)