rot

(Zaandam, 6 februari 1861 - Amsterdam, 21 juli 1927)

Adriaan Rot, bijgenaamd de Witte, voorzitter van de Sociaal-Democratische Bond (SDB)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
en de Socialistenbond en mede-oprichter van Het Volksdagblad. De Witte Rot, broer van de Zwarte Rotplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRot, Jacob

Zaandam, 28 november 1854 - De Rijp, 14 augustus 1938

Jacob Rot, bijgenaamd de Zwarte, uitgever van De Volksonderwijzer en directeur van Het Volksdagblad. De Zwarte Rot, broer van de Witte Rot), werd in 1854 in een Zaandams arbeidersgezin geboren. In 1880 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij als zetter bij een drukkerij ging werken, terwijl hij vanaf 1887 een volksboekhandel annex bibliotheek dreef en vanaf 1892 optrad als uitgever van het blad voor Sociaal-Democratische onderwijz…
) werd in 1861 in een Zaandams arbeidersgezin geboren. Begin jaren '80 van de 19e eeuw vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij na enige tijd meesterknecht werd bij de socialistische drukkerij Excelcior, die onder meer Recht voor Allen uitgaf. In 1883 trad hij toe tot de twee jaar daarvoor opgerichte SDB. Binnen deze partij werden zijn welbespraaktheid en zijn organisatie-talent opgemerkt en in 1892 werd hij tot lid van de Centrale Raad gekozen.

Rot was aanvankelijk zeer beïnvloed door Domela Nieuwenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDomela Nieuwenhuis, Ferdinand

Amsterdam 31 december 1846 – Hilversum 18 november 1919

Nederlands socialist, feitelijk leider van de in 1881 opgerichte Sociaal Democratische Bond.

Van 1870 tot 1879 was Domela Nieuwenhuis Luthers predikant, achtereenvolgens in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Als zodanig bleek hij al een verklaard anti-militarist en een ijverig voorstander van de omstreeks 1870 ontstane internationale vredesbeweging. In 1879 trad hij uit de kerk en begon hij de uitgave van …
, maar diens groeiende sympathie voor het anarchisme stootte Rot af. Hij werd nog wel voorzitter van de SDB (1894) en de later opgerichte Socialistenbond, maar trad later toe tot de SDAPplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
. Hij bedankte echter weer spoedig voor deze partij en bleef sindsdien partijloos. Rot richtte samen met enkele anderen in 1895 'Het Volksdagblad' op, het eerste dagblad in Nederland voor de arbeidende klasse. Na 1902 werd het blad steeds meer een spreekbuis voor sociaal-anarchisten. Rot trok zich om die reden terug, overigens evenals de financier van Het Volksdagblad, die een nieuwe drukkerij oprichtte waar Rot tot zijn dood voor bleef werken.

Literatuur: Adriaan Rot, in BWSA.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rot.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 18:59
  • door jan