rot

(Zaandam, 6 februari 1861 - Amsterdam, 21 juli 1927)

Adriaan Rot, bijgenaamd de Witte, voorzitter van de Sociaal-Democratische Bond (SDB) en de Socialistenbond en mede-oprichter van Het Volksdagblad. De Witte Rot, broer van de Zwarte Rot) werd in 1861 in een Zaandams arbeidersgezin geboren. Begin jaren '80 van de 19e eeuw vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij na enige tijd meesterknecht werd bij de socialistische drukkerij Excelcior, die onder meer Recht voor Allen uitgaf. In 1883 trad hij toe tot de twee jaar daarvoor opgerichte SDB. Binnen deze partij werden zijn welbespraaktheid en zijn organisatie-talent opgemerkt en in 1892 werd hij tot lid van de Centrale Raad gekozen.

Rot was aanvankelijk zeer beïnvloed door Domela Nieuwenhuis, maar diens groeiende sympathie voor het anarchisme stootte Rot af. Hij werd nog wel voorzitter van de SDB (1894) en de later opgerichte Socialistenbond, maar trad later toe tot de SDAP. Hij bedankte echter weer spoedig voor deze partij en bleef sindsdien partijloos. Rot richtte samen met enkele anderen in 1895 'Het Volksdagblad' op, het eerste dagblad in Nederland voor de arbeidende klasse. Na 1902 werd het blad steeds meer een spreekbuis voor sociaal-anarchisten. Rot trok zich om die reden terug, overigens evenals de financier van Het Volksdagblad, die een nieuwe drukkerij oprichtte waar Rot tot zijn dood voor bleef werken.

Literatuur: Adriaan Rot, in BWSA.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/rot.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/14 18:59
  • door jan