Haskerland, 26 januari 1843 - Maarssen, 26 oktober 1902

Jonkheer Joachim Karel Vegelin van Claerbergen

Jhr Joachim Karel Vegelin van Claerbergen vervulde het ambt van burgemeester in de gemeenten Westzaan (1878-1879) en Wormerveer (1879-1887). Op 21 november 1873 huwde hij te Lochem Charlotta Helena Henrika Marin. Uit dit huwelijk werden, na de geboorte van een dochter in 1876, te Amsterdam op 12 november 1878 drie zonen geboren, onder wie jhr Pieter Benjamin Johan. Joachim Karel was een zoon van Pieter Benjamin Johan sr., kamerlid en één van de rijkste inwoners van Friesland.

Bij Koninklijk besluit werd de jonkheer op 15 juni 1868 tot kapitein-commandant van de op te richten dienstdoende schutterij te Haskerland benoemd. Hij werd in 1873 tot burgemeester van Hemelumer Oldephaerd en Noordwolde benoemd. In deze functie heeft hij de bouw van een armhuis aldaar gefinancierd. Toen dit earmhús na 1945 werd opgeheven en er een bejaardentehuis voor in de plaats kwam, heeft de Stichting als herinnering aan jhr Joachim Karel het tehuis de naam Claerbergen gegeven.

Vegelin van Claerbergen bracht op 20 april 1884 ter kennis van de Wormerveerse ingezetenen, dat in de loop van de volgende week, op de gewone kantooruren ter Secretarie van de gemeente een bus zal zijn geplaatst, waardoor een ieder in de gelegenheid werd gesteld, iets tot leniging van de ramp te Hilversum, waarbij de gehele spinnerij van de Hilversumse Stoomspinnerij en Weverij in de as werd gelegd, waardoor ongeveer 450 personen buiten werk werden gesteld en ongeveer 900 personen brodeloos raakten, bij te dragen. Vegelin van Claerbergen was eerder collega van de zittende burgemeester van Hilversum, Schrook, die als burgervader van Westzaan fungeerde.

Burgemeester jhr. J.K. Vegelin van Claerbergen werd in 1887 gekozen tot bestuurslid van Het Instituut voor doofstommen, departement Wormerveer. De betrokkenheid bij de zwakkeren in de samenleving bleek ook uit het feit dat de jonkheer in 1894 deel uitmaakte van de Vereniging van Weesvaders als lid van de commissie van toezicht over het financieel beheer van het weeshuis Lindelaan te Maarsen. Hij trok zich het lot van slecht verzorgde weeskinderen ten zeerste aan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vegelin_van_claerbergen_jhr_joachim_karel.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)