Zwaag, 13 juni 1783 - Westzaan, 19 januari 1853

Teunis Slagter 1783-1853

Teunis Slagter, burgemeester van Westzaan, notaris te Zaandijk, makelaar en gemeente-ontvanger, afkomstig uit Zwaag, was al in 1803 secretaris van de Banne Westzaanen geworden en in 1810 tot gemeentesecretaris van Westzaan benoemd. Deze laatste functie stond hij na enige tijd af aan A. Tip.

Slagter was burgemeester vanaf 1817, pas in 1850 werd hij niet meer herbenoemd vanwege van een grondwetswijziging waarin het burgemeesterschap onverenigbaar werd geacht met het notarisambt. Tot verontwaardiging van een aantal Westzaners werd als opvolger een buitenstaander benoemd, de Haagse mr. H.C. Hooft Hasselaar. De twee wethouders dreigden zelfs met aftreden, zodat het tot 1852 duurde alvorens Hooft Hasselaar kon worden geïnstalleerd.

In Westzaan is de Teunis Slagterstraat vernoemd naar de burgervader.

  • slagter_teunis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/04/08 12:40
  • door zaanlander