Ophemert, 10 Maart 1821 - Hilversum, 19 Juli 1909

J.E.C. Schook, Westzaans burgemeester van 1872 tot 1873

Johan Elius Christoph Schook, geboren te Ophemert en burgemeester van Westzaan ten tijde van 1872 tot 1873 volbracht zijn examen voor de studie rijksveearts met gunstig gevolg en werd tot paardenarts bij het Nederlandse leger benoemd. In 1869 werd hem eervol ontslag verleend en verliet de dienst als pensioengerechtigde.

Kort daarna werd hij bij Koninklijk besluit in 1872 benoemd tot burgemeester van Westzaan, een betrekking die hij bleef bekleden tot eind november 1873 gevolgd door de benoeming tot burgemeester van Hilversum, een betrekking hij op 1 december 1873 aanvaardde, als opvolger van burgemeester Alberti, die de gemeente Hilversum door de dood was ontvallen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/schook_johan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)