Alkmaar, 28 januari 1921 - Oostzaan, 15 maart 2005

mr. Pieter Benjamin Johan (Piet) Reeling Brouwer, PvdA-Burgemeester van Westzaan van 1961 tot 1969 en Oostzaan van 1969 tot 1986. Piet Reeling Brouwer kwam na een studie Geologie en Rechten en een ambtelijke carrière in Wateringen en Renkum naar de Zaanstreek; in 1961 werd hij beëdigd als burgemeester van Westzaan. Aanvankelijk was hij voorstander van de samenvoeging tot Zaanstad; later zag hij deze meer als annexatie van Westzaan. De acties tegen de samenvoeging te Westzaan vonden echter weinig gehoor. Succesvoller was de strijd tegen het streekplan, waarin stond dat een groot deel van het dorp plat moest ten behoeve van industrie langs het Noordzeekanaal.

Toen duidelijker werd dat de samenvoeging tot Zaanstad onontkoombaar was, solliciteerde Reeling Brouwer naar het burgemeestersambt van Oostzaan, waar hij in 1969 werd beëdigd. In Oostzaan behaalde Reeling Brouwer een opmerkelijk succes tegen de huurliberalisatieplannen, die inhielden dat kapitaalkrachtige huizenkopers huurders eenvoudig uit hun woning konden zetten. Oostzaan zou proefgemeente worden. Reeling Brouwer verscheen meermalen op de televisie, waar hij felle debatten uitvocht met ARP-fractieleider Aantjes, de grote voorvechter van de huurliberalisatie. Na korte tijd werd de proef opgeheven.

Reeling Brouwer bleef burgemeester van Oostzaan tot zijn pensionering. Reeling Brouwer was lid van een groot aantal besturen, zoals: voorzitter commissie structuurplan; plaatsvervangend voorzitter adviescollege voor planologie; plaatsvervangend voorzitter van het Gasbedrijf Zaanstreek Waterland; penningmeester Bescherming Bevolking; bestuurslid Ontwikkelingsschap; vicevoorzitter Informeel Agglomeratie Overleg; vice-voorzitter Recreatieschap het Twiske;

Na zijn pensionering werd hij lid van de Projectgroep Ouderenbeleid Noord-Holland. Hij is drager van de Gouden Greep en ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/reeling.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)