van_de_zaan_gezien

Documentaire over de teloorgang van de Zaanse Familiebedrijvenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFamiliebedrijven

Bedrijven waarvoor opeenvolgende generaties van een familie zowel het benodigde bedrijfskapitaal als de leidinggevenden leveren. Van eind 16e eeuw tot in de 20e eeuw hebben familiebedrijven de economische structuur van de Zaanstreek grotendeels bepaald. Van de vele Zaanse familiebedrijven kregen de grote industriële ondernemingen de meeste bekendheid (zie verwijstableau). Daarnaast hebben uiteraard in de agrarische sector, maar ook in de dienstverlening en bijvoorbeeld de walvi…
. De basis voor dit project werd gevormd door een nooit uitgezonden IKON-film uit 1982. Voor de film werd een boottocht over de Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
gemaakt, waarbij Klaas Kingma vertelde over de bedrijven en de industrieën langs de Zaan. De film werd nooit uitgezonden, maar werd in 2003 uitgebracht op DVD.

Geïnspireerd door het succes hiervan besloot Ot Louwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLouw, Ot

(Koog aan de Zaan, 10 januari 1946 - Bussum 21 januari 2021)

Ot Louw was een Nederlandse filmeditor. Hij was vooral bekend als vaste editor van het duo van Kooten en de Bie. Andere programma's waar hij aan meewerkte waren onder andere Het Gat van Nederland.
in 2005 dezelfde boottocht te maken. De verteller Klaas Kingma was al overleden en er werden drie met de materie bekende Zaankanters aangetrokken die over de Zaanse industriële historie konden vertellen.

 • Willem Kakes, oud-directeur van bouwbedrijf Kakesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakes bv, Bouwbedrijf

  Bouwbedrijf in Zaandam. Het bedrijf werd opgericht op 18 november 1874 aan de Oostzijde te Zaandam door Cornelis Kakes, die aanvankelijk timmermansknecht en later timmerman-metselaar was in Marken-Binnen. Mede door de naweeën van de Frans-Duitse oorlog was het ondernemersklimaat ongekend slecht. Nochtans zette Cornelis door. Reeds een maand later werd de eerste employé in dienst genomen. Deze werd gevolgd door S. de Boorder, die vele jaren werkzaam bleef.
  en voormalig brandweercommandant nam het Zaandamse deel voornamelijk voor zijn rekening
 • Leen Amons, directeur van cargadoorsbedrijf Amons, kenner van Koog en Zaandijk.
 • Bouwe Postmus , groeide op in Wormerveer, was docent Engelse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam en in zijn vrije tijd preker bij de Doopsgezinde kerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

  Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
  .

In de zomer van 2005 werd met de sleepboot Avanti van Leo Dekker dezelfde boottocht gemaakt als 23 jaar eerder, met de drie Zaankanters als vertellers aan boord. De documentaire liet zowel in positieve als in negatieve zin zien wat er allemaal was veranderd sinds de oorspronkelijke film. Ook is oude Bernardbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBernhardbrug, Prins

Prins Bernhardbrug te Zaandam, gezien naar het westen. Op de achtergrond de grote, inmiddels verdwenen, gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf. Rolbasculebrug, ontworpen en uitgevoerd door bouwkundig opzichter D. Voet, werkzaam sedert 1919 bij de dienst Gemeentewerken. Aanvankelijk één der twee, later drie en nog later één der vier bruggen, de in 1938 meest noordelijke, die het gemotoriseerd verkeer in Zaandam tussen Westzijde en Oostzijde met elkaar verbonden, gebouwd in…
vastgelegd, vlak voordat deze werd gesloopt en vervangen door een nieuwe.

De verfilming van deze boottocht -van de Wilhelminasluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminasluis

Op 24 oktober 1903 geopende, belangrijkste doorsluizing van de Dam te Zaandam.

Vóór de aanleg, die in 1901 een aanvang nam, omvatte het Zaandamse sluizencomplex de Duikersluis met een breedte van 6,29 m, diepte 2,20 m onder Amsterdams Peil, de Kleine Sluis met een lengte van 18 m, breedte 3.24 m en diepte 2,01 m en de
tot aan het Poelsluissieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPoelsluis

Schutsluis tussen de Zaan en de Poel (Polder Wormer, Jisp en Nek). De in 1630 gebouwde (houten) sluis was met name voor Jisp van belang en werd vooral in de 17e eeuw veel gebruikt. Toen in 1788 sprake was van vernieuwing kon slechts met de grootste moeite aan de kosten voldaan worden. Er werd zelfs nog overwogen een houten sluis aan te leggen. De stenen sluis die er uiteindelijk kwam, was 78 voet lang en 16 1/2 voet breed. Over de huidige sluis ligt een brug en daarnaast staat het gem…
bij het Zwetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwet, Het

Breed water bij Wormer en Jisp, tussen de Poel en het dorp Jisp. Ook buiten de Zaanstreek komt deze naam voor, het woord Zwet betekent grens of grensscheiding. Het Zwet heeft zijn bijzondere bekoring. Men kan er afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen, genieten van mooie vergezichten, het zo boeiende vogelleven of 's avonds van een zonsondergang en het machtige silhouet van de Zaanse industrieën. Ook bij watersporters als roeiers, zeilers en zwemmers is het gebied zeer in trek.…
- leidde uiteindelijk tot een 67 minuten durend document, vol anekdotes en verrijkt met bijna 300 oude foto's en oud filmmateriaal van collega's uit vroeger tijden, beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentearchief Zaanstad

De term archief kan drie betekenissen hebben:

* het archiefmateriaal; * het archiefgebouw, de bewaarplaats, * de archiefdienst, de instelling.

Door de eeuwen heen zijn er wat betreft de archieven, in alle drie de betekenissen, veranderingen geweest. In dit artikel wordt, na een algemeen-historisch overzicht, het Gemeentearchief van Zaanstad behandeld. De overige voor de Zaanstreek van belang zijnde archieven zijn summier behandeld onder Archief.
. De maker Ot Louw, zelf geboren en getogen in Koog aan de Zaan, heeft een half jaar aan de film gemonteerd en deze van muziek voorzien, die speciaal hiervoor gecomponeerd is door Frans Tunderman. Camera en geluid waren voor rekening van de bekende natuurfilmers Jan Musch en Tijs Tinbergen.

Complete documentaire

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/van_de_zaan_gezien.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 16:45
 • door jan