grafische1

Deelgebied van de beeldende kunst. waarbij gebruik wordt gemaakt van een druktechniek. Zie: Beeldende kunst en (voor de beschrijving van de basistechnieken hoog-. diep-. zeef- en vlakdruk) Grafische industrie . In de Zaanstreek heeft vooral na 1920 een opbloei van de etskunst plaats gehad. Willem Jansen, Gerrit de Jong, Jac. J. Koeman en Gerrit N. Woudt maakten een respectabel aantal etsen van hoge kwaliteit. Na de oorlog zette deze ontwikkeling zich voort en bleef de prentkunst een belangrijk aspect van de Zaanse beeldende kunst. Naast de ets (Peter Teeling. Leo Poelmeijer en anderen) werd ook aan de kopergravure (Ru H. van Rossem), de houtsnede (Selma Timmerman). de lithografie (onder anderen Leo Poelmeijer) en de zeefdruk (onder anderen Theo van den Akker en Louis Bertholet) aandacht besteed. Enkele malen hebben de Zaanse grafische kunstenaars samengewerkt door het houden van gezamenlijke tentoonstellingen en de uitgave van verzamelmappen [het zogenoemde prentenplan').

  • grafische1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/11/18 12:35
  • door kelvin