Zaandam, 1 mei 1912 - Zaandam, 3 oktober 1985

Dirk Jan Waagmeester, Architect BNA, werd opgeleid op het bureau van aannemer Kakesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakes bv, Bouwbedrijf

Bouwbedrijf in Zaandam. Het bedrijf werd opgericht op 18 november 1874 aan de Oostzijde te Zaandam door Cornelis Kakes, die aanvankelijk timmermansknecht en later timmerman-metselaar was in Marken-Binnen. Mede door de naweeën van de Frans-Duitse oorlog was het ondernemersklimaat ongekend slecht. Nochtans zette Cornelis door. Reeds een maand later werd de eerste employé in dienst genomen. Deze werd gevolgd door S. de Boorder, die vele jaren werkzaam bleef.
te Zaandam en was later hoofd van het bouwbureau van Ford-Nederland. In 1953 vestigde hij zich als particulier architect; in 1967 associeerde hij zich met BNA-architect Paul de Vletter. Behalve enkele honderden particuliere woningen en bungalows realiseerde Waagmeester's bureau een grote productie in industriële gebouwen en panden voor kerkelijke en onderwijskundige groeperingen.

Van de ruim 25 fabrieksgebouwen kan het gebouwencomplex van Schoemakerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchoemaker bv, Jan

Cacaoboterfabriek en cacao-extractiebedrijf (voorzover bekend het eerste ter wereld) te Zaandam opgericht in 1923. Grondleggers van het bedrijf waren de gebroeders Jan en Piet Schoemaker, die in juni 1923 begonnen met de in- en verkoop van granen, zaden en peulvruchten; zij werkten voornamelijk op de Amsterdamse beurs. Al snel gingen zij zich ook bezig houden met de verwerking van cacao-afval. De zogenaamde leeggeperste cacaopulp, waarvan cacao-koeken werden gemaakt, bevatte …
nabij Haaldersbroekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaaldersbroek

Chris Krijt Buurtschap en straat aan de zuidkant van de Kalverpolder, waar de Poel overgaat in de Braaksloot, tegenover 't Kalf. De buurt was mogelijk reeds in de 13e eeuw bewoond. Van oorsprong maakte Haaldersbroek deel uit van de banne van Oostzanen, na 1795 hoorde de buurtschap bij
worden genoemd. Voor de grootwinkelbedrijven Simon de Witplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWit, Simon de

Winkelketen opgericht door Simon de Wit, oorspronkelijk begonnen te Wormerveer met huis-aan-huis verkoop, later met winkels door het hele land. In 1972 opgegaan in Albert Heijn.

De eerste aanzet tot het bedrijf werd gegeven door Simon de Wit, die woonde aan de Dubbele Buurt in Wormerveer. Na het overlijden van zijn vader kreeg hij, twaalf jaar oud, de zorg over het gezin. Zijn moeder kocht aanvankelijk van Koos Fortuin, de eigenaar van het kaaspakhuis waar haar man gewerkt had e…
en Aholdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAhold nv, Koninklijke

Het laatste Ahold-logo De naam Koninklijke Ahold werd gevoerd tot 23 juli 2016, daarna werd Ahold Delhaize de handelsnaam als primaire detailhandelsorganisatie, die levensmiddelen en andere consumentenproducten verkoopt via winkelketens in Nederland als
werden circa 60 vestigingen gebouwd of gerenoveerd, waaronder supermarkten in de Zaanstreek. Als bejaardencentraplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBejaardenoorden

Door rijksoverheid geïntroduceerde benaming voor verzorgingstehuizen voor bejaarden. Behalve voor de eigen bewoners kunnen de bejaardenoorden ook een verzorgende functie vervullen voor in de omgeving zelfstandig wonende ouderen. Daarnaast kunnen bejaardenoorden functies vervullen voor verpleeghuizen, met name psychogeriatrische patiënten (ouderen met lichte geestelijke storingen zoals verwardheid of vergeetachtigheid) kunnen ook in een bejaardenoord worden behandeld. Zie:
kwamen tot stand De Amandelbloesem te Wormerveer, Geesterheem in Uitgeest, Erica in Schoorl, en De Haemstede in Bergen. Uitvaartcentra werden gebouwd in Zaandam en Wormerveer.

Voor gereformeerde kerkgenootschappen werden gebouwd Pro Rege te Koog, de Vredekerk in Krommenie en Het Lichtschip in Zaandam. In de loop der jaren kwamen ruim 60 schoolgebouwen tot stand voor kleuter-, geïntegreerd, basis- en voortgezet onderwijs te Zaandam, Koog, Wormer, Amsterdam, Alkmaar en Heerhugowaard.

In de Zaanstreek werden drie bankgebouwen gerealiseerd, de ABN te Zaandam, de Raiffeissenbank te Wormerveer en Zaandijk, alsmede de volgende kantoorgebouwen: De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
, Ziekenfonds Zaanland, FNV, nieuwbouw Vezenoplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVezeno Schadeverzekeringen nv

Landelijk werkende verzekeringsmaatschappij, gevestigd in Zaandam.

In de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog stond de ziektekostenverzekering in ons land eigenlijk nog in de kinderschoenen. Ziekenfondsverzekeringen waren nog lang geen gemeengoed en de particuliere ziektekostenverzekeringen verkeerden nog in een primitief stadium. In de oorlog kwam onder druk van de Duitse bezetter het ziekenfondsbesluit tot stand, waarmee de werknemers met een inkomen onder de 'wels…
aan de Stationsstraat, Schoemaker, Kantoorboekhandel Bleesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlees Kantoorinrichters bv

Kantoorinrichtingsbedrijf te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in juni 1883 door de 32-jarige kantoorbediende Klaas Blees Gzn.(1851-1915), die in een gehuurd huis aan de Westzijde een boek- en kantoorboekhandel begon. Het eerste jaar dreef zijn vrouw de winkel, maar toen het bedrijfje levensvatbaar bleek nam Blees in 1884 ontslag als procuratiehouder om zich geheel aan zijn eigen zaak te wijden.
, allen te Zaandam, alsmede het voormalig Polderhuis later Van Lanschot) te Koog aan de Zaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/waagmeester.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)