uitgeverij

De uitgeverij van boeken is in de Zaanstreek nooit van groot belang geweest. Wel is in de loop der tijd door Zaanse drukkerijen een aantal regionale uitgaven in de handel gebracht. Vooral actief waren de firma's:

 • J. Heijnis Tsz.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijnis Tsz, firma J

  Drukkerij, boekhandel en gedurende een periode van 125 jaar uitgeverij van boeken in Zaandijk, later bestaand als kleine grafische onderneming onder de naam Heijnis en Schipper BV.

  Het bedrijf werd in 1821 als boekhandel opgericht door Jan Heijnis Teuniszoon, die zich al na anderhalf jaar lettermateriaal en een handpers aanschafte om ook als drukker actief te worden. In de jaren veertig van de 19e eeuw had hij de inrichting kennelijk al zover uitgebreid dat nog volledig…
  te Zaandijk,
 • P. Out nvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOut nv, P.

  Pieter Out was onderwijzer maar zocht een kantoorbaan omdat hij niet lang kon staan. Omdat de kantoorbaan te weinig verdiende, koos hij voor een zelfstandig bestaan als boekhandelaar. Hij kocht op 2 augustus 1860 een klein winkeltje aan de Hoogstraat van Gerrit Frederiks Huisman (1805) en richtte een handelsdrukkerij, boekhandel, uitgeverij en groothandel in schoolbehoeften en leermiddelen te Koog-Zaandijk op.
  en
 • de Zaanlandsche Stoomdrukkerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandsche Stoomdrukkerij

  De Zaanlandsche Stoomdrukkerij werd op 1 oktober 1881 opgericht door Evert Nicolaas Smit Ez. (1860-1914) en was voor de Zaanstreek vooral van belang door de uitgave van de Nieuwe Zaansche Courant.

  De naam van het bedrijf werd, nadat Evert en Willem Smit als zoons van de oprichter tot de directie waren toegetreden, in 1904 gewijzigd in nv Zaanlandsche Stoomdrukkerij v/h E.N. Smit Ez. In 1925 richtte deze de nv Zaanlandsche Uitgeversmaatschappij v/h EN. Smit Ez. te Za…
  v/h E. Smit in Koog,
 • drukkerij Meijerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMeijer Wormerveer nv.

  Voormalige drukkerij in Wormerveer met verschillende dochterondernemingen. In 1983 opgeheven wegens faillissement.

  Drukkerij Meijer behoorde in de jaren zestig en zeventig tot de meest gerenommeerde grafische bedrijven van ons land. De onderneming stond bekend om de hoge kwaliteit van de geleverde drukwerken, werkte met bekende ontwerpers zoals Dick Elffers en Mart Kempers en beschikte over een uitgebreid en hoogwaardig machinepark en bijzonder vakbekwaam en gemotiveerd …
  in Wormerveer,
 • Knijnenberg bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKnijnenberg Beheer bv

  Grafisch bedrijf en boekhandels in Krommenie en Heemskerk.

  Het bedrijf ontstond uit een boekbinderij, annex winkel, die op 17 november 1873 door Aart Knijnenberg werd begonnen. In 1902 begon zijn zoon Cornelis een drukkerij in de zaak van zijn vader. Het bedrijf groeide gestaag, zodat er in 1905 aan de Zuiderhoofdstraat 74 een nieuw pand in gebruik kon worden genomen.
  in Krommenie en
 • De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

  Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
  in Zaandam.

Deze bedrijven beschouwden het uitgeven van boeken over de streekhistorie als nevenactiviteit waartoe zij 'aan hun stand verplicht' waren.

Zowel drukkerij Meijer als Kunstdrukkerij Mercuriusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMercurius Groep Wormerveer bv

Bundeling van grafische bedrijven in Wormerveer, bestaande uit 12 werkmaatschappijen en twee participaties. De onderneming werd op l mei 1924 opgericht in Wormerveer als de N.V. Elektrische Handels- en Kunstdrukkerij en Labelindustrie Mercurius v/h C. Blank. Oprichters waren C. Blank, C. Woudt, D. Woudt en enkele familieleden.
te Wormerveer richtten afzonderlijke dochterondernemingen op voor de productie van boeken, resp. Meijer Pers, gevestigd in Amsterdam, inmiddels opgeheven en Inmerc bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigInmerc bv

Bureau voor projectontwikkeling van boeken en andere, voornamelijk grafische producties, gevestigd te Wormer. Onderdeel van de Mercurius-groep te Wormerveer. Inmerc werd in 1972 opgericht door de toenmalige directie van BV Kunstdrukkerij Mercurius-Wormerveer, in samenwerking met
bv te Wormer.

Beide ondernemingen moeten in hoofdzaak worden beschouwd als packagers, bedrijven die weliswaar boeken produceren en ontwikkelen, maar daarna de gehele oplagen aan uitgeverijen of andere instellingen doorverkopen. Zo heeft Meijer Pers een ruim aantal titels vervaardigd voor de provincie Noord-Holland, hoogheemraadschappen, gemeenten en bedrijven. Op vergelijkbare wijze werkt ook de in 1983 te Wormerveer opgerichte Stichting Uitgeverij Noord-Holland, die sindsdien een aantal belangrijke titels over de Zaanstreek het licht deed zien.

In de jaren '70 en '80 dreef Klaas Woudtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudt, Klaas

Koog aan de Zaan, 13 mei 1923 - 19 december 2012

Uitgever, publicist, bestuurder van een groot aantal verenigingen en stichtingen. Klaas Woudt was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de oprichting, de redactie en de vervaardiging van het tijdschrift
te Zaandijk uit liefhebberij een vrije-tijdsuitgeverij, waarin ongeveer 30 merendeels literaire geschriften zijn uitgegeven. Eveneens uit liefhebberij begon J. Leguijt te Westzaan in 1979 de uitgeverij Amor Vincit Omniaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmor Vincit Omnia

Uitgeverij te Westzaan, in 1979 opgericht door Jaap Leguijt. De uitgeverij is gespecialiseerd in Zaanse titels.

In 2018 waren ruim 30 boekjes en kalenders verschenen waaronder:

* Hans Bosma - Heel de ziekenhuizen - Van plaatselijk Zaans ziekenhuis naar De Heel.
, die inmiddels ruim 30 boekjes en kalenders betreffende de Zaanstreek liet verschijnen. Volledigheidshalve zij vermeld dat de firma J. Heijnis Tsz., van omstreeks 1900 tot 1960 een uitgeverij ten dienste van het amateurtoneel exploiteerde, waarin meer dan 400 titels verschenen die vele malen herdrukt werden.

Dezelfde firma ontwikkelde begin jaren '60 een klein literair fonds, enkele tientallen titels van onder meer Vestdijk, Buddingh, Mulisch en Wolkers, maar had daarmee te weinig succes om op dezelfde weg voort te gaan. Voorts is Molenaar's Muziekcentrale nvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenaar Edition BV

Productiebedrijf, handelsonderneming en uitgeverij van bladmuziek en CD´s voor Harmonie, Fanfare en Brass Band.

Grondlegger was Pieter Jan Molenaar, die op 1 januari 1933 Meijers Boekhandel in Wormerveer overnam. Enkele jaren later begon hij met het importeren van bladmuziek uit Frankrijk en België. Door persoonlijke contacten met onder meer de Hoornse componist Gerard Boedijn werden in 1938 de eerste muziekcomposities uitgegeven.
te Wormerveer sinds vele jaren actief als uitgever van bladmuziek voor hafabra-orkesten, terwijl de familie Zwart in Koog jarenlang een uitgeverij dreef met betrekking tot de orgelcomposities van Jan Zwartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwart, Jan

Zaandam 20 augustus 1877 - Zaandam 13 juli 1937

Jan Zwart, organist, publicist en componist ontving zijn opleiding bij H. van Eyk, Gerard Bartus van Krieken en Hendrik de Vries. Hij was korte tijd organist van de Gereformeerde kerk aan de Westzeedijk in Rotterdam en de Hervormde kerk te Capelle aan de IJssel. Vanaf 1898 was hij cantor-organist bij de Hersteld Evangelische-Lutherse Gemeente in Amsterdam aan de Kloveniersburgwal, in de volksmond De Kloof. Op het beroemde Strümphler or…
.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/uitgeverij.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
 • (Externe bewerking)