De uitgeverij van boeken is in de Zaanstreek nooit van groot belang geweest. Wel is in de loop der tijd door Zaanse drukkerijen een aantal regionale uitgaven in de handel gebracht. Vooral actief waren de firma's:

Deze bedrijven beschouwden het uitgeven van boeken over de streekhistorie als nevenactiviteit waartoe zij 'aan hun stand verplicht' waren.

Zowel drukkerij Meijer als Kunstdrukkerij Mercurius te Wormerveer richtten afzonderlijke dochterondernemingen op voor de productie van boeken, resp. Meijer Pers, gevestigd in Amsterdam, inmiddels opgeheven en Inmerc bv bv te Wormer.

Beide ondernemingen moeten in hoofdzaak worden beschouwd als packagers, bedrijven die weliswaar boeken produceren en ontwikkelen, maar daarna de gehele oplagen aan uitgeverijen of andere instellingen doorverkopen. Zo heeft Meijer Pers een ruim aantal titels vervaardigd voor de provincie Noord-Holland, hoogheemraadschappen, gemeenten en bedrijven. Op vergelijkbare wijze werkt ook de in 1983 te Wormerveer opgerichte Stichting Uitgeverij Noord-Holland, die sindsdien een aantal belangrijke titels over de Zaanstreek het licht deed zien.

In de jaren '70 en '80 dreef Klaas Woudt te Zaandijk uit liefhebberij een vrije-tijdsuitgeverij, waarin ongeveer 30 merendeels literaire geschriften zijn uitgegeven. Eveneens uit liefhebberij begon J. Leguijt te Westzaan in 1979 de uitgeverij Amor Vincit Omnia, die inmiddels ruim 30 boekjes en kalenders betreffende de Zaanstreek liet verschijnen. Volledigheidshalve zij vermeld dat de firma J. Heijnis Tsz., van omstreeks 1900 tot 1960 een uitgeverij ten dienste van het amateurtoneel exploiteerde, waarin meer dan 400 titels verschenen die vele malen herdrukt werden.

Dezelfde firma ontwikkelde begin jaren '60 een klein literair fonds, enkele tientallen titels van onder meer Vestdijk, Buddingh, Mulisch en Wolkers, maar had daarmee te weinig succes om op dezelfde weg voort te gaan. Voorts is Molenaar's Muziekcentrale nv te Wormerveer sinds vele jaren actief als uitgever van bladmuziek voor hafabra-orkesten, terwijl de familie Zwart in Koog jarenlang een uitgeverij dreef met betrekking tot de orgelcomposities van Jan Zwart.

  • uitgeverij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/22 08:33
  • door zaanlander