zaandijkerkerk

De Zaandijker kerk is een gerestaureerd kerkgebouw dat in 2012 de monumentenstatus kreeg op initiatief van de Vereniging Zaans Erfgoedplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVereniging Zaans Erfgoed

Zaans Erfgoed is een vereniging die zich bezig houdt met behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed. Daarnaast streeft de vereniging naar het verbreiden van kennis hierover.

Zaans Erfgoed is in 2004 ontstaan uit een fusie van de verenigingen
. Daarmee werd sloop voorkomen. Het gebouw verkeerde in deplorabele toestand toen Stadsherstel Zaanstreek het verwierf in 2013. Bureau Greven werd aangetrokken voor het restauratieplan en Nunc architecten uit Zaandam kreeg opdracht om een plan te ontwikkelen voor het inbouwen van woningen in de kerk. In 2014 was het plan klaar en in de jaren 2016 en 2017 werd de restauratie uitgevoerd door Hooyschuur architecten en adviseurs uit Wormerveer.

De kerk biedt plaats aan 11 appartementen met een oppervlakte van 15 tot 50 m2.
Organisatie “De Heeren van Zorg” is de huurder en verzorgt woonruimte voor mensen met een autistische beperking. Het uurwerk in de kerktoren is gerestaureerd door de Stichting tot behoud van het Torenuurwerk.
Het project werd mogelijk gemaakt door bijdragen van:

 • Stichting Honig-Laanfondsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig-Laanfonds

  Stichting te Koog, die zich ten doel stelt 'sociaal nuttige arbeid' in het bijzonder in de Zaanstreek financieel te ondersteunen. De Stichting werd opgericht op 20 februari 1951, namens mevr. M.A. Honig-Laan, weduwe van Klaas Cornelis Honig, door haar zonen C.J. Honig en dr. G. N. Honig en P. Groenveld, allen woonachtig te Koog/Zaandijk. 'C.J.' werd voorzitter en bleef tot zijn dood de stuwende kracht. Hij was een man met groot sociaal gevoel. Als doel van de Stichting werd geko…
  ,
 • Historische Vereniging Koog-Zaandijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorische Vereniging Koog-Zaandijk

  Historische Vereniging Koog-Zaandijk is opgericht in 2008. De vereniging telde in 2020 ruim 350 leden en stelt zich ten doel om de kennis van het verleden van Koog aan de Zaan en Zaandijk te bevorderen.

  De vereniging heeft een vaste maandelijkse rubriek in
  ,
 • BredeNHof Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBredenhof stichting

  De Bredenhofstichting is een stichting die zich bezighoudt met het ondersteunen van goede doelen op het gebied van erfgoed, de streekgeschiedenis en het cultuurlandschap (slagenlandschap).

  De stichting, die in 2006 is opgericht biedt steun aan Zaanse vrijwilligersorganisaties die op deze terreinen concrete projecten willen realiseren. De ondersteuning kan zich uitstrekken tot advisering betreffende (zakelijke) aanpak, verwijzingen en ook directe financiële steun.
  ,
 • P.M. Duyvisfonds,
 • Prins Bernhard Cultuurfonds,
 • De Bijll Nachenius Fonds,
 • Amsterdams Monumenten Fonds,
 • Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk,
 • Vrienden van Stadsherstel,
 • Vereniging Zaans Erfgoed
 • Cuypersgenootschap
 • gemeente Zaanstad en
 • provincie Noord-Holland.

Na het ontstaan van Zaandijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandijk

Voormalige zelfstandige gemeente in het centrum van de Zaanstreek. Sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van de gemeente Zaanstad. Het bestuurlijke centrum van de nieuwe stad was lange tijd in Zaandijk (Bannehof) gevestigd. Zaandijk behoort tot de jongste dorpen van de Zaanstreek.
in 1494 ontstond een buurtje dat de “Vijf Broers” werd genoemd. Voor de Spaanse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpaanse tijd

Lokale aanduiding voor de jaren 1572 tot en met 1576, de tijd waarin de Zaanstreek gedeeltelijk door troepen in Spaanse dienst bezet was. Feitelijk is het een foutieve naamgeving van de eerste jaren van de opstand in de Nederlanden tegen de toenmalige vorst, Filips II
telde het negentien huizen, maar die werden door de oorlogshandelingen geheel verwoest. In 1613 telde men vijftig huizen en in 1741-1742 waren het er 257. In 1626 werd een voetpad, het latere Guispadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuispad

Mr. D. Vis merkte over de naam Guispad nog op 'De pogingen tot verklaring zijn niet overtuigend. Er is m.i. een voor de hand liggende verklaring waar nog nooit de aandacht op is gevestigd. Paden kregen vaak de naam van de eigenaar van het eerste pand, waar het pad begon: Arie de Bruynspad, Dr Roggertspad etc. In het begin van de 17e eeuw was de kalkbrander Gaeff Jacobszoon de eigenaar van het eerste pand aan het Guispad. Waarschijnlijk heeft men het daar ontstane pad eerst Gaefspad geno…
, aangelegd, zodat men in Westzaan naar de kerk kon gaan.
In 1638 werd door Ds. Jacobus Borstiusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBorstius, Jacobus

Purmerland, 25 juli 1612 - Rotterdam, 1 juli 1688

Predikant te Wormerveer en Zaandijk en schrijver van boekjes met een cathachetische toon. Voor de Zaanstreek is Borstius vooral van betekenis als geschiedschrijver van Zaandijk. Dankzij zijn betrouwbare en nauwkeurige boekstaving, is van zowel het ontstaan als de eerste anderhalve eeuw meer bekend dan van welke Zaangemeente ook. Voor
in Zaandijk een kerk in een houten stolp gesticht. Op dezelfde plaats werd in 1641-1642 een stenen kerk gebouwd, oost-west gericht met in het westen een houten toren. In 1686 werd al een nieuwe toren gebouwd en twintig jaar later werd de kerk aan de noordzijde uitgebreid met aan de oostzijde een portaal. De Nederlands Hervormde kerk kreeg in 1827 een nieuwe toren.

In 1878 ging de kerk en de consistorie door een grote brand verloren. Na de brand werd besloten om de kerk op de bestaande fundering te herbouwen. Door een bijdrage van duizend gulden, dat zou tegenwoordig zo'n €10.0001) zijn, kreeg de gemeente Zaandijk het recht om in de toren een klok en een uurwerk te plaatsen en in eigendom te hebben. Op 20 maart 1879 werd de eerste steen voor de nieuwe kerk gelegd. Op 1 augustus 1879 werd de spits op de toren geplaatst. De kerk werd op 25 januari 1880 ingewijd en het orgel op 29 februari. Het nieuwe kerkgebouw had al vrij snel na de ingebruikname onderhoud nodig. In 1888 is het voegwerk in de toren en in de voor- en noordgevel vervangen, zijn de ezelsruggen door hardsteen vervangen en is de bovenkant van de westermuur met zink bedekt. In 1908 is de toren wederom hersteld. Omstreeks 1930 is de zuid- en westgevel gepleisterd.

In de 20e eeuw lopen de onderhoudskosten steeds verder op en het aantal kerkgangers liep steeds meer terug. Het kerkbestuur besloot in 1971 samen te werken met de kerk in Koog aan de Zaan. De Zaandijkerkerk werd daarna niet langer als kerk gebruikt. De kerk, reeds in verval, kwam leeg te staan en kreeg verschillende gebruikers: culturele stichting Het Saen, poptempel de Twilight Zone en een bedrijf dat lasergames aanbood. In 1993 kwam de Zaandijkerkerk weer leeg te staan.

In 2009 kreeg de beeldbepalende kerk door inspanningen van Zaans Erfgoed en het Cuypersgenootschap de status van gemeentelijk monument.

Bronnen:


Externe link:

Website Historisch Vereniging Koog Zaandijk


 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaandijkerkerk.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
 • (Externe bewerking)